نمایش فهرست محصولات

گوس متر (6-محصول)


تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل MG-3003 SD
تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل MG-3003 SD با قابلیت اندازه گیری: 300.00mT/3000.0mT :DC 150.00mT/1500.0mT :AC
لوترون Lutron
موجود نیست

تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل MG-3002
تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل MG-3002 با قابلیت اندازه گیری: 300.00mT/3000.0mT :DC 150.00mT/1500.0mT :AC
لوترون Lutron
موجود نیست

تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل EMF-839
تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل EMF-839 با قابلیت اندازه گیری: 0 ~ 199.99 V/m, 0 ~ 99.999 W/m2 0 ~ 9.9999 mW/cm2 فرکانس بالا: 100 KHz ~ 3GHz
لوترون Lutron
موجود نیست

تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل EMF-828
تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل EMF-828 با قابلیت اندازه گیری: 0-20 /200 / 2000 micro Tesla 0-200 /2000 / 20,000 milli- Gauss پهنای باند: 300 HZتا30 HZ
لوترون Lutron
موجود نیست

تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل EMF-827
تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل EMF-827 با قابلیت اندازه گیری: 0-20 /200 / 2000 micro Tesla 200 /2000 / 20,000 milli- Gauss
لوترون Lutron
موجود نیست

تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل EMF-819
تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل EMF-819 با قابلیت اندازه گیری: 0 ~ 199.99 V/m, 0 ~ 99.999 W/m2 0 ~ 9.9999 mW/cm2 فرکانس بالا: 100 KHz ~ 3GHz
لوترون Lutron
موجود نیست


تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل MG-3003 SD
لوترون Lutron

ابعاد:    45 * 68 * 177 mm
قابلیت اندازه گیری:    300.00mT/3000.0mT :DC 150.00mT/1500.0mT :AC
سایر مشخصات:    دارای حافه مینیمم و ماکزیمم / قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه SD /قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل USB,RS-232

موجود نیست
توضیحات
تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل MG-3002
لوترون Lutron

ابعاد:    30 * 68 * 200 mm
قابلیت اندازه گیری:    300.00mT/3000.0mT :DC 150.00mT/1500.0mT :AC
سایر مشخصات:    قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل USB,RS-232

موجود نیست
توضیحات
تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل EMF-839
لوترون Lutron

ابعاد:    37 * 76 * 200 mm
قابلیت اندازه گیری:    0 ~ 199.99 V/m, 0 ~ 99.999 W/m2 0 ~ 9.9999 mW/cm2 فرکانس بالا: 100 KHz ~ 3GHz
سایر مشخصات:    همراه با دو پراب فرکانس بالا و پایین
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل EMF-828
لوترون Lutron

ابعاد:    mm30×68×200
قابلیت اندازه گیری:    0-20 /200 / 2000 micro Tesla 0-200 /2000 / 20,000 milli- Gauss پهنای باند: 300 HZتا30 HZ
سایر مشخصات:    پراب مجزا
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل EMF-827
لوترون Lutron

ابعاد:    mm30×70×163
قابلیت اندازه گیری:    0-20 /200 / 2000 micro Tesla 200 /2000 / 20,000 milli- Gauss
سایر مشخصات:    پراب مجزا
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل EMF-819
لوترون Lutron

ابعاد:    37 * 76 * 200 mm
قابلیت اندازه گیری:    0 ~ 199.99 V/m, 0 ~ 99.999 W/m2 0 ~ 9.9999 mW/cm2 فرکانس بالا: 100 KHz ~ 3GHz
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات