نمایش فهرست محصولات

کدورت سنج (1-محصول)


کدورت سنج لوترون مدل TU-2016
کدورت سنج لوترون مدل TU-2016 با قابلیت اندازه گیری: کدورت : 0.00 to 50,00 NTU/50 to 1,000 NTU **** منبع نور : LED,525 nm **** حجم نمونه : 10 mL
لوترون Lutron
موجود نیست


کدورت سنج لوترون مدل TU-2016
لوترون Lutron

ابعاد:    62 * 76 * 155 mm
قابلیت اندازه گیری:    کدورت : 0.00 to 50,00 NTU/50 to 1,000 NTU **** منبع نور : LED,525 nm **** حجم نمونه : 10 mL
دقت اندازه گیری:    0.01 NTU / 1 NTU

موجود نیست
توضیحات