نمایش فهرست محصولات

پاور آنالایزر (8-محصول)


پاورآنالایزرسه فاز کیوریتسو مدل 6300
پاورآنالایزرسه فاز کیوریتسو مدل 6300 با قابلیت اندازه گیری: ولتاژ : 0 ~ 600.0 **** جریان با کلمپ مربوطه : 0 ~ 3000.0 ****
موجود نیست

پاورآنالایزر سه فاز کیوریتسو مدل 6310
پاورآنالایزر سه فاز کیوریتسو مدل 6310 با قابلیت اندازه گیری: ولتاژ : 0 ~ 1000 ***** جریان با کلمپ مربوطه : 0 ~ 3000.0 **** توان اکتیو / توان راکتیو / هارمونیک / زاویه اختلاف فازها کسینوس فی / دیماند / انرژی اکتیو انرژی راکتیو / فرکانس و ...
موجود نیست

پاورمتر کلمپی فلوک مدل 345
پاورمتر کلمپی فلوک مدل 345 با قابلیت اندازه گیری: جریان:2000A~0 : AC *** جریان:2000A~0 : DC و...
موجود نیست

پاور آنالایزر فلوک مدل 435
پاور آنالایزر فلوک مدل 435 با قابليت اندازه گيري فركانس : 57.5HZ و....
موجود نیست

پاورآنالایزر کلمپی لوترون مدل PC-6011SD
پاورآنالایزر کلمپی لوترون مدل PC-6011SD با قابلیت اندازه گیری : توان حقیقی ، توان ظاهری ، ACV مقاومت ظاهری ورودی ، ضریب توان ، ظرفیت توان ، فرکانس
لوترون Lutron
موجود نیست

پاورآنالایزر لوترون مدل DW-6093
پاورآنالایزر لوترون مدل DW-6093 با قابلیت اندازه گیری : زاویه فاز 180 تا 180- درجه - توان اکتیو، توان راکتیو، توان ظاهری ، مقاومت الکتریکی ، فرکانس
لوترون Lutron
موجود نیست

پاور آنالایزر لوترون مدل DW-6090
پاور آنالایزر لوترون مدل DW-6090 با قابلیت اندازه گیری : توان اکتیو - توان راکتیو - مقاومت الکتریکی - فرکانس - توان ظاهری - جریان با پراب کلمپی تا 1000A
لوترون Lutron
موجود نیست

پاور آنالایزر سه فاز لوترون مدل DW-6095
پاور آنالایزر سه فاز لوترون مدل DW-6095 با قابلیت اندازه گیری : زاویه فاز 180 تا 180- درجه - قابلیت اندازه گیری توان اکتیو، توان راکتیو، توان ظاهری و همچنین مقاومت الکتریکی و فرکانس و ...
لوترون Lutron
موجود نیست


پاورآنالایزرسه فاز کیوریتسو مدل 6300

قابلیت اندازه گیری:    ولتاژ : 0 ~ 600.0 **** جریان با کلمپ مربوطه : 0 ~ 3000.0 ****
سایر مشخصات:    توان اکتیو / توان راکتیو / کسینوس فی / دیماند / انرژی اکتیو انرژی راکتیو /فرکانس و ... / قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط USB و نرم افزار مربوطه / حافظه جانبی SD جهت ثبت اطلاعات
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
پاورآنالایزر سه فاز کیوریتسو مدل 6310

ابعاد:    60 * 120 * 175 mm
قابلیت اندازه گیری:    ولتاژ : 0 ~ 1000 ***** جریان با کلمپ مربوطه : 0 ~ 3000.0 **** توان اکتیو / توان راکتیو / هارمونیک / زاویه اختلاف فازها کسینوس فی / دیماند / انرژی اکتیو انرژی راکتیو / فرکانس و ...
سایر مشخصات:    نمایش تصویری شکل موج / هارمونیک / اختلاف فاز / قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط USB و نرم افزار مربوطه / حافظه جانبی SD جهت ثبت اطلاعات
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
پاورمتر کلمپی فلوک مدل 345

قابلیت اندازه گیری:    جریان:2000A~0 : AC *** جریان:2000A~0 : DC *** ولتاژ:825V~0 : AC *** توان ظاهری :0~1650KVA *** توان حقیقی :0~1650KW *** توان موهمی :0~1250KVAR **** هارمونیک ها : آنالیزو نشان دادن تا هارمونیک 30 ام
سایر مشخصات:    رسم نمودار جریان-ولتاژ *** دارای حافظه 50 نمودار و 150000 مقدار *** تنظیم زمان نمونه برداری و ....

موجود نیست
توضیحات
پاور آنالایزر فلوک مدل 435

مشخصات اندازه گیری :
20000A : AC جریان
1000V : AC ولتاژ
20000A : DC جریان
1000V : DC ولتاژ
57.5HZ : فرکانس

موجود نیست
توضیحات
پاورآنالایزر کلمپی لوترون مدل PC-6011SD
لوترون Lutron

ابعاد:    47 * 106 * 280 mm
جریان متناوب:    10-600AC
قابلیت اندازه گیری:    توان حقیقی ، توان ظاهری ، ACV مقاومت ظاهری ورودی ، ضریب توان ، ظرفیت توان ، فرکانس
تغذیه:    10-600ACV
سایر مشخصات:    قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه SD-16G - قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل USB و RS-232

موجود نیست
توضیحات
پاورآنالایزر لوترون مدل DW-6093
لوترون Lutron

ابعاد:    64 * 125 * 225 mm
جریان متناوب:    TRUE RMS 20A-1200A AC
قابلیت اندازه گیری:    زاویه فاز 180 تا 180- درجه - توان اکتیو، توان راکتیو، توان ظاهری ، مقاومت الکتریکی ، فرکانس
ولتاژ:    TRUE RMS 10-600V AC
سایر مشخصات:    قابلیت اتصال به پراب فلکسی بل CP-3000 - قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط USB یا کابل RS-232 - قابلیت صبت اطلاعات روی کارت حافظه

موجود نیست
توضیحات
پاور آنالایزر لوترون مدل DW-6090
لوترون Lutron

ابعاد:    90 * 210 * 280 mm
جریان متناوب:    AC A
جریان مستقیم:    DC A
قابلیت اندازه گیری:    توان اکتیو - توان راکتیو - مقاومت الکتریکی - فرکانس - توان ظاهری - جریان با پراب کلمپی تا 1000A
ولتاژ:    AC V/DC V
سایر مشخصات:    دارای حافظه ماکزیمم و مینیمم - قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل USB یا RS-232

موجود نیست
توضیحات
پاور آنالایزر سه فاز لوترون مدل DW-6095
لوترون Lutron

ابعاد:    64 * 125 * 225 mm
جریان متناوب:    TRUE RMS 20A-1200A AC
قابلیت اندازه گیری:    زاویه فاز 180 تا 180- درجه - قابلیت اندازه گیری توان اکتیو، توان راکتیو، توان ظاهری و همچنین مقاومت الکتریکی و فرکانس و ...
ولتاژ:    TRUE RMS 10-600V AC
سایر مشخصات:    قابلیت اتصال به پراب CP-3000 - قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه - قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل USB و RS-232
اقلام همراه:    پراب فلکسی CP-3000

موجود نیست
توضیحات