مولتی متر نمایش فهرست محصولات

مولتی متر (10-محصول)


مولتی متر مستک مدل MS8340B
مولتی متر مستک مدل MS8340B با قابلیت اندازه گیری: ** جریان:0 ~ 10A AC/DC ** ولتاژ: 0 ~ 700V AC/1000V DC ** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 220MΩ ** ظرفیت خازن: 0 ~ 220mF ** فرکانس:0~220MHz
مستک MASTECH
موجود نیست

مولتی متر رومیزی مستک مدل MS8050
مولتی متر رومیزی مستک مدل MS8050 با قابلیت اندازه گیری: جریان:0 ~ 10A AC/DC ** ولتاژ: 0 ~ 1000V AC/ DC ** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 50MΩ ** ظرفیت خازن: 0 ~ 5mF ** فرکانس:0~2MHz
مستک MASTECH
موجود نیست

مولتی متر دیجیتال مستک مدل MS8340A
مولتی متر دیجیتال مستک مدل MS8340A با قابلیت اندازه گیری: **جریان:0 ~ 10A AC/DC ** ولتاژ: 0 ~ 700V AC/1000V DC ** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60MΩ ** ظرفیت خازن: 0 ~ 400µF ** فرکانس:0~10MHz ** دما:-10 C ~ 700 C
مستک MASTECH
موجود نیست

مولتی متر دیجیتال مستک مدل MS8251B
مولتی متر دیجیتال مستک مدل MS8251B با قابلیت اندازه گیری: جریان:0 ~ 10A AC/DC ** ولتاژ: 0 ~ 750V AC/1000V DC ** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 66MΩ ** ظرفیت خازن: 0 ~ 66mF ** فرکانس:0~66MHz ** دما:-20 C ~ 1000 C
مستک MASTECH
موجود نیست

مولتی متر دیجیتال مستک مدل MS8233A
مولتی متر دیجیتال مستک مدل MS8233A با قابلیت اندازه گیری: جریان :DC 0 - 10A ** ولتاژ:AC/DC 0-600V ** مقاومت الکتریکی:0-2Ω
مستک MASTECH
موجود نیست

مولتی متر دیجیتال حرفه ای مستک مدل MS8251A
مولتی متر دیجیتال حرفه ای مستک مدل MS8251A با قابلیت اندازه گیری: جریان:0 ~ 10A AC/DC ** ولتاژ: 0 ~ 750V AC/1000V DC ** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 66MΩ ** ظرفیت خازن: 0 ~ 66mF ** فرکانس:0~66MHz ** دما:-20 C ~ 1000 C
مستک MASTECH
موجود نیست

مولتی متر دیجیتال جیبی مستک مدل MS8216
مولتی متر دیجیتال جیبی مستک مدل MS8216 با قابلیت اندازه گیری: ولتاژ: 0 ~ 600V AC/ DC ** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 40MΩ ** ظرفیت خازن: 0 ~ 200µF ** فرکانس:0~100KHz
مستک MASTECH
موجود نیست

مولتی متر دیجیتال الکترونیکی مستک مدل MS8360G
مولتی متر دیجیتال الکترونیکی مستک مدل MS8360G با قابلیت اندازه گیری: جریان:0 ~ 10A AC/DC ** ولتاژ: 0 ~ 600V AC/ DC ** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 40MΩ ** ظرفیت خازن: 0 ~ 4000µF ** فرکانس:0~10MHZ دما:-20 C ~ 1000 C
مستک MASTECH
موجود نیست

مولتی متر - تستر تلفن دیجیتال مستک مدل MS8236
مولتی متر - تستر تلفن دیجیتال مستک مدل MS8236 با قابلیت اندازه گیری: جریان:0 ~ 10A AC/DC ** ولتاژ: 0 ~ 600V AC/ DC ** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 20MΩ
مستک MASTECH
موجود نیست

مولتی تستر ولت قلمی مستک مدل MS8212A
مولتی تستر ولت قلمی مستک مدل MS8212A با قابلیت اندازه گیری: جریان:0 ~ 200mA AC/DC ** ولتاژ: 0 ~ 600V AC/ DC ** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 20MΩ
مستک MASTECH
موجود نیست


مولتی متر مستک مدل MS8340B
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    ** جریان:0 ~ 10A AC/DC ** ولتاژ: 0 ~ 700V AC/1000V DC ** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 220MΩ ** ظرفیت خازن: 0 ~ 220mF ** فرکانس :0~220MHz
سایر مشخصات:    اتصال کوتاه –بیزر-تست دیود –تست ترانزیستور (hFE) ** نگه دارنده ماکزیمم (Peak Measurement) ** دارای حافظه مینیمم ماکسیمم ** قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط نرم افزار و کابل USB
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
مولتی متر رومیزی مستک مدل MS8050
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    جریان:0 ~ 10A AC/DC ** ولتاژ: 0 ~ 1000V AC/ DC ** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 50MΩ ** ظرفیت خازن: 0 ~ 5mF ** فرکانس:0~2MHz
سایر مشخصات:    ** فرکانس:0~2MHz اتصال کوتاه ** بیزر-تست دیود ** تست ترانزیستور (hFE) ** دارای حافظه داخلی ** اندازه گیری مجموع مقادیر AC,DC ** قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط نرم افزار و کابل USB
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
مولتی متر دیجیتال مستک مدل MS8340A
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    **جریان:0 ~ 10A AC/DC ** ولتاژ: 0 ~ 700V AC/1000V DC ** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60MΩ ** ظرفیت خازن: 0 ~ 400µF ** فرکانس:0~10MHz ** دما:-10 C ~ 700 C
سایر مشخصات:    اتصال کوتاه- بیزر-تست دیود ** دارای حافظه مینیمم ماکسیمم – بدنه ضربه گیر ** دارای فیلتر جهت حذف نویز **
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
مولتی متر دیجیتال مستک مدل MS8251B
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    جریان:0 ~ 10A AC/DC ** ولتاژ: 0 ~ 750V AC/1000V DC ** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 66MΩ ** ظرفیت خازن: 0 ~ 66mF ** فرکانس:0~66MHz ** دما:-20 C ~ 1000 C
سایر مشخصات:    ** اتصال کوتاه –- بیزر-تست دیود Lo-Z - ** دارای حافظه مینیمم ماکسیمم – بدنه ضربه گیر
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
مولتی متر دیجیتال مستک مدل MS8233A
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    جریان :DC 0 - 10A ** ولتاژ:AC/DC 0-600V ** مقاومت الکتریکی:0-2Ω
سایر مشخصات:    اتصال کوتاه ** بیزر ** تست دیود
اقلام همراه:    همراه با کیف قابل حمل

موجود نیست
توضیحات
مولتی متر دیجیتال حرفه ای مستک مدل MS8251A
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    جریان:0 ~ 10A AC/DC ** ولتاژ: 0 ~ 750V AC/1000V DC ** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 66MΩ ** ظرفیت خازن: 0 ~ 66mF ** فرکانس:0~66MHz ** دما:-20 C ~ 1000 C
سایر مشخصات:    اندازه گیری ماکزیمم مقادیر (peak hold) ** اتصال کوتاه –- بیزر-تست دیود ** دارای حافظه مینیمم ماکسیمم – بدنه ضربه گیر
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
مولتی متر دیجیتال جیبی مستک مدل MS8216
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    ولتاژ: 0 ~ 600V AC/ DC ** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 40MΩ ** ظرفیت خازن: 0 ~ 200µF ** فرکانس:0~100KHz
سایر مشخصات:    اتصال کوتاه ** بیزر** تست دیود
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
مولتی متر دیجیتال الکترونیکی مستک مدل MS8360G
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    جریان:0 ~ 10A AC/DC ** ولتاژ: 0 ~ 600V AC/ DC ** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 40MΩ ** ظرفیت خازن: 0 ~ 4000µF ** فرکانس:0~10MHZ دما:-20 C ~ 1000 C
سایر مشخصات:    اتصال کوتاه – بیزر-تست دیود –تست ترانزیستور*** دارای حافظه مینیمم ماکسیمم – بدنه ضربه گیر
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
مولتی متر - تستر تلفن دیجیتال مستک مدل MS8236
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    جریان:0 ~ 10A AC/DC ** ولتاژ: 0 ~ 600V AC/ DC ** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 20MΩ
سایر مشخصات:    ** تعیین وضعیت خط تلفن:(اشغال-آزاد-قطع) ** تعیین نقاط قطعی و اتصالی کابل تلفن ** تست کابلهای تلفن:T568A,T568B,10Base-T ** اندازه گیری ماکزیمم مقادیر (peak hold) ** اتصال کوتاه ** بیزر** تست دیود ** بدنه ضربه گیر
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات
مولتی تستر ولت قلمی مستک مدل MS8212A
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    جریان:0 ~ 200mA AC/DC ** ولتاژ: 0 ~ 600V AC/ DC ** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 20MΩ
سایر مشخصات:    ** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 20MΩ اندازه گیری ماکزیمم مقادیر (peak hold) ** اتصال کوتاه ** بیزر-تست دیود ** بدنه ضربه گیر
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

موجود نیست
توضیحات