نمایش فهرست محصولات

انواع کلید اتوماتیک (6-محصول)


کلیداتوماتیک کمپکت غیرقابل تنظیم هیوندای
کلیداتوماتیک کمپکت غیرقابل تنظیم هیوندای با قابلیت نصب لوازم جانبی همچون: رله شانت تریپ،رله آندر ولتاژ-کنتاکت کمکی، کنتاکت خطا و دسته کمکی گردان و ...
موجود نیست

کلید نشت جریان هیوندای
کلید نشت جریان هیوندای با محافظ جان تیپHiRC-: از25تا 63 آمپر/2و4 پل
موجود نیست

کلید مینیاتوری هیوندای
کلید مینیاتوری هیوندای در دو قدرت قطع 6 و 10 کیلو آمپر
موجود نیست

کلید خشک هیوندای
کلید خشک هیوندای 16 تا 125 آمپر
موجود نیست

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای با کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم
موجود نیست

کلید اتوماتیک هوایی هیوندای
کلید اتوماتیک هوایی هیوندای با قدرت قطع اتصال کوتاه تا 100 کیلو آمپر
موجود نیست


کلیداتوماتیک کمپکت غیرقابل تنظیم هیوندای

کلیداتوماتیک کمپکت غیرقابل تنظیم
-3 تا 100 آمپر
-2،3و4 آمپر
-2،3و4 پل
-قابلیت نصب لوازم جانبی همچون:
رله شانت تریپ،رله آندر ولتاژ-کنتاکت کمکی، کنتاکت خطا و دسته کمکی گردان و ...

موجود نیست
توضیحات
کلید نشت جریان هیوندای

کلید نشت جریان ( محافظ جان)
محافظ جان تیپHiRC-: از25تا 63 آمپر/2و4 پل
-محافظ جان تیپHiRO: شامل حفاظت اضافه جریان/1 تا 40 آمپر/1P+N

موجود نیست
توضیحات
کلید مینیاتوری هیوندای

کلید های مینیاتوری
-1 تا 125 آمپر
-نشان دهنده وضعیت قطع و وصل
-در دو قدرت قطع 6 و 10 کیلو آمپر
B,C,C-منحنی قطع
3P+N,1P+N-1،2،3و4 پل،
با قابلیت نصب لوازم جانبی همچون:
کنتاکت کمکی و کنتاکت خطا،رله شانت تریپ و رله آندر ولتاژ

موجود نیست
توضیحات
کلید خشک هیوندای

کلید خشک (قابل قطع زیر بار)
-16 تا 125 آمپر
-1،2،3و4 پل

موجود نیست
توضیحات
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم
-15 تا 1600 آمپر
-مجهز به رله حرارتی مغناطیسی
-مجهز به رله های الکترونیکی
-400 تا 1250 آمپر
-قدرت قطع اتصال کوتاه تا 150 کیلو آمپر
-2،3و4 پل
-قابلیت نصب لوازم جانبی همچون :
(رله شانت تریپ،رله آندر ولتاژ-کنتاکت کمکی،کنتاکت خطا و دسته کمکی گردان و ...)

موجود نیست
توضیحات
کلید اتوماتیک هوایی هیوندای

UAS کلید اتوماتیک هوایی سری
630تا 3200 آمپر
قدرت قطع اتصال کوتاه تا 100 کیلو آمپر-
مجهز به رله میکروپرسسوری پیشرفته با قابلیت اتصال به شبکه و تست- رله
3 , 4 پل-
ثابت و کشویی-
اینترلاک مکانیکی-
:قابلیت نصب لوازم جانبی همچون -
(موتور،رله شانت تریپ،رله آندر ولتاژ-کنتاکت کمکی،کنتاکت خطا و ...)

موجود نیست
توضیحات