نمایش فهرست محصولات

مولتی متر (52-محصول)


مولتی تستر قلمی کیوریتسو مدل 1030
مولتی تستر قلمی کیوریتسو مدل 1030 با قابلیت اندازه گیری: مقاومت الکتریکی:0 ~ 400 Ω/4K Ω/40K Ω/…/40M Ω **** اندازه گیری فرکانس: 5 ~ 200K Hz **** خازن *** دیود *** بیزر **** اتصال کوتاه
موجود نیست

مولتی متر کیوریتسو مدل 2200
مولتی متر کیوریتسو مدل 2200 با قابلیت اندازه گیری: قابلیت اندازه گیری ولتاژ AC 600V *** قابلیت اندازه گیری ولتاژ DC 6000V *** قابلیت اندازه گیری جریان AC 1000A *** قابلیت اندازه گیری مقاومت (40MΩ)
موجود نیست

مولتی متر کیوریتسو مدل 2012R
مولتی متر کیوریتسو مدل 2012R با قابلیت اندازه گیری: جریان:0 ~ 120.0 AC/DC **** ولتاژ: 0 ~ 600.0 AC/ DC **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60.0MΩ
موجود نیست

مولتی متر کیوریتسو مدل 1062
مولتی متر کیوریتسو مدل 1062 با قابلیت اندازه گیری دما پراب دمایی نوع K - قابلیت ثابت کردن عدد نمایش داده شده
موجود نیست

مولتی متر کیوریتسو مدل 1061
مولتی متر کیوریتسو مدل 1061 با قابلیت اندازه گیری: رنج اندازه گیری جریان AC 10.000A *** رنج اندازه گیری جریان DC 10.000A *** رنج اندازه گیری ولتاژ AC 1000.0V *** رنج اندازه گیری ولتاژ DC 1000.0V *** رنج اندازه گیری فرکانس 2.000 - 9.999/9.00 - 99.99/90.0 - 999.9Hz/0.900 - 9.999/9.0
موجود نیست

مولتی متر کیوریتسو مدل 1052
مولتی متر کیوریتسو مدل 1052 با قابلیت اندازه گیری: رنج اندازه گیری جریان AC 600.0 μ A ~ 10.00A **** رنج اندازه گیری جریان DC 600.0 μ A ~ 10.00A **** رنج اندازه گیری ولتاژ AC 600.0mV ~ 1000V **** رنج اندازه گیری ولتاژ DC 600.0mV ~ 1000V **** رنج اندازه گیری فرکانس 10.00Hz ~
موجود نیست

مولتی متر کیوریتسو مدل 1051
مولتی متر کیوریتسو مدل 1051 با قابلیت اندازه گیری: رنج اندازه گیری جریان AC 10.00A **** رنج اندازه گیری جریان DC 10.00A **** رنج اندازه گیری ولتاژ AC 1000V **** رنج اندازه گیری ولتاژ DC 1000V ***** رنج اندازه گیری فرکانس 10.00 - 99.99/90.0 - 999.9Hz/0.900 - 9.999/9.
موجود نیست

مولتی متر عقربه ای کیوریتسو مدل 1109
مولتی متر عقربه ای کیوریتسو مدل 1109 با قابلیت اندازه گیری: mAجریان: mA 0 ~ 250 DC **** ولتاژ: 0 ~ 1000 AC/ DC **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 20MΩ
موجود نیست

مولتی متر عقربه ای کیوریتسو مدل 1106
مولتی متر عقربه ای کیوریتسو مدل 1106 با قابلیت اندازه گیری: جریان:mA 0 ~ 250 DC **** ولتاژ: 0 ~ 500 AC/ DC **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 300kΩ ***** تست باطری : (2V(20Ω Load **** دما : -20 ~ +150 C
موجود نیست

مولتی متر دیجیتال کیوریتسو مدل 1009
مولتی متر دیجیتال کیوریتسو مدل 1009 با قابلیت اندازه گیری: جریان:0 ~ 10 AC/DC **** ولتاژ: 0 ~ 600 AC/ DC **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 40MΩ **** تست خازن: 0 ~ 100 µF
موجود نیست


مولتی تستر قلمی کیوریتسو مدل 1030

ابعاد:    31 * 39 * 190 mm
قابلیت اندازه گیری:    مقاومت الکتریکی:0 ~ 400 Ω/4K Ω/40K Ω/…/40M Ω **** اندازه گیری فرکانس: 5 ~ 200K Hz **** خازن *** دیود *** بیزر **** اتصال کوتاه
سایر مشخصات:    محفظه نگه دارنده سیم **** درپوش پراب

موجود نیست
توضیحات
مولتی متر کیوریتسو مدل 2200

قابلیت اندازه گیری:    قابلیت اندازه گیری ولتاژ AC 600V *** قابلیت اندازه گیری ولتاژ DC 6000V *** قابلیت اندازه گیری جریان AC 1000A *** قابلیت اندازه گیری مقاومت (40MΩ)
-تست اتصال کوتاه(بیزر)
-قابلیت اندازه گیری مقاومت

موجود نیست
توضیحات
مولتی متر کیوریتسو مدل 2012R

ابعاد:    35 * 88 3 130 mm
قابلیت اندازه گیری:    جریان:0 ~ 120.0 AC/DC **** ولتاژ: 0 ~ 600.0 AC/ DC **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60.0MΩ
سایر مشخصات:    تست اتصال کوتاه *** فرکانس *** بیزر *** تست دیودو خازن

موجود نیست
توضیحات
مولتی متر کیوریتسو مدل 1062

سایر مشخصات:    قابلیت اندازه گیری صدا ( دسیبل ) - قابلیت اندازه گیری دما پراب دمایی نوع K - قابلیت ثابت کردن عدد نمایش داده شده - قابلیت محاسبه مینیمم و ماکزیمم مقدار اندازه‌گیری - دارای حافظه - دارای صفحه‌ دیجیتال با نور پس‌زمینه

موجود نیست
توضیحات
مولتی متر کیوریتسو مدل 1061

ابعاد:    192 × 90 × 49 mm
قابلیت اندازه گیری:    رنج اندازه گیری جریان AC 10.000A *** رنج اندازه گیری جریان DC 10.000A *** رنج اندازه گیری ولتاژ AC 1000.0V *** رنج اندازه گیری ولتاژ DC 1000.0V *** رنج اندازه گیری فرکانس 2.000 - 9.999/9.00 - 99.99/90.0 - 999.9Hz/0.900 - 9.999/9.0

موجود نیست
توضیحات
مولتی متر کیوریتسو مدل 1052

ابعاد:    192 × 90 × 49mm
قابلیت اندازه گیری:    رنج اندازه گیری جریان AC 600.0 μ A ~ 10.00A **** رنج اندازه گیری جریان DC 600.0 μ A ~ 10.00A **** رنج اندازه گیری ولتاژ AC 600.0mV ~ 1000V **** رنج اندازه گیری ولتاژ DC 600.0mV ~ 1000V **** رنج اندازه گیری فرکانس 10.00Hz ~

موجود نیست
توضیحات
مولتی متر کیوریتسو مدل 1051

قابلیت اندازه گیری:    رنج اندازه گیری جریان AC 10.00A **** رنج اندازه گیری جریان DC 10.00A **** رنج اندازه گیری ولتاژ AC 1000V **** رنج اندازه گیری ولتاژ DC 1000V ***** رنج اندازه گیری فرکانس 10.00 - 99.99/90.0 - 999.9Hz/0.900 - 9.999/9.

دقت بالا، کارایی بالا و اندازه گیری و قابل اطمینان
0.09  ٪ دقت پایه DC
   صفحه نمایش بزرگ با 6000 تعداد
   اندازه گیری واقعی RMS

موجود نیست
توضیحات
مولتی متر عقربه ای کیوریتسو مدل 1109

ابعاد:    47 * 100 * 150 mm
قابلیت اندازه گیری:    mAجریان: mA 0 ~ 250 DC **** ولتاژ: 0 ~ 1000 AC/ DC **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 20MΩ
سایر مشخصات:    تست اتصال کوتاه *** تست ترانزیستور

موجود نیست
توضیحات
مولتی متر عقربه ای کیوریتسو مدل 1106

ابعاد:    35 * 88 3 130 mm
قابلیت اندازه گیری:    جریان:mA 0 ~ 250 DC **** ولتاژ: 0 ~ 500 AC/ DC **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 300kΩ ***** تست باطری : (2V(20Ω Load **** دما : -20 ~ +150 C

موجود نیست
توضیحات
مولتی متر دیجیتال کیوریتسو مدل 1009

ابعاد:    33 * 75 * 155 mm
قابلیت اندازه گیری:    جریان:0 ~ 10 AC/DC **** ولتاژ: 0 ~ 600 AC/ DC **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 40MΩ **** تست خازن: 0 ~ 100 µF
سایر مشخصات:    اتصال کوتاه – فرکانس- بیزر-تست دیود دارای حافظه مینیمم ماکسیمم – کیس ضربه گیر

موجود نیست
توضیحات