نمایش فهرست محصولات

ترمومتر لیزری (7-محصول)


دماسنج محیطی - رطوبت سنج محیطی فلوک مدل 971
دماسنج محیطی - رطوبت سنج محیطی فلوک مدل 971 با ذخیره سازی داده ها تا ۹۹ مقدار قبل
موجود نیست

ترمومتر لیزری قلوک مدل 574
ترمومتر لیزری قلوک مدل 574 با دقت اندازه گیری: 0.1⁰C *** نسبت فاصله به اندازه نقطه اندازه گیری :60:1
موجود نیست

ترمومتر لیزری فلوک مدل 62
ترمومتر لیزری فلوک مدل 62 با دقت اندازه گیری: 0.2⁰C **** نسبت فاصله به اندازه نقطه اندازه گیری :10:1
موجود نیست

ترمومتر لیزری فلوک مدل 561
ترمومتر لیزری فلوک مدل 561 با دقت اندازه گیری: 0.1⁰C *** نسبت فاصله به اندازه نقطه اندازه گیری :12:1
موجود نیست

ترمومتر لیزری فلوک مدل 566
ترمومتر لیزری فلوک مدل 556 با دقت اندازه گیری: نسبت اندازه گیری: 30:1
موجود نیست

ترمومتر لیزری فلوک مدل 572
ترمومتر لیزری ،لوک مدل 572 با دقت اندازه گیری: 0.1⁰C *** نسبت فاصله به اندازه نقطه اندازه گیری :60:1
موجود نیست

ترمومتر لیزری - تماسی فلوک مدل 568
ترمومتر لیزری - تماسی فلوک مدل 568 با دقت اندازه گیری: 0.1⁰C *** نسبت فاصله به اندازه نقطه اندازه گیری :50:1
موجود نیست


دماسنج محیطی - رطوبت سنج محیطی فلوک مدل 971

. صفحه تمایشگر با کیفیت و رزولوشن بالا
2. نور پس زمینه جهت اندازه گیری هر یک از پارامتر های دما ورطوبت به صورت دو رنگ
3. تست و اندازه گیری نقطه شبنم
4. ذخیره سازی داده ها تا ۹۹ مقدار قبل
5. طراحی ارگونومیک با کلیپ کمربند و جلد چرمی قرار دادن محافظ

موجود نیست
توضیحات
ترمومتر لیزری قلوک مدل 574

قابلیت اندازه گیری:    سرعت اندازه گیری :250m/s
فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری:    30cm~10.5m
دقت اندازه گیری:    0.1⁰C *** نسبت فاصله به اندازه نقطه اندازه گیری :60:1
سایر مشخصات:    اندازه گیری مینیمم و ماکزیمم دما *** دارای آلارم مقدار پایین و بالا *** RS232 قابل اتصال به کامپیوتر توسط کابل *** قابلیت اندازه گیری میانگین دما

موجود نیست
توضیحات
ترمومتر لیزری فلوک مدل 62

قابلیت اندازه گیری:    دما :30⁰C~+500⁰C- ****
دقت اندازه گیری:    0.2⁰C **** نسبت فاصله به اندازه نقطه اندازه گیری :10:1
فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری:    تا 2m
سایر مشخصات:    اندازه گیری مینیمم و ماکزیمم *** قابلیت تنظیم ضریب ایمیشن برای مواد مختلف E: 0.10~0.95

موجود نیست
توضیحات
ترمومتر لیزری فلوک مدل 561

قابلیت اندازه گیری:    دما :40⁰C~+550⁰C-
دقت اندازه گیری:    0.1⁰C *** نسبت فاصله به اندازه نقطه اندازه گیری :12:1
سایر مشخصات:    اندازه گیری مینیمم و ماکزیمم *** قابلیت تنظیم ضریب ایمیشن برای مواد مختلف

موجود نیست
توضیحات
ترمومتر لیزری فلوک مدل 566

قابلیت اندازه گیری:    ˚C -40 ~ +650C˚
دقت اندازه گیری:    نسبت اندازه گیری: 30:1

موجود نیست
توضیحات
ترمومتر لیزری فلوک مدل 572

دقت اندازه گیری:    0.1⁰C *** نسبت فاصله به اندازه نقطه اندازه گیری :60:1 ****
فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری:    30cm~10.5m
سایر مشخصات:    اندازه گیری مینیمم و ماکزیمم دما *** دارای آلارم مقدار پایین و بالا

موجود نیست
توضیحات
ترمومتر لیزری - تماسی فلوک مدل 568

قابلیت اندازه گیری:    لیزری :40-~800⁰C+ *** تماسی : 40-~1372⁰C+
فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری:    تا 7.5 m
دقت اندازه گیری:    0.1⁰C **** نسبت فاصله به اندازه نقطه اندازه گیری :50:1
سایر مشخصات:    قابلیت تنظیم ضریب ایمیشن برای مواد مختلف *** LCD قابلیت انتخاب زبان *** USBقابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل

موجود نیست
توضیحات