نمایش فهرست محصولات

کنترلر (3-محصول)


کنترل فاز دیجیتال آنلی مدل AEVR
کنترل فاز دیجیتال آنلی مدل AEVR با قابلیت تشخيص اضافه ولتاژ و قابليت زمان قطع از 1/0 ثانيه تا 10 ثانيه
موجود نیست

كنترل فاز مولتي فانكشن آنلی مدل AVR172
كنترل فاز مولتي فانكشن آنلی مدل AVR172 با قابلیت انتخاب زمان وصل پس از رفع خطا
موجود نیست

كنترل سطع مايعات آنلی مدل ALN
كنترل سطع مايعات آنلی مدل ALN با قابلیت كنترل سطع مايعات(فلوتر)
موجود نیست


کنترل فاز دیجیتال آنلی مدل AEVR

تشخيص تفيير توالي فاز
تشخيص قطع يك فاز
تشخيص عدم تقارن ولتاژ شبكه
تشخيص كاهش ولتاژ شبكه
قطع سريع در صورت بروز خطا
قابليت انتخاب زمان وصل پس از رفع خطا

موجود نیست
توضیحات
كنترل فاز مولتي فانكشن آنلی مدل AVR172

كنترل فاز مولتي فانكشن
تشخيص تفيير توالي فاز
تشخيص قطع يك فاز
تشخيص عدم تقارن ولتاژ شبكه

موجود نیست
توضیحات
كنترل سطع مايعات آنلی مدل ALN

كنترل سطع مايعات(فلوتر)
مناسب براي همه مايعات
كنترل سطح مايعات در مخازن

موجود نیست
توضیحات