نمایش فهرست محصولات

مولتی فانکشن (7-محصول)


مولتی فانکشن شیمیایی لوترون مدل WA-2017SD
مولتی فانکشن شیمیایی لوترون مدل WA-2017SD با قابلیت اندازه گیری: رسانایی : 0 ̴200μs/2ms/20ms/200ms 0 ̴ 200ppm/2000ppm/20,000ppm/200,000ppm **اسید : ±1999mv 0 ̴ 14PH **اکسیژن : 0 ̴20,0 mg/L **نمک :12% salt °C0 ̴ **دما : 0 ̴+60°C
لوترون Lutron
موجود نیست

مولتی فانکشن لوترون مدل MHB-382SD
مولتی فانکشن لوترون مدل MHB-382SD با قابلیت اندازه گیری : دما : 0 ̴50°C / رطوبت : 10 ̴95% RH و فشار :7.5 ̴825 mmhg /0.29 ̴32.4810 ̴1100hpa /
لوترون Lutron
موجود نیست

مولتی فانکشن لوترون مدل MCH-383SD
مولتی فانکشن لوترون مدل MCH-383SD با دقت اندازه گیری: دما : 0 ̴50°C / رطوبت : 10 ̴95% RH /ـCO2 سنج : 0 ̴4000 ppm
لوترون Lutron
موجود نیست

مولتی فانکشن لوترون مدل LM-9000
مولتی فانکشن لوترون مدل LM-9000 با قابلیت اندازه گیری : رطوبت : 10 ~ 95% rh / دما با پراب تیپ K : از 1300+ تا 100- درجه سانتی گراد / سرعت از 30.0MS تا 0.4 / روشنایی از 20.000ULX تا 0 / فشار از 1100HPA,MMHg,inHg تا 10 / نقطه شبنم +48.9 تا 25.3- درجه سانتی گراد / فلو از 30,000 تا 0
لوترون Lutron
موجود نیست

مولتی فانکشن لوترون مدل LM-8000
مولتی فانکشن لوترون مدل LM-8000 با قابلیت اندازه گیری : رطوبت : 10 ̴95% RH / دما با پراب : -100C ̴+1300°C / سرعت : 0.4 ̴ 30.0 m/s / لوکس (روشنایی) 0-20000 LUX
لوترون Lutron
موجود نیست

مولتی فانکشن لوترون مدل EM-9000
مولتی فانکشن لوترون مدل EM-9000 با قابلیت اندازه گیری : رطوبت : 10 ̴95% RH / دما با پراب -100C ̴+1300°C / سرعت 0.5 ̴ 25 m/s / لوکس (روشنایی)0-20000 LUX
لوترون Lutron
موجود نیست

WBGT متر لوترون مدل 2010SD
WBGT متر لوترون مدل 2010SD با قابليت اندازه گيري دمای محیط: 0 ̴50°C ، (TA) رطوبت : 5 ̴95% RH و....
لوترون Lutron
موجود نیست


مولتی فانکشن شیمیایی لوترون مدل WA-2017SD
لوترون Lutron

ابعاد:    45 * 68 * 177 mm
قابلیت اندازه گیری:    رسانایی : 0 ̴200μs/2ms/20ms/200ms 0 ̴ 200ppm/2000ppm/20,000ppm/200,000ppm **اسید : ±1999mv 0 ̴ 14PH **اکسیژن : 0 ̴20,0 mg/L **نمک :12% salt °C0 ̴ **دما : 0 ̴+60°C
سایر مشخصات:    قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه / قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه (SD CARD 1 ̴ 16G) / (اسید سنج - اکسیزن متر–کنداکتیویتی متر–نمک سنج–ترمومتر) 5 دستگاه در یک دستگاه

موجود نیست
توضیحات
مولتی فانکشن لوترون مدل MHB-382SD
لوترون Lutron

ابعاد:  32 * 80 * 132 mm
قابلیت اندازه گیری: دما : 0 ̴50°C / رطوبت : 10 ̴95% RH و فشار :7.5 ̴825 mmhg /0.29 ̴32.4810 ̴1100hpa /
سایر مشخصات:  قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه / قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه

موجود نیست
توضیحات
مولتی فانکشن لوترون مدل MCH-383SD
لوترون Lutron

ابعاد:    32 * 80 * 132 mm
دقت اندازه گیری:    دما : 0 ̴50°C / رطوبت : 10 ̴95% RH /ـCO2 سنج : 0 ̴4000 ppm
سایر مشخصات:    قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB ونرم افزار مربوطه / قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه

موجود نیست
توضیحات
مولتی فانکشن لوترون مدل LM-9000
لوترون Lutron

ابعاد :  33 * 60 * 156 mm
قابلیت اندازه گیری : رطوبت : 10 ~ 95% rh / دما با پراب تیپ K : از 1300+ تا 100- درجه سانتی گراد / سرعت از 30.0MS تا 0.4 / روشنایی از 20.000ULX تا 0 / فشار از 1100HPA,MMHg,inHg تا 10 / نقطه شبنم +48.9 تا 25.3- درجه سانتی گراد / فلو از 30,000 تا 0
سایر مشخصات : پراب سرخود / دارای حافظه – مینیمم و ماکزیمم

موجود نیست
توضیحات
مولتی فانکشن لوترون مدل LM-8000
لوترون Lutron

ابعاد:  33 * 60 * 156 mm
قابلیت اندازه گیری : رطوبت : 10 ̴95% RH / دما با پراب : -100C ̴+1300°C / سرعت : 0.4 ̴ 30.0 m/s / لوکس (روشنایی) 0-20000 LUX
سایر مشخصات : پراب سرخود / دارای حافظه – مینیمم و ماکزیمم / ابعاد کوچک برای حمل آسان
اقلام همراه : همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
مولتی فانکشن لوترون مدل EM-9000
لوترون Lutron

ابعاد:  33 * 60 * 135 mm
قابلیت اندازه گیری : رطوبت : 10 ̴95% RH / دما با پراب -100C ̴+1300°C / سرعت 0.5 ̴ 25 m/s / لوکس (روشنایی)0-20000 LUX
سایر مشخصات : پراب مجزا / دارای حافظه –مینیمم و ماکزیمم / ابعاد کوچک
اقلام همراه : همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
WBGT متر لوترون مدل 2010SD
لوترون Lutron

قابلیت اندازه گیری :
دمای محیط  0  ̴50°C : (TA)
رطوبت : 5  ̴95% RH
Indoor : 0  ̴59°C Outdoor : 0  ̴56°C : WBGT
-21.6  ̴50°C : WET bulb
-25.3  ̴48.9°C : Dew point
0  ̴80°C : (TG) Black globe temp
سایر مشخصات:    امکان ثبت و تجزیه و تحلیل تمام اطلاعات اندازه گیری شده بر روی برنامه Excel / قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه

موجود نیست
توضیحات