نمایش فهرست محصولات

برند GAO (2-محصول)


تایمر مکانیکی GAO
تایمر مکانیکی GAO با 16A 230V ~3680W
موجود نیست

تایمر دیجیتال GAO
تایمر دیجیتال GAO با قابليت هايي مانند ساعت *** کورنومتر *** محافظ سرقت
موجود نیست


تایمر مکانیکی GAO

تایمر پریزدار 24 ساعته با حداقل زمان تنظیمی 15 دقیقه
حداقل برنامه ریزی در روز15 دقیقه
حداکثر برنامه ریزی در روز96 برنامه
دارای سوئیچ قطع و وصل دستی
16A 230V ~3680W

موجود نیست
توضیحات
تایمر دیجیتال GAO

تایمرپریزدار هفتگی ، روزانه دیجیتال
حداقل زمان تنظیم 1 دقیقه
برنامه ریزی حداکثر 140 برنامه در هفته
(20 برنامه در یک روز)
8A 230V ~ 1800W

موجود نیست
توضیحات