نمایش فهرست محصولات

میگر (14-محصول)


میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3001B
میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3001B با قابلیت اندازه گیری: ولتاژتزریقی: 500V/1000V **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 2M Ω/20M Ω/200M Ω
موجود نیست

میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3132A
میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3132A با قابلیت اندازه گیری: ولتاژتزریقی: 250V/500V/1000V *** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 100M Ω/200M Ω/400M Ω *** اندازه گیری ولتاژ: 0 ~ 600V AC/DC
موجود نیست

میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3123A
میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3123A با قابلیت اندازه گیری: ولتاژتزریقی: 5000/1000V *** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 10GΩ /400G Ω
موجود نیست

میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3122A
میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3122A با قابلیت اندازه گیری: ولتاژتزریقی: 5000V **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 5GΩ /200G Ω
موجود نیست

میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3121A
میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3121A با قابلیت اندازه گیری: ولتاژتزریقی: 250V/500V/1000V **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 100M Ω/200M Ω/400M Ω **** اندازه گیری ولتاژ: 0 ~ 600V AC/DC
موجود نیست

میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3127
میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3127 با قابلیت اندازه گیری : مقاومت الکتریکی 0-10GΩ/100GΩ/200GΩ/1TΩ/10TΩ
موجود نیست

میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3126
میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3126 با قابلیت اندازه گیری: ولتاژتزریقی: 500V/1000V/2500V/5000V *** مقاومت الکتریکی: /1T Ω99.9G Ω999M Ω/ 9.99G Ω /0 ~ 99.9M Ω/ **** اندازه گیری ولتاژ: 30 ~ 600V AC/DC **** جریان اتصال کوتاه قابل تحمل:5.0mA max
موجود نیست

میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3125A
میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3125A با قابلیت اندازه گیری: مقاومت الکتریکی 0~100MΩ/2 GΩ /100 GΩ/1000 GΩ
موجود نیست

میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3125
میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3125 با قابلیت اندازه گیری: ولتاژتزریقی: 500V/1000V/2500V/5000V **** مقاومت الکتریکی: /1TΩ99.9GΩ999M Ω/9.99GΩ /0 ~ 99.9MΩ/ **** اندازه گیری ولتاژ: 30 ~ 600V AC/DC
موجود نیست

میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3025A
میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3025A با قابلیت اندازه گیری: اندازه گیری ولتاژ AC: 30 - 600V (50/60Hz), DC: ±30 - ±600V **** جریان اتصال کوتاه تا 1.5mA
موجود نیست


میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3001B

ابعاد:    63 * 93 * 144 mm
قابلیت اندازه گیری:    ولتاژتزریقی: 500V/1000V **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 2M Ω/20M Ω/200M Ω
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3132A

ابعاد:    72 * 160 * 106 mm
قابلیت اندازه گیری:    ولتاژتزریقی: 250V/500V/1000V *** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 100M Ω/200M Ω/400M Ω *** اندازه گیری ولتاژ: 0 ~ 600V AC/DC
اقلام همراه:    همراه با پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3123A

ابعاد:    80 * 140 * 200 mm
قابلیت اندازه گیری:    ولتاژتزریقی: 5000/1000V *** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 10GΩ /400G Ω
اقلام همراه:    همراه با پرابهای مربوطه و کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3122A

ابعاد:    80 * 140 * 200 mm
قابلیت اندازه گیری:    ولتاژتزریقی: 5000V **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 5GΩ /200G Ω
اقلام همراه:    همراه با پرابهای مربوطهو کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
میگر عقربه ای کیوریتسو مدل 3121A

ابعاد:    72 * 160 * 106 mm
قابلیت اندازه گیری:    ولتاژتزریقی: 250V/500V/1000V **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 100M Ω/200M Ω/400M Ω **** اندازه گیری ولتاژ: 0 ~ 600V AC/DC

موجود نیست
توضیحات
میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3127

ولتاژ تزریقی : 250V - 0 / 500V/ 1000V / 2500V / 5000V  
مقاومت الکتریکی :  0-10GΩ/100GΩ/200GΩ/1TΩ/10TΩ

موجود نیست
توضیحات
میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3126

ابعاد:    94 * 152 * 205 mm
قابلیت اندازه گیری:    ولتاژتزریقی: 500V/1000V/2500V/5000V *** مقاومت الکتریکی: /1T Ω99.9G Ω999M Ω/ 9.99G Ω /0 ~ 99.9M Ω/ **** اندازه گیری ولتاژ: 30 ~ 600V AC/DC **** جریان اتصال کوتاه قابل تحمل:5.0mA max

موجود نیست
توضیحات
میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3125A

میگر دیجیتال 5000V
ولتاژ تزریقی0~250/500/1000/2500/5000V
قابلیت اندازه گیری:
مقاومت الکتریکی:0~100MΩ/2 GΩ /100 GΩ/1000 GΩ

موجود نیست
توضیحات
میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3125

ابعاد:    94 * 152 * 205 mm
قابلیت اندازه گیری:    ولتاژتزریقی: 500V/1000V/2500V/5000V **** مقاومت الکتریکی: /1TΩ99.9GΩ999M Ω/9.99GΩ /0 ~ 99.9MΩ/ **** اندازه گیری ولتاژ: 30 ~ 600V AC/DC
سایر مشخصات:    اندازه گیری و محاسبه تستPI

موجود نیست
توضیحات
میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3025A

ابعاد:    100*226*177 mm
قابلیت اندازه گیری:    اندازه گیری ولتاژ AC: 30 - 600V (50/60Hz), DC: ±30 - ±600V **** جریان اتصال کوتاه تا 1.5mA
دقت اندازه گیری:    250V: 0.0 - 100.0MΩ **** 500V : 80 - 1000M Ω **** 1000V : 0.80 - 2.00G Ω **** 2500V: 8.0 - 100.0GΩ
اقلام همراه:    کیف و پراب

موجود نیست
توضیحات