نمایش فهرست محصولات

رله شیشه ای (1-محصول)


رله شيشه آنلی
رله شيشه آنلی با قابلیت ولتاژهاي مختلف AC/DC(V):12~240
موجود نیست


رله شيشه آنلی

دارLED رله هاي شيشه اي
4مدل مختلف
2كنتاكت 5 آمپر، 2 كنتاكت 10 آمپر
3كنتاكت 10 آمپر، 4 كنتاكت 5 آمپر
ولتاژهاي مختلف AC/DC(V):12~240

موجود نیست
توضیحات