نمایش فهرست محصولات

کیوریتسو ( KYORITSU ) (0-محصول)


مولتی فانگشن تستر کیوریتسو مدل 6011A
مولتی فانگشن تستر کیوریتسو مدل 6011A با قابلیت اندازه گیری: Continuity testing : 0 ~ 2000 Ω / Loop impedance: 230V,2000 Ω,25A / Insulation testing : 0 ~ 199.9MΩ , 1000V DC / RCD testing : : 230V,1000mA,Fast trip : 150mA / PSC testing : : 230V,PSC range 20KA (25A Test current)
موجود نیست

پاورآنالایزرسه فاز کیوریتسو مدل 6300
پاورآنالایزرسه فاز کیوریتسو مدل 6300 با قابلیت اندازه گیری: ولتاژ : 0 ~ 600.0 **** جریان با کلمپ مربوطه : 0 ~ 3000.0 ****
موجود نیست

پاورآنالایزر سه فاز کیوریتسو مدل 6310
پاورآنالایزر سه فاز کیوریتسو مدل 6310 با قابلیت اندازه گیری: ولتاژ : 0 ~ 1000 ***** جریان با کلمپ مربوطه : 0 ~ 3000.0 **** توان اکتیو / توان راکتیو / هارمونیک / زاویه اختلاف فازها کسینوس فی / دیماند / انرژی اکتیو انرژی راکتیو / فرکانس و ...
موجود نیست

مولتی فانگشن تستر کیوریتسو مدل 6016A
مولتی فانگشن تستر کیوریتسو مدل 6016A با قابلیت اندازه گیری: Continuity testing : 0 ~ 2000 Ω / Loop impedance: L-PE,L-PE(ATT), L-N/L-L / Insulation testing : 0 ~ 2000MΩ , 1000V DC / RCD testing : : 230V,1000Ma / PSC(L-N/L-L) / PFC (L-PE) / Eart : 0 ~ 2000 Ω / Phase Rotation: 50 ~ 500 V 50/60HZ / Volts: 25~50
موجود نیست

مولتی فانگشن تستر کیوریتسو مدل 6010A
مولتی فانگشن تستر کیوریتسو مدل 6010A با قابلیت اندازه گیری: Continuity testing : 0 ~ 199.9 Ω / Loop impedance: 230V,2000 Ω,25A / Insulation testing : 0 ~ 199.9MΩ , 500V DC / RCD testing : : 230V,500mA,Fast trip : 150mA
موجود نیست

مولتی تستر قلمی کیوریتسو مدل 1030
مولتی تستر قلمی کیوریتسو مدل 1030 با قابلیت اندازه گیری: مقاومت الکتریکی:0 ~ 400 Ω/4K Ω/40K Ω/…/40M Ω **** اندازه گیری فرکانس: 5 ~ 200K Hz **** خازن *** دیود *** بیزر **** اتصال کوتاه
موجود نیست

ترمومتر لیزری کیوریتسو مدل 5500
ترمومتر لیزری کیوریتسو مدل 5500 با قابلیت اندازه گیری: دما : 500+ تا 40- درجه سانتی گراد **** ولتاژ
موجود نیست

ارت سنج / میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 6017
ارت سنج / میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 6017 با قابلیت اندازه گیری: قابلیت اندازه گیری: (ارت سنج) ==> مقاومت الکتریکی:0 ~ 12Ω/120Ω/1200Ω **** اندازه گیری ولتاژ: 0 ~ 600V AC **** / قابلیت اندازه گیری: (میگر) ==> ولتاژتزریقی: 125V/250V/500V **** مقاومت الکتریکی: /100MΩ0 ~ 20MΩ/50M Ω **
موجود نیست

RST سنج کیورتسو مدل 8031
RST سنج کیورتسو مدل 8031 با قابلیت اندازه گیری: 110 ~ 600V AC
موجود نیست

میلی آمپرمتر کیوریتسو مدل 2006
میلی آمپرمتر کیوریتسو مدل 2006 با قابلیت اندازه گیری: جریان:0 ~ 200 AC **** ولتاژ: 0 ~ 500 AC/DC **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 2000Ω
موجود نیست


مولتی فانگشن تستر کیوریتسو مدل 6011A

ابعاد:    100 * 183 * 130 mm
قابلیت اندازه گیری:    Continuity testing : 0 ~ 2000 Ω / Loop impedance: 230V,2000 Ω,25A / Insulation testing : 0 ~ 199.9MΩ , 1000V DC / RCD testing : : 230V,1000mA,Fast trip : 150mA / PSC testing : : 230V,PSC range 20KA (25A Test current)
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
پاورآنالایزرسه فاز کیوریتسو مدل 6300

قابلیت اندازه گیری:    ولتاژ : 0 ~ 600.0 **** جریان با کلمپ مربوطه : 0 ~ 3000.0 ****
سایر مشخصات:    توان اکتیو / توان راکتیو / کسینوس فی / دیماند / انرژی اکتیو انرژی راکتیو /فرکانس و ... / قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط USB و نرم افزار مربوطه / حافظه جانبی SD جهت ثبت اطلاعات
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
پاورآنالایزر سه فاز کیوریتسو مدل 6310

ابعاد:    60 * 120 * 175 mm
قابلیت اندازه گیری:    ولتاژ : 0 ~ 1000 ***** جریان با کلمپ مربوطه : 0 ~ 3000.0 **** توان اکتیو / توان راکتیو / هارمونیک / زاویه اختلاف فازها کسینوس فی / دیماند / انرژی اکتیو انرژی راکتیو / فرکانس و ...
سایر مشخصات:    نمایش تصویری شکل موج / هارمونیک / اختلاف فاز / قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط USB و نرم افزار مربوطه / حافظه جانبی SD جهت ثبت اطلاعات
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
مولتی فانگشن تستر کیوریتسو مدل 6016A

قابلیت اندازه گیری:    Continuity testing : 0 ~ 2000 Ω / Loop impedance: L-PE,L-PE(ATT), L-N/L-L / Insulation testing : 0 ~ 2000MΩ , 1000V DC / RCD testing : : 230V,1000Ma / PSC(L-N/L-L) / PFC (L-PE) / Eart : 0 ~ 2000 Ω / Phase Rotation: 50 ~ 500 V 50/60HZ / Volts: 25~50
سایر مشخصات:    قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل USB و نرم افزار مربوطه / نمایش همزمان چند مقدار
اقلام همراه:    همراه با کلیه پراب ها و متعلقات / همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
مولتی فانگشن تستر کیوریتسو مدل 6010A

ابعاد:    86 * 115 * 175 mm
قابلیت اندازه گیری:    Continuity testing : 0 ~ 199.9 Ω / Loop impedance: 230V,2000 Ω,25A / Insulation testing : 0 ~ 199.9MΩ , 500V DC / RCD testing : : 230V,500mA,Fast trip : 150mA
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
مولتی تستر قلمی کیوریتسو مدل 1030

ابعاد:    31 * 39 * 190 mm
قابلیت اندازه گیری:    مقاومت الکتریکی:0 ~ 400 Ω/4K Ω/40K Ω/…/40M Ω **** اندازه گیری فرکانس: 5 ~ 200K Hz **** خازن *** دیود *** بیزر **** اتصال کوتاه
سایر مشخصات:    محفظه نگه دارنده سیم **** درپوش پراب

موجود نیست
توضیحات
ترمومتر لیزری کیوریتسو مدل 5500

ابعاد:    40 * 75 * 106 mm
قابلیت اندازه گیری:    دما : 500+ تا 40- درجه سانتی گراد **** ولتاژ
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
ارت سنج / میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 6017

ابعاد:    100 * 183 * 130 mm
قابلیت اندازه گیری:    قابلیت اندازه گیری: (ارت سنج) ==> مقاومت الکتریکی:0 ~ 12Ω/120Ω/1200Ω **** اندازه گیری ولتاژ: 0 ~ 600V AC **** / قابلیت اندازه گیری: (میگر) ==> ولتاژتزریقی: 125V/250V/500V **** مقاومت الکتریکی: /100MΩ0 ~ 20MΩ/50M Ω **
اقلام همراه:    همراه با پرابهای مربوطهو کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
RST سنج کیورتسو مدل 8031

ابعاد:    40 * 75 * 106 mm
قابلیت اندازه گیری:    110 ~ 600V AC
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
میلی آمپرمتر کیوریتسو مدل 2006

ابعاد:    32 * 54 * 180 mm قطر کلمپ : Ø19mm
قابلیت اندازه گیری:    جریان:0 ~ 200 AC **** ولتاژ: 0 ~ 500 AC/DC **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 2000Ω
سایر مشخصات:    سایز کوچک / تست اتصال کوتاه / بیزر

موجود نیست
توضیحات