نمایش فهرست محصولات

متر لیزری (7-محصول)


متر لیزری 80 متر MasPower مدل D-80s
متر لیزری 80 متر MasPower مدل D-80s با دقت اندازه گیری : 2 mm
موجود نیست

متر لیزری 70 متری MasPower مدل D-70
متر لیزری 70 متری MasPower مدل D-70 با دقت اندازه گیری : 2 mm
موجود نیست

متر لیزری 50 متر MasPower مدل D-50
متر لیزری 50 متر MasPower مدل D-50 با دقت اندازه گیری : 2mm
موجود نیست

متر لیزری 120 متر MasPower مدل D-120s
متر لیزری 120 متر MasPower مدل D-120s با دقت اندازه گیری : 2 mm
موجود نیست

متر لیزری 100 متر MasPower مدل D-100
متر لیزری 100 متر MasPower مدل D-100 با دقت اندازه گیری : 2 mm
موجود نیست

دوربین/ متر لیزری 900 متر ساندوی مدل SW-900A
دوربین/ متر لیزری 900 متر ساندوی مدل SW-900A با دقت اندازه گیری : 1 m
موجود نیست

دوربین/ متر لیزری 1500 متر ساندوی مدل SW-1500A
دوربین/ متر لیزری 1500 متر ساندوی مدل SW-1500A با دقت اندازه گیری: 1 m
موجود نیست


متر لیزری 80 متر MasPower مدل D-80s

قابلیت اندازه گیری:    محدوده اندازه گیری:0.001 ~ 80 M
دقت اندازه گیری:    2 mm
سایر مشخصات:    نشانگر تصویری با وضوح بالا
اقلام همراه:    کیف و باطری , بند و کابل USB

موجود نیست
توضیحات
متر لیزری 70 متری MasPower مدل D-70

قابلیت اندازه گیری:    محدوده اندازه گیری:0.001 ~ 70 M
دقت اندازه گیری:    2 mm
سایر مشخصات:    محاسبه زاویه تا 90 درجه
اقلام همراه:    کیف و باطری , بند و کابل USB

موجود نیست
توضیحات
متر لیزری 50 متر MasPower مدل D-50

قابلیت اندازه گیری:    محدوده اندازه گیری:0.001 ~ 50 M
دقت اندازه گیری:    2mm
سایر مشخصات:    محاسبه زاویه تا 90 درجه
اقلام همراه:    کیف و باطری , بند و کابل USB

موجود نیست
توضیحات
متر لیزری 120 متر MasPower مدل D-120s

قابلیت اندازه گیری:    0.001 ~ 120 M
دقت اندازه گیری:    2 mm
سایر مشخصات:    نشانگر تصویری با وضوح بالا
اقلام همراه:    کیف و باطری , بند و کابل USB

موجود نیست
توضیحات
متر لیزری 100 متر MasPower مدل D-100

قابلیت اندازه گیری:    0.001 ~ 100 M
دقت اندازه گیری:    2 mm
سایر مشخصات:    محاسبه زاویه تا 90 درجه
اقلام همراه:    کیف و باطری , بند و کابل USB

موجود نیست
توضیحات
دوربین/ متر لیزری 900 متر ساندوی مدل SW-900A

قابلیت اندازه گیری:    5 ~ 900 M
دقت اندازه گیری:    1 m
سایر مشخصات:    دارای دوربین جهت نزدیک کردن تصویر و دقت بالا *** اندازه گیری زاویه :60+-

موجود نیست
توضیحات
دوربین/ متر لیزری 1500 متر ساندوی مدل SW-1500A

قابلیت اندازه گیری:    5 ~ 1500 M
دقت اندازه گیری:    1 m
سایر مشخصات:    دارای دوربین جهت نزدیک کردن تصویر و دقت بالا *** اندازه گیری زاویه :60+-

موجود نیست
توضیحات