نمایش فهرست محصولات

کالیبراتور ولتاژ / جریان (14-محصول)


کالیبراتور فشار فلوک مدل 718
کالیبراتور فشار فلوک مدل 718 با دقت اندازه گیری: 0.1m BAR
موجود نیست

کالیبراتور دما فلوک مدل 714
کالیبراتور دما فلوک مدل 714 با دقت اندازه گیری: 0.1mV, 0.1Ω,0.1⁰C
موجود نیست

کالیبراتور دما فلوک مدل 712
کالیبراتور دما فلوک مدل 712 با قابلیت اندازه گیری: دما :200-~800⁰C *** مقاومت الکتریکی :15Ω~3200Ω
موجود نیست

کالیبراتور جریان فلوک مدل 715
کالیبراتور جریان فلوک مدل 715 با 0 ~ 20 mA : جریان تزریقی 0 ~ 24 mA :اندازه گیری جریان 0 ~ 28V DC:اندازه گیری ولتاژ
موجود نیست

کالیبراتور جریان فلوک مدل 707
کالیبراتور جریان فلوک مدل 707 با 0 ~ 20 mA: جریان تزریقی 0 ~ 24 mA: اندازه گیری جریان 0 ~ 28V DC:اندازه گیری ولتاژ
موجود نیست

کالیبراتور جریان فلوک مدل 705
کالیبراتور جریان فلوک مدل 705 با 0 ~ 20 mA : جریان تزریقی 0 ~ 24 mA: اندازه گیری جریان 0 ~ 28V DC:اندازه گیری ولتاژ
موجود نیست

کالیبراتور الکتریکی فلوک مدل 789
کالیبراتور الکتریکی فلوک مدل 789 با قابلیت اندازه گیری : Loop Power : 24V *** ولتاژ :0~100 V AC/DC *** جریان :0~1A *** فرکانس :20K Hz *** مقاومت الکتریکی :~40MΩ
موجود نیست

مولتی کالیبراتور فلوک مدل 754
مولتی کالیبراتور فلوک مدل 754 با قابلیت اندازه گیری : ولتاژ0~300V :DC *** ولتاژ0~300V :AC *** جریان0~110mA:AC *** مقاومت الکتریکی :0~10KΩ *** فرکانس :1~50Hz
موجود نیست

مولتی کالیبراتور فلوک مدل 726
مولتی کالیبراتور فلوک مدل 726 با قابلیت اندازه گیری : ولتاژ :0~30V *** جریان :0~24A *** مقاومت الکتریکی :5~4000Ω *** فرکانس :1~15Hz
موجود نیست

مولتی کالیبراتور فلوک مدل 725
مولتی کالیبراتور فلوک مدل 725 با قابلیت اندازه گیری : ولتاژ :0~30V *** جریان :0~24A *** مقاومت الکتریکی :5~3200Ω ** فرکانس :1~10Hz
موجود نیست


کالیبراتور فشار فلوک مدل 718

قابلیت اندازه گیری:    -850 m BAR ~ 2 BAR:اندازه فشار
دقت اندازه گیری:    0.1m BAR

موجود نیست
توضیحات
کالیبراتور دما فلوک مدل 714

قابلیت اندازه گیری:    دما :200-~1800⁰C *** ولتاژ :10-~75mV
دقت اندازه گیری:    0.1mV, 0.1Ω,0.1⁰C

موجود نیست
توضیحات
کالیبراتور دما فلوک مدل 712

قابلیت اندازه گیری:    دما :200-~800⁰C *** مقاومت الکتریکی :15Ω~3200Ω
دقت اندازه گیری:    0.1Ω,0.1⁰C

موجود نیست
توضیحات
کالیبراتور جریان فلوک مدل 715

0 ~ 20 mA : جریان تزریقی
0 ~ 24 mA :اندازه گیری جریان
0 ~ 28V DC:اندازه گیری ولتاژ

موجود نیست
توضیحات
کالیبراتور جریان فلوک مدل 707

0 ~ 20 mA: جریان تزریقی
0 ~ 24 mA: اندازه گیری جریان
0 ~ 28V DC:اندازه گیری ولتاژ

موجود نیست
توضیحات
کالیبراتور جریان فلوک مدل 705

0 ~ 20 mA : جریان تزریقی
0 ~ 24 mA: اندازه گیری جریان
0 ~ 28V DC:اندازه گیری ولتاژ

موجود نیست
توضیحات
کالیبراتور الکتریکی فلوک مدل 789

قابلیت اندازه گیری:    Loop Power : 24V **** ولتاژ :0~100 V AC/DC *** جریان :0~1A *** فرکانس :20K Hz *** مقاومت الکتریکی :~40MΩ
سایر مشخصات:    قابلیت اندازه گیری جریان-ولتاژ-مقاومت-فرکانس-لوپ تستر

موجود نیست
توضیحات
مولتی کالیبراتور فلوک مدل 754

قابلیت اندازه گیری:    *** ولتاژ0~300V :DC *** ولتاژ0~300V :AC *** جریان0~110mA:AC *** مقاومت الکتریکی :0~10KΩ *** فرکانس :1~50Hz
سایر مشخصات:    دارای حافظه تا 8000 مقدار *** (PT100, ترموکوبل)کالیبراتور پراب دما

موجود نیست
توضیحات
مولتی کالیبراتور فلوک مدل 726

قابلیت اندازه گیری:    ولتاژ :0~30V *** جریان :0~24A *** مقاومت الکتریکی :5~4000Ω *** فرکانس :1~15Hz
سایر مشخصات:    ترموکوبل :J,K,T,L,N,T,U,X,K,B,S,R PT100, 200,500,1000: RTD

موجود نیست
توضیحات
مولتی کالیبراتور فلوک مدل 725

قابلیت اندازه گیری:    ولتاژ :0~30V *** جریان :0~24A *** مقاومت الکتریکی :5~3200Ω ** فرکانس :1~10Hz
سایر مشخصات:    ترموکوبل : J,K,T,L,N,T,U,X,K,B,S,R PT100, 200,500,1000: RTD

موجود نیست
توضیحات