میگر و ارت سنج نمایش فهرست محصولات

میگر و ارت سنج (6-محصول)


ارت سنج کلمپی مدل MS2301
ارت سنج کلمپی مدل MS2301 با قابلیت اندازه گیری: مقاومت الکتریکی: 0.01Ω ~ 1200Ω جریان نشتی : 0.1mA ~ 20A
مستک MASTECH
موجود نیست

ارت سنج دیجیتال  مستک مدل MS2308
ارت سنج دیجیتال چهارترمیناله پیشرفته مستک مدل MS2308 با قابلیت اندازه گیری: مقاومت الکتریکی: 0.02Ω ~ 300KΩ
مستک MASTECH
موجود نیست

ارت سنج دیجیتال مستک مدل MS2302
ارت سنج دیجیتال مستک مدل MS2302 با قابلیت اندازه گیری: مقاومت الکتریکی: 0.01Ω ~ 4000Ω ولتاژ: 0 ~ 300V AC
مستک MASTECH
موجود نیست

میگر دیجیتال قابل برنامه ریزی 5000V مستک مدل MS5215
میگر دیجیتال قابل برنامه ریزی 5000V مستک مدل MS5215 با قابلیت اندازه گیری: ولتاژ تزریقی: 250V/500V/1000V/2500V/5000V *** مقاومت الکتریکی: 0.01M Ω ~ 5T Ω *** اندازه گیری ولتاژ:50V~750V AC / 50V ~ 1000 V DC *** اندازه گیری جریان نشتی: 1.00nA ~ 3.00mA
مستک MASTECH
موجود نیست

میگر دیجیتال 2500V مستک مدل MS5205
میگر دیجیتال 2500V مستک مدل MS5205 با قابلیت اندازه گیری: ولتاژ تزریقی: 250V/500V/1000V/2500V *** مقاومت الکتریکی: 0.01M Ω ~ 100.0G Ω *** اندازه گیری ولتاژ:0.1 V~750V AC / 0.1 V ~ 1000 V DC *** اندازه گیری و محاسبه تست های PI , DAR Polarization Index measurement (PI), Dielectric Absorption Ratio (DAR)
مستک MASTECH
موجود نیست

میگر دیجیتال 1000V مستک مدل MS5203
میگر دیجیتال 1000V مستک مدل MS5203 با قابلیت اندازه گیری: ولتاژ تزریقی: 50V/100V/250V/500V/1000V ** مقاومت الکتریکی: 0.01M Ω ~ 10.00G Ω ** اندازه گیری ولتاژ:0.1 V~750V AC / 0.1 V ~ 1000 V DC *** اندازه گیری و محاسبه تست های PI , DAR Polarization Index measurement (PI), Dielectric Absorption Ratio (DAR)
مستک MASTECH
موجود نیست


ارت سنج کلمپی مدل MS2301
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    مقاومت الکتریکی: 0.01Ω ~ 1200Ω جریان نشتی : 0.1mA ~ 20A
سایر مشخصات:    دارای حافظه داخلی تا ثبت99 مقدار همراه
اقلام همراه:    کیف حمل و کیت کالیبره

موجود نیست
توضیحات
ارت سنج دیجیتال  مستک مدل MS2308
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    مقاومت الکتریکی: 0.02Ω ~ 300KΩ
سایر مشخصات:    قابلیت اندازه گیری مقاومت به روشهای : 3pole,4pole,3pole & 4pole , 3pole & 4pole with Current Clamp,Double Clamps,R~2pole, R~2/4pole,RK ***** اتصال به کامپیوتر توسط کابل USB توسط آدابتور مربوطه / دارای حافظه داخلی
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه ودو کلمپ

موجود نیست
توضیحات
ارت سنج دیجیتال مستک مدل MS2302
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    مقاومت الکتریکی: 0.01Ω ~ 4000Ω ولتاژ: 0 ~ 300V AC
سایر مشخصات:    قابلیت اندازه گیری مقاومت به روشهای 2Pole , 3pole
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
میگر دیجیتال قابل برنامه ریزی 5000V مستک مدل MS5215
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    ولتاژ تزریقی: 250V/500V/1000V/2500V/5000V *** مقاومت الکتریکی: 0.01M Ω ~ 5T Ω *** اندازه گیری ولتاژ:50V~750V AC / 50V ~ 1000 V DC *** اندازه گیری جریان نشتی: 1.00nA ~ 3.00mA
سایر مشخصات:    قابل برنامه ریزی جهت تست های مختلف *** اندازه گیری و محاسبه تست های PI , DAR Polarization Index measurement (PI), Dielectric Absorption Ratio (DAR) *** همراه با کابل و نرم افزار مربوطه *** رسم نمودار تست های مختلف *** دقت و کیفیت بسیار بالا
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
میگر دیجیتال 2500V مستک مدل MS5205
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    ولتاژ تزریقی: 250V/500V/1000V/2500V *** مقاومت الکتریکی: 0.01M Ω ~ 100.0G Ω *** اندازه گیری ولتاژ:0.1 V~750V AC / 0.1 V ~ 1000 V DC *** اندازه گیری و محاسبه تست های PI , DAR Polarization Index measurement (PI), Dielectric Absorption Ratio (DAR)
سایر مشخصات:    دارای کیس ضد ضربه و صفحه نمایش بزرگ
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
میگر دیجیتال 1000V مستک مدل MS5203
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    ولتاژ تزریقی: 50V/100V/250V/500V/1000V ** مقاومت الکتریکی: 0.01M Ω ~ 10.00G Ω ** اندازه گیری ولتاژ:0.1 V~750V AC / 0.1 V ~ 1000 V DC *** اندازه گیری و محاسبه تست های PI , DAR Polarization Index measurement (PI), Dielectric Absorption Ratio (DAR)
سایر مشخصات:    دارای کیس ضد ضربه و صفحه نمایش بزرگ
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات