نمایش فهرست محصولات

ترازوی الکترونیکی (7-محصول)


ترازوی الکتریکی لوترون مدل GM-5000
ترازوی الکتریکی لوترون مدل GM-5000 با دقت اندازه گیری:1 گرم
لوترون Lutron
موجود نیست

ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-600P
ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-600P با دقت بالا 0.02گرم
لوترون Lutron
موجود نیست

ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-600G
ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-600G با دقت اندازه گیری : 0.1 گرم
لوترون Lutron
موجود نیست

ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-5001
ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-5001 با قابلیت اندازه گیری : 1g*5000/176.00 OZ*0.5 OZ
لوترون Lutron
موجود نیست

ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-500
ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-500 با دقت اندازه گیری : دقت بالا گرم0.005
لوترون Lutron
موجود نیست

ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-300P
ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-300P با قابلیت اندازه گیری: 0.01گرم , g/oZ×300 g
لوترون Lutron
موجود نیست

ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-1500P
ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-1500P با دقت بالاي 0.005 گرم
لوترون Lutron
موجود نیست


ترازوی الکتریکی لوترون مدل GM-5000
لوترون Lutron

ترازوی الکترونیکی
قابلیت اندازه گیری:
0.05 oZ×0.1 g, 176.00 oZ ×5000g
دقت اندازه گیری:1 گرم
 1.5 VDC×6 با آدابتور 9 V:تغذیه
ابعاد دستگاه: mm50×185×240
ابعاد کفه:mm185×185
قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS232 و نرم افزار مربوطه

موجود نیست
توضیحات
ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-600P
لوترون Lutron

ترازوی الکترونیکی
قابلیت اندازه گیری:0.2 g, g/oZ ×600g
دقت بالا 0.02گرم
امکان تنظیم توسط کاربر
 1.5 VDC×6 با آدابتور 9 V:تغذیه
ابعاد کفه:mm120×120
قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS232 و نرم افزار مربوطه

موجود نیست
توضیحات
ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-600G
لوترون Lutron

ابعاد:  mm40×150×195 *** ابعاد کفه : 150 * 195 mm
قابلیت اندازه گیری:  0.1g ×600g --G/OZ
دقت اندازه گیری:  0.1 گرم
تغذیه:  1.5 VDC×4 با آدابتور 6 V
سایر مشخصات:  عملکرد به صورت کانتر(شمارش قطعات) دارای حافظه، امکان تنظیم توسط کاربر کفه پلاستیکی، وزن سبک

موجود نیست
توضیحات
ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-5001
لوترون Lutron

ابعاد:  ابعاد دستگاه: mm50×185×240 / ابعاد کفه:mm185×185
قابلیت اندازه گیری:  1g*5000/176.00 OZ*0.5 OZ
دقت اندازه گیری:  0.01گرم
تغذیه:  1.5×VDC6 با آدابتور 9 V

موجود نیست
توضیحات
ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-500
لوترون Lutron

ابعاد:  ابعاد دستگاه: mm50×185×240 / ابعاد کفه:120 MM DIA
دقت اندازه گیری:  دقت بالا گرم0.005
تغذیه:  1.5×VDC6 با آدابتور 9 V
سایر مشخصات:  قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل RS-232

موجود نیست
توضیحات
ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-300P
لوترون Lutron

ترازوی الکترونیکی
قابلیت اندازه گیری: 0.01گرم  , g/oZ×300 g
امکان تنظیم توسط کاربر
 1.5 VDC×6 با آدابتور 9 V:تغذیه
ابعاد کفه:mm120×120
قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS232 و نرم افزار مربوطه

موجود نیست
توضیحات
ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-1500P
لوترون Lutron

ترازوی الکترونیکی
قابلیت اندازه گیری:0.05 g, g/oZ ×1500g
دقت بالا 0.005گرم
امکان کالیبره کردن توسط کاربر
 1.5 VDC×6 با آدابتور 9 V:تغذیه
ابعاد کفه:mm120×120
قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS232 و نرم افزار مربوطه

موجود نیست
توضیحات