نمایش فهرست محصولات

کلمپ آمپر متر (56-محصول)


میلی آمپرمتر کیوریتسو مدل 2006
میلی آمپرمتر کیوریتسو مدل 2006 با قابلیت اندازه گیری: جریان:0 ~ 200 AC **** ولتاژ: 0 ~ 500 AC/DC **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 2000Ω
موجود نیست

میلی آمپرمتر کیوریتسو مدل 2004
میلی آمپرمتر کیوریتسو مدل 2004 با قابلیت اندازه گیری: جریان:0 ~ 200 AC/DC **** ولتاژ: 0 ~ 500 AC **** ولتاژ 200VDC **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 200Ω
موجود نیست

آمپرمتر کیوریتسو مدل 2040
آمپرمتر کیوریتسو مدل 2040 با قابلیت اندازه گیری: جریان:0 ~ 600 AC *** ولتاژ: 0 ~ 600 AC/DC *** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60MΩ
موجود نیست

کلمپ آمپرمتر کیوریتسو مدل 2010R
کلمپ آمپرمتر کیوریتسو مدل 2010R با قابلیت اندازه گیری: رنج جریان : 200mA/2/20A AC **** رنج جریان 2/20A DC ***** خروجی : DC200mV against AC200mA/2/20A / DC200mV against DC2/20A ***** پاسخ فرکانسی : DC, 40Hz~2kHz
موجود نیست

کلمپ آمپر متر کیوریتسو مدل 2200
کلمپ آمپر متر کیوریتسو مدل 2200 با قابلیت اندازه گیری: قابلیت اندازه گیری ولتاژ AC 600V *** قابلیت اندازه گیری ولتاژ DC 6000V *** قابلیت اندازه گیری جریان AC 1000A *** قابلیت اندازه گیری مقاومت (40MΩ)
موجود نیست

کلمپ آمپر متر کیوریتسو مدل 2007R
کلمپ آمپر متر کیوریتسو مدل 2007R دارای استاندارد های ایمنی : IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V
موجود نیست

میلی آمپرمتر کیوریتسو مدل 2431
میلی آمپرمتر کیوریتسو مدل 2431 با قابلیت اندازه گیری: جریان:0 ~ 200 AC/DC
موجود نیست

آمپرمتر کیوریتسو مدل 2056R
آمپرمتر کیوریتسو مدل 2056R با قابلیت اندازه گیری: جریان:0 ~ 1000 AC/DC *** ولتاژ: 0 ~ 600 AC/DC *** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60MΩ *** دما : 300+ نا 50 - درجه سانتی گراد
موجود نیست

آمپرمتر کیوریتسو مدل 2055
آمپرمتر کیوریتسو مدل 2055 با قابلیت اندازه گیری: جریان:0 ~ 1000 AC/DC *** ولتاژ: 0 ~ 600 AC/DC *** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60MΩ
موجود نیست

آمپرمتر کیوریتسو مدل 2046R
آمپرمتر کیوریتسو مدل 2046R با قابلیت اندازه گیری: جریان:0 ~ 600.0 AC/DC *** ولتاژ: 0 ~ 600 AC/DC *** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60MΩ *** دما 300+ تا 30- درجه سانتی گراد
موجود نیست


میلی آمپرمتر کیوریتسو مدل 2006

ابعاد:    32 * 54 * 180 mm قطر کلمپ : Ø19mm
قابلیت اندازه گیری:    جریان:0 ~ 200 AC **** ولتاژ: 0 ~ 500 AC/DC **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 2000Ω
سایر مشخصات:    سایز کوچک / تست اتصال کوتاه / بیزر

موجود نیست
توضیحات
میلی آمپرمتر کیوریتسو مدل 2004

ابعاد:    32 * 54 * 180 mm قطر کلمپ : Ø19mm
قابلیت اندازه گیری:    جریان:0 ~ 200 AC/DC **** ولتاژ: 0 ~ 500 AC **** ولتاژ 200VDC **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 200Ω
سایر مشخصات:    سایز کوچک / تست اتصال کوتاه / بیزر

موجود نیست
توضیحات
آمپرمتر کیوریتسو مدل 2040

ابعاد:    36 * 77 * 240 mm **** قطر کلمپ Ø33mm
قابلیت اندازه گیری:    جریان:0 ~ 600 AC *** ولتاژ: 0 ~ 600 AC/DC *** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60MΩ
سایر مشخصات:    تست اتصال کوتاه / فرکانس / بیزر / تست دیود / دارای حافظه مینیمم ماکسیمم

موجود نیست
توضیحات
کلمپ آمپرمتر کیوریتسو مدل 2010R

قابلیت اندازه گیری:    رنج جریان : 200mA/2/20A AC **** رنج جریان 2/20A DC ***** خروجی : DC200mV against AC200mA/2/20A / DC200mV against DC2/20A ***** پاسخ فرکانسی : DC, 40Hz~2kHz
سایر مشخصات:    با حساسیت بالا **** دارای گیره مینیاتوری

موجود نیست
توضیحات
کلمپ آمپر متر کیوریتسو مدل 2200

قابلیت اندازه گیری:    قابلیت اندازه گیری ولتاژ AC 600V *** قابلیت اندازه گیری ولتاژ DC 6000V *** قابلیت اندازه گیری جریان AC 1000A *** قابلیت اندازه گیری مقاومت (40MΩ)
اقلام همراه:    باطری و پراب

موجود نیست
توضیحات
کلمپ آمپر متر کیوریتسو مدل 2007R

جریان AC 600.0/1000A
ولتاژ AC 600.0V
ولتاژ DC 600.0V
مقاومت : 600.0Ω/6.000Ω
قطر کلمپ : 33mm
وزن :220g
ابعاد: 204 L × 81(W) × 36(D)mm

موجود نیست
توضیحات
میلی آمپرمتر کیوریتسو مدل 2431

ابعاد:    26 * 60 * 149 mm *** قطر کلمپ Ø24mm
قابلیت اندازه گیری:    جریان:0 ~ 200 AC/DC
دقت اندازه گیری:    mA0.01
سایر مشخصات:    دارای فیلتر فرکانسی جهت حذف هارمونیک

موجود نیست
توضیحات
آمپرمتر کیوریتسو مدل 2056R

ابعاد:    36* 82 *254 mm *** قطر کلمپ Ø40mm
قابلیت اندازه گیری:    جریان:0 ~ 1000 AC/DC *** ولتاژ: 0 ~ 600 AC/DC *** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60MΩ *** دما : 300+ نا 50 - درجه سانتی گراد
سایر مشخصات:    تست اتصال کوتاه – فرکانس- بیزر - تست دیودو خازن - دارای حافظه مینیمم ماکسیمم

موجود نیست
توضیحات
آمپرمتر کیوریتسو مدل 2055

ابعاد:    36* 82 *254 mm *** قطر کلمپ Ø40mm
قابلیت اندازه گیری:    جریان:0 ~ 1000 AC/DC *** ولتاژ: 0 ~ 600 AC/DC *** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60MΩ
سایر مشخصات:    تست اتصال کوتاه – فرکانس - بیزر - تست دیود - دارای حافظه مینیمم ماکسیمم

موجود نیست
توضیحات
آمپرمتر کیوریتسو مدل 2046R

ابعاد:    36* 82 *254 mm *** قطر کلمپ Ø40mm
قابلیت اندازه گیری:    جریان:0 ~ 600.0 AC/DC *** ولتاژ: 0 ~ 600 AC/DC *** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60MΩ *** دما 300+ تا 30- درجه سانتی گراد
سایر مشخصات:    تست اتصال کوتاه / فرکانس / بیزر / تست دیودو خازن / دارای حافظه مینیمم ماکسیمم

موجود نیست
توضیحات