نمایش فهرست محصولات

سرعت سنج باد/بادسنج/آنومتر (13-محصول)


سرعت سنج باد/فلومتر مستک مدل MS6252B
سرعت سنج باد/فلومتر مستک مدل MS6252B با قابلیت اندازه گیری: / دما : C -20-60 / رطوبت : 0-100 % RH / فلو : CFM:0 - 9/999 FT / CMM: 0 - 9/999 M CMS: 0 - 9/999 M AMBIENT - DEW POINT - TEMPERATURE SELECTION// سرعت: 0/8 - 30/0 M/S
مستک MASTECH
موجود نیست

سرعت سنج لوترون مدل AM-4206M
سرعت سنج لوترون مدل AM-4206M با قابلیت اندازه گیری: سرعت : 0.4 ̴35.00 m/s **دما : 0 ̴+60°C ** فلو :CFM,CMM 999,999 - 0
لوترون Lutron
موجود نیست

سرعت سنج لوترون مدل AM-4206
سرعت سنج لوترون مدل AM-4206 با قابلیت اندازه گیری : سرعت : 0.4 ̴25.00 m/s ****دما : 0 ̴+50°C
لوترون Lutron
موجود نیست

سرعت سنج لوترون مدل AM-4205A
سرعت سنج لوترون مدل AM-4205A با قابلیت اندازه گیری: رطوبت : 10% ̴95% KH **** سرعت : 0.4 - 25.0
لوترون Lutron
موجود نیست

سرعت سنج باد لوترون مدل YK-80AM
سرعت سنج باد لوترون مدل YK-80AM با قابلیت اندازه گیری: Air Velocity:0.4-35.0m/s / درجهTemp:0-60
لوترون Lutron
موجود نیست

سرعت سنج باد لوترون مدل YK-2005AM
سرعت سنج باد لوترون مدل YK-2005AM با قابلیت اندازه گیری: فلو : CMM(m^3/min⁡)CFM(ft^3/min⁡) (0 ̴999,900) ** دما با پراب مربوطه : 50- ~ ̴+1300 ** سرعت از 30.0M/S تا 0.4
لوترون Lutron
موجود نیست

سرعت سنج باد لوترون مدل LM-81AT
سرعت سنج باد لوترون مدل LM-81AT با قابلیت اندازه گیری: 0.4 ̴30.0 m/s
لوترون Lutron
موجود نیست

سرعت سنج باد لوترون مدل LM-81AM
سرعت سنج باد لوترون مدل LM-81AM با قابلیت اندازه گیری : قابلیت اندازه گیری : 0.4 ̴30.0 m/s
لوترون Lutron
موجود نیست

سرعت سنج باد لوترون مدل AM-4221
سرعت سنج باد لوترون مدل AM-4221 با قابلیت اندازه گیری: سرعت : 0.9 ̴+35.0 m/s
لوترون Lutron
موجود نیست

سرعت سنج باد لوترون مدل AM-4220
سرعت سنج باد لوترون مدل AM-4220 با قابلیت اندازه گیری: سرعت : 0.9 ̴+35.0 m/s
لوترون Lutron
موجود نیست


سرعت سنج باد/فلومتر مستک مدل MS6252B
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    / دما : C -20-60 / رطوبت : 0-100 % RH / فلو : CFM:0 - 9/999 FT / CMM: 0 - 9/999 M CMS: 0 - 9/999 M AMBIENT - DEW POINT - TEMPERATURE SELECTION// سرعت: 0/8 - 30/0 M/S
سایر مشخصات:    قابلیت اتصال به PC توسط کابل USB*****واحد های اندازه گیری سرعت باد: M/S , FT/M , KM/H , MILE/H , KNOTS
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
سرعت سنج لوترون مدل AM-4206M
لوترون Lutron

ابعاد:  32 * 72 * 180 mm **** قطر پروانه : 72mm
قابلیت اندازه گیری:  سرعت : 0.4 ̴35.00 m/s ****دما : 0 ̴+60°C **** فلو :CFM,CMM 999,999 - 0
سایر مشخصات:  دارای حافظه – مینیمم و ماکزیمم / قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه / دارای پروانه فلزی برای محیط های گرم

موجود نیست
توضیحات
سرعت سنج لوترون مدل AM-4206
لوترون Lutron

ابعاد:  32 * 72 * 180 mm **** قطر پروانه : 72mm
قابلیت اندازه گیری:  سرعت : 0.4 ̴25.00 m/s ****دما : 0 ̴+50°C
سایر مشخصات:  سرعت سنج : m/s , ft/min , km/h, mile/h, knots **** فلو/min)(0 ̴999900):min),CFM(ft^3 /CMM(m^3 ***** دارای حافظه – مینیمم و ماکزیمم / قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه

موجود نیست
توضیحات
سرعت سنج لوترون مدل AM-4205A
لوترون Lutron

ابعاد:  32 * 72 * 180 mm
دما:  -50 ̴+1300°C
قابلیت اندازه گیری:  رطوبت : 10% ̴95% KH **** سرعت : 0.4 - 25.0
سایر مشخصات:  دارای حافظه – مینیمم و ماکزیمم / قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و نرم افزار مربوطه / همراه با دو پراب سرعت سنج و رطوبت سنج
اقلام همراه:  همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
سرعت سنج باد لوترون مدل YK-80AM
لوترون Lutron

ابعاد:  30 * 63 * 200 mm
قابلیت اندازه گیری:  Air Velocity:0.4-35.0m/s / درجهTemp:0-60
سایر مشخصات:  واحدهای اندازه گیری : m/s ,km/h ,mile/h, knots, ft/min C/F * * * دارای حافظه – مینیمم و ماکزیمم / قابل اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB همراه با نرم افزار مربوطه

موجود نیست
توضیحات
سرعت سنج باد لوترون مدل YK-2005AM
لوترون Lutron

ابعاد:  32 * 72 * 180 mm **** قطر پروانه : 72 mm
قابلیت اندازه گیری:  فلو : CMM(m^3/min⁡)CFM(ft^3/min⁡) (0 ̴999,900) ***** دما با پراب مربوطه : 50- ~ ̴+1300 ***** سرعت از 30.0M/S تا 0.4
سایر مشخصات:  دارای پروانه فلزی برای دمای بالا / دارای حافظه تا 16000 مقدار / دارای حافظه مینیمم – ماکزیمم

موجود نیست
توضیحات
سرعت سنج باد لوترون مدل LM-81AT
لوترون Lutron

ابعاد:  33 * 60 * 156 mm
قابلیت اندازه گیری:  0.4 ̴30.0 m/s
سایر مشخصات:  واحدهای اندازه گیری : m/s , km/h ,MPH, knots, ft/min ***** / دارای حافظه – مینیمم و ماکزیمم و دکمه نگه دارنده صفحه نمایش / ابعاد کوچک
اقلام همراه:  همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
سرعت سنج باد لوترون مدل LM-81AM
لوترون Lutron

ابعاد:  33 * 60 * 156 mm
قابلیت اندازه گیری:  قابلیت اندازه گیری : 0.4 ̴30.0 m/s
سایر مشخصات:  واحدهای اندازه گیری : m/s , km/h ,MPH, knots, ft/min ***** / دارای حافظه – مینیمم و ماکزیمم و دکمه نگه دارنده صفحه نمایش / ابعاد کوچک
اقلام همراه:  همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
سرعت سنج باد لوترون مدل AM-4221
لوترون Lutron

ابعاد:  32 * 40 * 190 mm
دما:  ̴0-+50° سانتی گراد / 122 - 32 درجه فارنهایت
قابلیت اندازه گیری:  سرعت : 0.9 ̴+35.0 m/s
سایر مشخصات:  دارای حافظه – مینیمم و ماکزیمم / مقاوم در برابر آب / ثبت اطلاعات تا 100 مقدار
اقلام همراه:  همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
سرعت سنج باد لوترون مدل AM-4220
لوترون Lutron

ابعاد:  32 * 40 * 195 mm
دما:  ̴0-+50° C
قابلیت اندازه گیری: سرعت : 0.9 ̴+35.0 m/s
دقت اندازه گیری:  0.1m/s
سایر مشخصات: واحد های اندازه گیری : Mile /h , m/s , ft/min ,km/h ,knots **** دارای حافظه – مینیمم و ماکزیمم / مقاوم در برابر آب
اقلام همراه: همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات