کلمپ آمپر متر نمایش فهرست محصولات

کلمپ آمپر متر (6-محصول)


کلمپ پاورمیتر مستک مدل MS2205
کلمپ پاورمیتر مستک مدل MS2205 باقابلیت اندازه گیری: ولتاژ : 0.1V ~ 600 V AC ** جریان: 0.01A ~ 1000A AC ** توان ظاهری :0.001KVA ~600KVA ** توان اکتیو : 0.01KW ~600KW ** توان راکتیو: 0.001KVAr ~600KVAr ** کسینوس فی:0.3~1 ** فرکانس:20HZ~1000Hz ** هارمونیک:1 ~ 20
مستک MASTECH
موجود نیست

میلی آمپر متر مستک مدل MS2010B
میلی آمپر متر مستک مدل MS2010B باقابلیت اندازه گیری: / جریان:0 ~ 20mA/200mA/2A/…./600A AC / ولتاژ: 0 ~200mV/2V/…/ 600V AC/ DC / مقاومت الکتریکی: 0 ~ 40MΩ / ظرفیت خازن: 0 ~ 100µF / فرکانس:0~100KHz / دما:-20 C ~ +1000 C
مستک MASTECH
موجود نیست

آمپرمتر مستک مدل MS2115A
آمپرمتر مستک مدل MS2115A باقابلیت اندازه گیری: جریان:0 ~ 1000A AC/DC *** ولتاژ: 0 ~ 750V AC/1000V DC *** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60MΩ *** ظرفیت خازن: 0 ~ 100mF *** فرکانس:0~10MH
مستک MASTECH
موجود نیست

آمپرمتر مستک مدل MS2015A
آمپرمتر مستک مدل MS2015A باقابلیت اندازه گیری: جریان:0 ~ 1000A AC / ولتاژ: 0 ~ 750V AC/1000V DC / مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60MΩ / ظرفیت خازن: 0 ~ 100mF / فرکانس:0~10MHz
مستک MASTECH
موجود نیست

آمپر متر مستک مدل MS2115B
آمپر متر مستک مدل MS2115B f با قابلیت اندازه گیری:جریان:0 ~ 1000A AC/DC ** ولتاژ: 0 ~ 750V AC/1000V DC ** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60MΩ **ظرفیت خازن: 0 ~ 60mF ** فرکانس:0~60MHz
مستک MASTECH
موجود نیست

آمپر متر مستک مدل MS2030
آمپر متر مستک مدل MS2030 با قابلیت اندازه گیری:جریان: AC 0-2A/20A/400A / ولتاژ: AC/DC 0-600V / مقاومت الکتریکی: 0-2MΩ
مستک MASTECH
موجود نیست


کلمپ پاورمیتر مستک مدل MS2205
مستک MASTECH

ابعاد:    اندازه قطر کلمپ ф50mm
قابلیت اندازه گیری:    ولتاژ : 0.1V ~ 600 V AC ** جریان: 0.01A ~ 1000A AC ** توان ظاهری :0.001KVA ~600KVA ** توان اکتیو : 0.01KW ~600KW ** توان راکتیو: 0.001KVAr ~600KVAr ** کسینوس فی:0.3~1 ** فرکانس:20HZ~1000Hz ** هارمونیک:1 ~ 20
سایر مشخصات:    قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل RS232 و نرم افزار مربوطه
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
میلی آمپر متر مستک مدل MS2010B
مستک MASTECH

ابعاد:    اندازه قطر کلمپ ф33mm
قابلیت اندازه گیری:    / جریان:0 ~ 20mA/200mA/2A/…./600A AC / ولتاژ: 0 ~200mV/2V/…/ 600V AC/ DC / مقاومت الکتریکی: 0 ~ 40MΩ / ظرفیت خازن: 0 ~ 100µF / فرکانس:0~100KHz / دما:-20 C ~ +1000 C
سایر مشخصات:    / اتصال کوتاه – بیزر-تست دیود / دارای فیلتر جهت حذف نویز / اندازه گیری ماکزیمم مقادیر (peak hold) / بدنه ضربه گیر
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
آمپرمتر مستک مدل MS2115A
مستک MASTECH

دارای 386 گرم وزن

قابلیت اندازه گیری:    جریان:0 ~ 1000A AC/DC *** ولتاژ: 0 ~ 750V AC/1000V DC *** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60MΩ *** ظرفیت خازن: 0 ~ 100mF *** فرکانس:0~10MHz
سایر مشخصات:    اتصال کوتاه – بیزر-تست دیود / دارای حافظه مینیمم ماکسیمم / بدنه ضربه گیر / اندازه قطر کلمپ ф40mm
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
آمپرمتر مستک مدل MS2015A
مستک MASTECH


- تغذیه توسط باتری 9 ولتی کتابی قابل تعویض
- وزن 720 گرم
- ابعاد 5*9.2*23.8 سانتی متر

قابلیت اندازه گیری:    جریان:0 ~ 1000A AC / ولتاژ: 0 ~ 750V AC/1000V DC / مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60MΩ / ظرفیت خازن: 0 ~ 100mF / فرکانس:0~10MHz
سایر مشخصات:    اتصال کوتاه – بیزر-تست دیود / دارای حافظه مینیمم ماکسیمم / بدنه ضربه گیر / اندازه قطر کلمپ ф40mm
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
آمپر متر مستک مدل MS2115B
مستک MASTECH

ابعاد:    اندازه قطر کلمپ ф40mm
قابلیت اندازه گیری:    جریان:0 ~ 1000A AC/DC ** ولتاژ: 0 ~ 750V AC/1000V DC ** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60MΩ **ظرفیت خازن: 0 ~ 60mF ** فرکانس:0~60MHz
سایر مشخصات:    اتصال کوتاه – بیزر-تست دیود ** دارای حافظه مینیمم ماکسیمم – بدنه ضربه گیر
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
آمپر متر مستک مدل MS2030
مستک MASTECH

ابعاد:    اندازه قطر کلمپ DP40MM
قابلیت اندازه گیری:    جریان: AC 0-2A/20A/400A / ولتاژ: AC/DC 0-600V / مقاومت الکتریکی: 0-2MΩ
سایر مشخصات:    اتصال کوتاه - بیزر - تست دیود
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطهابعاد:    اندازه قطر کلمپ DP40MM
قابلیت اندازه گیری:    جریان: AC 0-2A/20A/400A / ولتاژ: AC/DC 0-600V / مقاومت الکتریکی: 0-2MΩ
سایر مشخصات:    اتصال کوتاه - بیزر - تست دیود
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات