نمایش فهرست محصولات

دور سنج (6-محصول)


دورسنج نوری / مکانیکی / لیزری لوترون مدل DT-1236L
دورسنج نوری / مکانیکی / لیزری لوترون مدل DT-1236L با دقت اندازه گیری: دقت بالا ±(0 ̴50%)
لوترون Lutron
موجود نیست

دورسنج نوری / لیزری / مکانیکی لوترون مدل DT-2268
دورسنج نوری / لیزری / مکانیکی لوترون مدل DT-2268 با دقت اندازه گیری : 0.1RPM / 1000 - 0 RPM
لوترون Lutron
موجود نیست

دورسنج / استروب استکوپ لوترون مدل DT-2259
دورسنج / استروب استکوپ لوترون مدل DT-2259 با قابلیت اندازه گیری: دورسنج نوری : 5 ̴99999 RPM / استروب اسکوپ : 100 ̴100000 RPM/FPM
لوترون Lutron
موجود نیست

دور سنج نوری / مکانیکی لوترون مدل DT-2236
دور سنج نوری / مکانیکی لوترون مدل DT-2236 با دقت اندازه گیری : 0.1RPM / 1000 - 0 RPM
لوترون Lutron
موجود نیست

دور سنج نوری / مکانیکی لوترون مدل DT-2230
دور سنج نوری / مکانیکی لوترون مدل DT-2230 با دقت اندازه گیری : 0.1RPM / 1000 - 0 RPM
لوترون Lutron
موجود نیست

استروب اسکوپ لوترون مدل DT-2269
استروب اسکوپ لوترون مدل DT-2269 با دقت اندازه گیری : 0.1RPM / 999.9- 5 RPM
لوترون Lutron
موجود نیست


دورسنج نوری / مکانیکی / لیزری لوترون مدل DT-1236L
لوترون Lutron

ابعاد:  38 * 67 * 215 mm
قابلیت اندازه گیری:  نوری : 10 ̴ 100000 RPM / مکانیکی : 0.5 ̴20000 RPM
دقت اندازه گیری:  دقت بالا ±(0 ̴50%)
سایر مشخصات:  واحد های اندازه گیری : RPM ,in/min,m/min,ft/min ***/ قابلیت اندازه گیری به دو روش نوری –مکانیکی / دارای لیزر برای عملکرد آسانتر
اقلام همراه: همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
دورسنج نوری / لیزری / مکانیکی لوترون مدل DT-2268
لوترون Lutron

ابعاد:  38 * 65 *215 mm
قابلیت اندازه گیری: نوری : 5 ̴100000 RPM دور در دقیقه / مکانیکی : 0.5 ̴20000 RPM
دقت اندازه گیری:  0.1RPM / 1000 - 0 RPM
سایر مشخصات: قابلیت اندازه گیری به دو روش نوری و مکانیکی / دارای لیزر برای عملکرد آسانتر /
اقلام همراه:  همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
دورسنج / استروب استکوپ لوترون مدل DT-2259
لوترون Lutron

ابعاد:  38 * 65 * 215 mm
قابلیت اندازه گیری:  دورسنج نوری : 5 ̴99999 RPM / استروب اسکوپ : 100 ̴100000 RPM/FPM
سایر مشخصات: دورسنج و استروب اسکوپ در یک دستگاه
اقلام همراه:  همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
دور سنج نوری / مکانیکی لوترون مدل DT-2236
لوترون Lutron

ابعاد: 38.5 * 61 * 195 mm
قابلیت اندازه گیری:  نوری : 5 ̴100000 RPM / مکانیکی : 0.5 ̴19999 RPM
دقت اندازه گیری:  0.1RPM / 1000 - 0 RPM
سایر مشخصات: واحد های اندازه گیری : RPM, in/min,m/min,ft/min **/ قابلیت اندازه گیری به دو روش نوری و مکانیکی / همراه با کیف حمل
اقلام همراه:  همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
دور سنج نوری / مکانیکی لوترون مدل DT-2230
لوترون Lutron

ابعاد:  33 * 50 * 165 mm
قابلیت اندازه گیری: نوری : 5 ̴100000 RPM مکانیکی : 0.5 ̴20000 RPM
دقت اندازه گیری: 0.1RPM / 1000 - 0 RPM
سایر مشخصات: واحدهای انذازه گیری : RPM,in/min,m/min,ft/min *** قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه / ابعاد کوچک برای حمل و نقل آسانتر

موجود نیست
توضیحات
استروب اسکوپ لوترون مدل DT-2269
لوترون Lutron

ابعاد: 120*120*210 mm
قابلیت اندازه گیری:  5 ̴12500 RPM
دقت اندازه گیری:  0.1RPM / 999.9- 5 RPM
ولتاژتغذیه : 220-230 VAC
سایر مشخصات:  قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه / دارای دسته جدا شونده

موجود نیست
توضیحات