نمایش فهرست محصولات

ارت سنج (1-محصول)


ارت سنج کلمپی مدل 1630 فلوک
ارت سنج کلمپی مدل 1630 فلوک با قابلیت اندازه گیری: اندازه گیری مقاومت الکتریکی: 0.025Ω ~ 1500Ω - *** ولتاژ: 0 ~ 300V AC
موجود نیست


ارت سنج کلمپی مدل 1630 فلوک

ابعاد:    قطر کلمپ: 35mm
قابلیت اندازه گیری:    اندازه گیری مقاومت الکتریکی: 0.025Ω ~ 1500Ω - *** ولتاژ: 0 ~ 300V AC
واحد های اندازه گیری:    قابلیت اندازه گیری مقاومت به روشهای 2Pole , 3pole

موجود نیست
توضیحات