نمایش فهرست محصولات

نیروسنج (7-محصول)


پایه نیروسنج لوترون مدل FS-1001
پایه نیروسنج لوترون مدل FS-1001 جهت نصب نیروسنج های : FG-5005 / FG-5020/FG5100 / FG-6005 / FG-6020SD / FG-6100SD
لوترون Lutron
موجود نیست

نیروسنج لوترون مدل FG-5100
نیروسنج لوترون مدل FG-5100 با دقت اندازه گیری : 0.05Kg
لوترون Lutron
موجود نیست

نیروسنج لوترون مدل FG-5020
نیروسنج لوترون مدل FG-5020 با دقت اندازه گیری : 0.01Kg
لوترون Lutron
موجود نیست

نیروسنج دیجیتال لوترون مدل FG-6100SD
نیروسنج دیجیتال لوترون مدل FG-6100SD با دقت اندازه گیری : 0.02Kg *** سرعت نمونه برداری : 20ms
لوترون Lutron
موجود نیست

نیروسنج دیجیتال لوترون مدل FG-6020SD
نیروسنج دیجیتال لوترون مدل FG-6020SD با دقت اندازه گیری : 0.01Kg *** سرعت نمونه برداری : 20ms
لوترون Lutron
موجود نیست

نیروسنج دیجیتال FG-6005SD
نیروسنج دیجیتال FG-6005SD با دقت اندازه گیری: 1g * سرعت نمونه برداری : 20ms
لوترون Lutron
موجود نیست

نیرو سنج لوترون مدل FG-5005
نیرو سنج لوترون مدل FG-5005 با دقت اندازه گیری : 1g
لوترون Lutron
موجود نیست


نیروسنج لوترون مدل FG-5100
لوترون Lutron

ابعاد:  45 * 90 * 215 mm
قابلیت اندازه گیری:  100KG - 0 **** واحد های اندازه گیری : Kg/LB/Newton
دقت اندازه گیری:  0.05Kg
سایر مشخصات:  دقت اندازه گیری بالا / قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه / نگه دارنده ماکزیمم
اقلام همراه:  همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
نیروسنج لوترون مدل FG-5020
لوترون Lutron

ابعاد:  45 * 90 * 215 mm
قابلیت اندازه گیری:  20KG - 0 **** واحد های اندازه گیری : Kg/LB/Newton
دقت اندازه گیری:  0.01Kg
سایر مشخصات:  دقت اندازه گیری بالا / قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه / نگه دارنده ماکزیمم
اقلام همراه:  همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
نیروسنج دیجیتال لوترون مدل FG-6100SD
لوترون Lutron

ابعاد:  45 * 90 * 215 mm
قابلیت اندازه گیری:  100kg kg/Lb/Newton تا 0
دقت اندازه گیری:  0.02Kg *** سرعت نمونه برداری : 20ms
سایر مشخصات:  قابلیت اتصال به pc توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه / قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه (SD CARD 1 ̴16 G)

موجود نیست
توضیحات
نیروسنج دیجیتال لوترون مدل FG-6020SD
لوترون Lutron

ابعاد:  45 * 90 * 215 mm
قابلیت اندازه گیری:  20kg kg/Lb/Newton تا 0
دقت اندازه گیری:  0.01Kg *** سرعت نمونه برداری : 20ms
سایر مشخصات:  قابلیت اتصال به pc توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه / قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه (SD CARD 1 ̴16 G)

موجود نیست
توضیحات
نیروسنج دیجیتال FG-6005SD
لوترون Lutron

ابعاد:  45 * 90 * 215 mm
قابلیت اندازه گیری:  5000g - 0 **** واحد های اندازه گیری : g/oz/Newton
دقت اندازه گیری:  1g *** سرعت نمونه برداری : 20ms
سایر مشخصات:  قابلیت اتصال به pc توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه / قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه (SD CARD 1 ̴16 G)

موجود نیست
توضیحات
نیرو سنج لوترون مدل FG-5005
لوترون Lutron

ابعاد:  45 * 90 * 215 mm
قابلیت اندازه گیری:  5000g - 0 **** واحد های اندازه گیری : g/oz/Newton
دقت اندازه گیری:  1g
سایر مشخصات:  دقت اندازه گیری بالا / قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه / نگه دارنده ماکزیمم
اقلام همراه:  همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات