نمایش فهرست آموزش ها

شبکه و کامپیوتر (1-محصول)

رایگان

تشریح کامل پروتکل TCP/IP
در این آموزش با مشاهده فیلم آموزشی می توانید مفهوم TCP/IP را یاد بگیرید


رایگان
تشریح کامل پروتکل TCP/IP

کلمه TCP/IP مخفف Transmission Control Protocol Internet Protocol می باشد که نشان دهنده این می باشد که این پشته پروتکل بصورت کلی از دو پروتکل اصلی TCP و IP تشکلی شده است درادامه با مشاهده فیلم آموزشی می توانید مفهوم TCP/IP را یاد بگیرید.

تومان
توضیحات