سیستم اعلام و اطفاء حریق نمایش فهرست محصولات

سیستم اعلام و اطفاء حریق (19-محصول)


کپسول پرتابی 500 گرمی جهت آتش نشانان مدل First Responder
کپسول پرتابی 500 گرمی جهت آتش نشانان مدل First Responder
موجود نیست

محافط ولتاژ القایی مدل  Ematch Protection
محافط ولتاژ القایی مدل Ematch Protection جهت استفاده در آیروسل های با تحریک الکتریکی
موجود نیست

کپسول آیروسل 2500 گرمی با تحریک الکتریکی  با براکت مدل 2500E
کپسول آیروسل 2500 گرمی با تحریک الکتریکی با براکت مدل 2500E با حجم محافظت: 25 متر مکعب
موجود نیست

کپسول آیروسل 1500 گرمی با تحریک الکتریکی با براکت مدل 1500E
کپسول آیروسل 1500 گرمی با تحریک الکتریکی با براکت مدل 1500E با حجم محافظت: 15 متر مکعب
موجود نیست

کپسول آیروسل 1000 گرمی با تحریک الکتریکی با براکت مدل 1000E
کپسول آیروسل 1000 گرمی با تحریک الکتریکی با براکت مدل 1000E با حجم محافظت: 10 متر مکعب
موجود نیست

کپسول آیروسل 500 گرمی با تحریک الکتریکی  با براکت مدل 500E
کپسول آیروسل 500 گرمی با تحریک الکتریکی با براکت مدل 500E با حجم محافظت: 5 متر مکعب
موجود نیست

کپسول آیروسل 250 گرمی با تحریک الکتریکی با براکت مدل 250E
کپسول آیروسل 250 گرمی با تحریک الکتریکی با براکت مدل 250E با حجم محافظت: 2.5 متر مکعب
موجود نیست

کپسول آیروسل 100 گرمی با تحریک الکتریکی  با براکت مدل 100E
کپسول آیروسل 100 گرمی با تحریک الکتریکی با براکت مدل 100E با حجم محافظت: 1 متر مکعب
موجود نیست

کپسول آیروسل 60 گرمی با تحریک الکتریکی  با براکت مدل 60E
کپسول آیروسل 60 گرمی با تحریک الکتریکی با براکت مدل 60E با حجم محافظت: 0.6 متر مکعب
موجود نیست

هد تحریک کننده دمایی (75 یا 95 یا 123 درجه) مدل Thermal Actuator
هد تحریک کننده دمایی (75 یا 95 یا 123 درجه) مدل Thermal Actuator جهت سری تحریک دمایی
موجود نیست


کپسول پرتابی 500 گرمی جهت آتش نشانان مدل First Responder

کپسول آیروسل 500 گرمی پرتابی  برند STAT-X
مدل : Stat-X FS
کشور سازنده : آمریکا
تحریک الکتریکی با براکت
حجم محافظت :5 متر مکعب حریق نوع A
حجم محافظت : 7.5 مترمکعب حریق نوع CوB (مایعات قابل اشتعال و حریق های الکتریکی)
گارانتی : یک سال و 10 سال خدمات پس از فروش

موجود نیست
توضیحات
کپسول آیروسل 2500 گرمی با تحریک الکتریکی  با براکت مدل 2500E

کپسول آیروسل 2500 گرمی برند STAT-X
مدل : Stat-X 2500E
کشور سازنده : آمریکا
تحریک الکتریکی با براکت
حجم محافظت :25 متر مکعب حریق نوع A
حجم محافظت : 37 مترمکعب حریق نوع CوB (مایعات قابل اشتعال و حریق های الکتریکی)
گارانتی : یک سال و 10 سال خدمات پس از فروش

موجود نیست
توضیحات
کپسول آیروسل 1500 گرمی با تحریک الکتریکی با براکت مدل 1500E

کپسول آیروسل 1500 گرمی برند STAT-X
مدل : Stat-X 1500E
کشور سازنده : آمریکا
تحریک الکتریکی با براکت
حجم محافظت :15 متر مکعب حریق نوع A
حجم محافظت : 22 مترمکعب حریق نوع CوB (مایعات قابل اشتعال و حریق های الکتریکی)
گارانتی : یک سال و 10 سال خدمات پس از فروش

موجود نیست
توضیحات
کپسول آیروسل 1000 گرمی با تحریک الکتریکی با براکت مدل 1000E

کپسول آیروسل 1000 گرمی برند STAT-X
مدل : Stat-X 1000E
کشور سازنده : آمریکا
تحریک الکتریکی با براکت
حجم محافظت :10 متر مکعب حریق نوع A
حجم محافظت : 15 مترمکعب حریق نوع CوB (مایعات قابل اشتعال و حریق های الکتریکی)
گارانتی : یک سال و 10 سال خدمات پس از فروش

موجود نیست
توضیحات
کپسول آیروسل 500 گرمی با تحریک الکتریکی  با براکت مدل 500E

کپسول آیروسل 500 گرمی برند STAT-X
مدل : Stat-X 500E
کشور سازنده : آمریکا
تحریک الکتریکی با براکت
حجم محافظت : 5 متر مکعب حریق نوع A
حجم محافظت : 7.5 مترمکعب حریق نوع CوB (مایعات قابل اشتعال و حریق های الکتریکی)
گارانتی : یک سال و 10 سال خدمات پس از فروش

موجود نیست
توضیحات
کپسول آیروسل 250 گرمی با تحریک الکتریکی با براکت مدل 250E

کپسول آیروسل 250 گرمی برند STAT-X
مدل : Stat-X 250E
کشور سازنده : آمریکا
تحریک الکتریکی با براکت
حجم محافظت : 2.5 متر مکعب حریق نوع A
حجم محافظت : 3.7 مترمکعب حریق نوع CوB (مایعات قابل اشتعال و حریق های الکتریکی)
گارانتی : یک سال و 10 سال خدمات پس از فروش

موجود نیست
توضیحات
کپسول آیروسل 100 گرمی با تحریک الکتریکی  با براکت مدل 100E

کپسول آیروسل 100 گرمی برند STAT-X
مدل : Stat-X 100E
کشور سازنده : آمریکا
تحریک الکتریکی با براکت
حجم محافظت : 1 متر مکعب حریق نوع A
حجم محافظت : 1.5 مترمکعب حریق نوع CوB(مایعات قابل اشتعال و حریق های الکتریکی)
گارانتی : یک سال و 10 سال خدمات پس از فروش

موجود نیست
توضیحات
کپسول آیروسل 60 گرمی با تحریک الکتریکی  با براکت مدل 60E

کپسول آیروسل 60 گرمی برند STAT-X
مدل : Stat-X 60E
کشور سازنده : آمریکا
تحریک الکتریکی با براکت
حجم محافظت : 0.6 متر مکعب حریق نوع A
حجم محافظت : 0.9 مترمکعب حریق نوع CوB (مایعات قابل اشتعال و حریق های الکتریکی)
گارانتی : یک سال و 10 سال خدمات پس از فروش

موجود نیست
توضیحات
هد تحریک کننده دمایی (75 یا 95 یا 123 درجه) مدل Thermal Actuator

هد تحریک دمایی آیروسل برند STAT-X
دماهای 75 یا 95 یا 123 درجه سانتیگراد
جهت سری STAT-x T می باشد
کشور سازنده : آمریکا
عملکرد بصورت کاملا” مستقل
گارانتی : یک سال و 10 سال خدمات پس از فروش

موجود نیست
توضیحات