نمایش فهرست محصولات

چشم نوری (5-محصول)


چشم الکترونیکی همراه با آیینه آنلی مدل PF-500M-R & PF-700M
چشم الکترونیکی همراه با آیینه آنلی مدل PF-500M-R & PF-700M با قابلیت ولتاژ تغذیه AC/DC (v): 12-240
موجود نیست

چشم الكترونيكي 7 متری آنلی مدل PF-500D-R & PF-700D-R
چشم الكترونيكي 7 متری آنلی مدل PF-500D-R & PF-700D-R با قابلیت ولتاژ تغذيه AC/DC(V): 12 ~ 240
موجود نیست

چشم الكترونيكي 20 متری مکعبی آنلی مدل PS-2000T-R
چشم الكترونيكي 20 متری مکعبی آنلی مدل PS-2000T-R با قابلیت ولتاژ تغذيه 10-(30V (DC
موجود نیست

چشم الكترونيكي 20 متری آنلی مدل PF-2000
چشم الكترونيكي 20 متری آنلی مدل PF-2000 با قابلیت ولتاژ تغذيه :AC/DC(V) 12~ 240
موجود نیست

چشم الكترونيكي 2 متری آنلی مدل PF-100D & PF-200D
چشم الكترونيكي 2 متری آنلی مدل PF-100D & PF-200D با قابلیت ولتاژ تغذيه AC/DC: 12~ 240
موجود نیست


چشم الکترونیکی همراه با آیینه آنلی مدل PF-500M-R & PF-700M

ولتاژ تغذیه AC/DC (v): 12-240
حفاظت شده در برابر نوسانات برق
دارای دومدل برای فواصل مختلف
فاصله پنج متری PF-500M-R فاصله هفت متری PF700M-R

موجود نیست
توضیحات
چشم الكترونيكي 7 متری آنلی مدل PF-500D-R & PF-700D-R

(چشم الكترونيكي همراه با آينه مکعبی)
ولتاژ تغذيه AC/DC(V): 12 ~ 240
حفاظت شده در برابر نوسانات برق
داراي دو مدل براي فواصل مختلف
فاصله پنج متري PF-500D-R فاصله هفت متري PF-700D-R

موجود نیست
توضیحات
چشم الكترونيكي 20 متری مکعبی آنلی مدل PS-2000T-R

PS-2000T-R series
(Photo Sensor (Screw Type
چشم الكترونيكي دو طرفه(استوانه اي)
ولتاژ تغذيه 10-(30V (DC

موجود نیست
توضیحات
چشم الكترونيكي 20 متری آنلی مدل PF-2000

(چشم الكترونيكي دو طرفه مكعبي)
ولتاژ تغذيه :AC/DC(V) 12~ 240
حفاظت شده در برابر نوسانات برق
mفاصله عملكرد :0~20

موجود نیست
توضیحات
چشم الكترونيكي 2 متری آنلی مدل PF-100D & PF-200D

(مكعبي) چشم الكترونيكي يكطرفه
ولتاژ تغذيه AC/DC: 12~ 240
حفاظت شده در برابر نوسانات برق
داراي دو مدل براي فواصل مختلف

موجود نیست
توضیحات