نمایش فهرست محصولات

ارت سنج و میگر (37-محصول)


ارت سنج کلمپی کیوریتسو مدل 4202
ارت سنج کلمپی کیوریتسو مدل 4202 با قابلیت اندازه گیری: رنج اتوماتیک مقاومت زمین : 20.00/00.00/1500Ω **** جریان 100.0/1000mA/10.00/30.0A : AC
موجود نیست

ارت سنج کلمپی کیوریتسو مدل 4200
ارت سنج کلمپی کیوریتسو مدل 4200 با قابلیت اندازه گیری: مقاومت الکتریکی: 0 ~ 20 Ω /200 Ω /1200 Ω **** جریان نشتی : 0 ~ 100mA/1A/10A/30A
موجود نیست

ارت سنج دیجیتال کیوریتسو مدل 4105A
ارت سنج دیجیتال کیوریتسو مدل 4105A با قابلیت اندازه گیری: مقاومت الکتریکی: 0 ~ 20 Ω /200 Ω /2000 Ω **** ولتاژ: 0 ~ 200V
موجود نیست

ارت سنج دیجیتال چهارترمیناله کیوریتسو مدل 4106
ارت سنج دیجیتال چهارترمیناله کیوریتسو مدل 4106 با قابلیت اندازه گیری: مقاومت الکتریکی: 0 ~ 20 Ω /200 Ω/../200KΩ
موجود نیست

ارت سنج دوسیمه مدل کیوریتسو 4300
ارت سنج دوسیمه مدل کیوریتسو 4300 با قابلیت اندازه گیری: مقاومت الکتریکی: 0 ~ 20 Ω /200 Ω/2000Ω **** ولتاژ: 5 ~ 300V AC/DC
موجود نیست

میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3001B
میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3001B با قابلیت اندازه گیری: ولتاژتزریقی: 500V/1000V **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 2M Ω/20M Ω/200M Ω
موجود نیست

میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3132A
میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3132A با قابلیت اندازه گیری: ولتاژتزریقی: 250V/500V/1000V *** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 100M Ω/200M Ω/400M Ω *** اندازه گیری ولتاژ: 0 ~ 600V AC/DC
موجود نیست

میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3123A
میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3123A با قابلیت اندازه گیری: ولتاژتزریقی: 5000/1000V *** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 10GΩ /400G Ω
موجود نیست

میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3122A
میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3122A با قابلیت اندازه گیری: ولتاژتزریقی: 5000V **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 5GΩ /200G Ω
موجود نیست

میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3121A
میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3121A با قابلیت اندازه گیری: ولتاژتزریقی: 250V/500V/1000V **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 100M Ω/200M Ω/400M Ω **** اندازه گیری ولتاژ: 0 ~ 600V AC/DC
موجود نیست


ارت سنج کلمپی کیوریتسو مدل 4202

ابعاد:    54 * 120 * 246 mm
قابلیت اندازه گیری:    رنج اتوماتیک مقاومت زمین : 20.00/00.00/1500Ω **** جریان 100.0/1000mA/10.00/30.0A : AC
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و کیت کالیبره

موجود نیست
توضیحات
ارت سنج کلمپی کیوریتسو مدل 4200

ابعاد:    54 * 120 * 246 mm
قابلیت اندازه گیری:    مقاومت الکتریکی: 0 ~ 20 Ω /200 Ω /1200 Ω **** جریان نشتی : 0 ~ 100mA/1A/10A/30A
سایر مشخصات:    دارای حافظه داخلی تا ثبت100 مقدار
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و کیت کالیبره

موجود نیست
توضیحات
ارت سنج دیجیتال کیوریتسو مدل 4105A

ابعاد:    70* 158 * 105 mm
قابلیت اندازه گیری:    مقاومت الکتریکی: 0 ~ 20 Ω /200 Ω /2000 Ω **** ولتاژ: 0 ~ 200V
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
ارت سنج دیجیتال چهارترمیناله کیوریتسو مدل 4106

ابعاد:    89 * 185 *167 mm
قابلیت اندازه گیری:    مقاومت الکتریکی: 0 ~ 20 Ω /200 Ω/../200KΩ
دقت اندازه گیری:    0.001 Ω
سایر مشخصات:    اتصال به کامپیوتر توسط کابل USBتوسط آدابتور مربوطه / دارای حافظه داخلی تا ثبت800 مقدار / همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه /

موجود نیست
توضیحات
ارت سنج دوسیمه مدل کیوریتسو 4300

ابعاد:    42 * 51 * 232 mm
قابلیت اندازه گیری:    مقاومت الکتریکی: 0 ~ 20 Ω /200 Ω/2000Ω **** ولتاژ: 5 ~ 300V AC/DC
سایر مشخصات:    اندازه گیری ارت در کلیه مسیرهای و اتصالات سیم ارت
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3001B

ابعاد:    63 * 93 * 144 mm
قابلیت اندازه گیری:    ولتاژتزریقی: 500V/1000V **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 2M Ω/20M Ω/200M Ω
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3132A

ابعاد:    72 * 160 * 106 mm
قابلیت اندازه گیری:    ولتاژتزریقی: 250V/500V/1000V *** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 100M Ω/200M Ω/400M Ω *** اندازه گیری ولتاژ: 0 ~ 600V AC/DC
اقلام همراه:    همراه با پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3123A

ابعاد:    80 * 140 * 200 mm
قابلیت اندازه گیری:    ولتاژتزریقی: 5000/1000V *** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 10GΩ /400G Ω
اقلام همراه:    همراه با پرابهای مربوطه و کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3122A

ابعاد:    80 * 140 * 200 mm
قابلیت اندازه گیری:    ولتاژتزریقی: 5000V **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 5GΩ /200G Ω
اقلام همراه:    همراه با پرابهای مربوطهو کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3121A

ابعاد:    72 * 160 * 106 mm
قابلیت اندازه گیری:    ولتاژتزریقی: 250V/500V/1000V **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 100M Ω/200M Ω/400M Ω **** اندازه گیری ولتاژ: 0 ~ 600V AC/DC

موجود نیست
توضیحات