نمایش فهرست محصولات

کلر سنج (1-محصول)


کلر سنج  لوترون مدل CL-2006
کلر سنج لوترون مدل CL-2006 با دقت اندازه گیری : 0.01 ppm(mg/L)
لوترون Lutron
موجود نیست


کلر سنج  لوترون مدل CL-2006
لوترون Lutron

قابلیت اندازه گیری:  
کلر آزاد : 0.00 to 3.50 ppm
کلر محلول : 0.00 to 3.50 ppm(mg/L)
دقت اندازه گیری : 0.01 ppm(mg/L)
منبع نور : LED , 525 nm
حجم نمونه : 10 mL
ابعاد:    62 * 76 * 155 mm

موجود نیست
توضیحات