نمایش فهرست محصولات

کنترلر دما (2-محصول)


نشان دهنده و کنترل کننده دما آنلی مدل AT-01-400K
نشان دهنده و کنترل کننده دما آنلی مدل AT-01-400K با قابلیت اندازه گیری: 0-400 درجه سانتی گراد
موجود نیست

كنترلر دما آنلی مدل AT02
كنترلر دما آنلی مدل AT02 با قابلیت استفاده براي كوره ها و يخچال ها
موجود نیست


نشان دهنده و کنترل کننده دما آنلی مدل AT-01-400K

قابلیت اندازه گیری:    0-400 درجه سانتی گراد
سایر مشخصات:    ورودی TYPE-K - نمایش دو ردیفه 8 رقمی

موجود نیست
توضیحات
كنترلر دما آنلی مدل AT02

(PID)نشان دهنده، كنترل كننده دما
تنظيم و استفاده آسان
(جبران سازي خطا)ON/OFF,PID,PI,Pانتخاب نوع عملكرد

موجود نیست
توضیحات