نمایش فهرست محصولات

درایو و سافت استارتر هیوندای (2-محصول)


کنترل دورموتورفشار متوسط هیوندای
کنترل دورموتورفشار متوسط هیوندای 450 تا 3000 کیلووات
موجود نیست

کنترل دورموتور N700,N700E هیوندای
کنترل دورموتور N700,N700E هیوندای با قابليت ایجاد گشتاور بالا هنگام راه اندازی و ارنباط با شبکه توسط پورتRS485
موجود نیست


کنترل دورموتورفشار متوسط هیوندای

فشارمتوسطAC کنترل دورموتورهای
-3/3 و 6/6 کیلووات
-450 تا 3000 کیلووات

موجود نیست
توضیحات
کنترل دورموتور N700,N700E هیوندای

فشارضعیفAC کنترلدورموتورهای
-تکفاز 2/2-4/. کیلووات
N700Eو N700-سه فاز 350-4/0 کیلووات در دو مدل
-کنترل دور موتورهای مخصوص فن و پمپ
-ایجاد گشتاور بالا هنگام راه اندازی و ارنباط با شبکه توسط پورتRS485

موجود نیست
توضیحات