نمایش فهرست محصولات

رطوبت سنج (12-محصول)


رطوبت سنج / CO2 سنج / ترمومتر لوترون مدل GCH-2018
رطوبت سنج / CO2 سنج / ترمومتر لوترون مدل GCH-2018 با قابلیت اندازه گیری :‌ رطوبت:10 ~ ̴ 95% RH **** نقطه شبنم : -25,3 ̴ +48,9°C *** دما : 0 ̴ +50°C
لوترون Lutron
موجود نیست

رطوبت سنج پراب سرخود لوترون مدل LM-81HT
رطوبت سنج پراب سرخود لوترون مدل LM-81HT با قابلیت اندازه گیری: رطوبت :95-10%RH - دما : 50-0 سانتی گراد / فارنهایت
لوترون Lutron
موجود نیست

رطوبت سنج لوترون مدل YK-90HT
رطوبت سنج لوترون مدل YK-90HT با قابلیت اندازه گیری : رطوبت : 10 ̴95% RH دما : 0 ̴+50° C °C/°F -25.3 ̴ +48.9°C : Dew Point
لوترون Lutron
موجود نیست

رطوبت سنج لوترون مدل YK-2005RH
رطوبت سنج لوترون مدل YK-2005RH با قابلیت اندازه گیری: رطوبت : 5 ̴95% RH -- دما : 0 ̴50°C -- دما با پراب K/J : از 1300 تا 100- سانتی گراد -- نقطه شبنم : از 48.9+ تا 25.3-
لوترون Lutron
موجود نیست

رطوبت سنج لوترون مدل PHB-318
رطوبت سنج لوترون مدل PHB-318 با قابلیت اندازه گیری : رطوبت : %95 - 10 RH - دما : 50+ - 0 و DEW POINT : از 25.3- تا 48.9 - فشار : 1100+ - 10 HPA,IN HG , MM Hg
لوترون Lutron
موجود نیست

رطوبت سنج لوترون مدل MS-7000HA
رطوبت سنج لوترون مدل MS-7000HA با قابلیت اندازه گیری : از %30 تا 9 RH
لوترون Lutron
موجود نیست

رطوبت سنج لوترون مدل HT-3027SD
رطوبت سنج لوترون مدل HT-3027SD با قابلیت اندازه گیری : رطوبت : 5 ̴95% RH --دما با پراب K/J : از 1300 تا 100- سانتی گراد -- نقطه شبنم : از 48.9+ تا 25.3- , دمای شرجی از 50+ تا 21.6-
لوترون Lutron
موجود نیست

رطوبت سنج لوترون مدل HT-3007SD
رطوبت سنج لوترون مدل HT-3007SD با قابلیت اندازه گیری : رطوبت : 5 ̴95% RH - دما : 0 ̴50°C - دما با پراب K , J : از 1300+ تا 50- و دمای شرجی از 50 تا 21.6-
لوترون Lutron
موجود نیست

رطوبت سنج لوترون مدل HD-3008
رطوبت سنج لوترون مدل HD-3008 با قابلیت اندازه گیری : رطوبت : 10 ̴95% RH / دما بدون پراب : 0 ̴+50°C / دما با پراب : °C/°F -100 ̴+1300°C - نقطه شبنم : 48.9+ تا 25.3-
لوترون Lutron
موجود نیست

رطوبت سنج جامدات لوترون مدل MS-7012SD
رطوبت سنج جامدات لوترون مدل MS-7012SD با قابلیت اندازه گیری : رطوبت:5 ~ 95% RH / دما: 0 ~ 50 °C / دما با پراب K,J از -100C ~ 1300 °C / نقطه شبنم از 48.9+ تا 25.3-سانتی گراد / دمای شرجی از 50+ تا 21.6- درجه سانتی گراد
لوترون Lutron
موجود نیست


رطوبت سنج / CO2 سنج / ترمومتر لوترون مدل GCH-2018
لوترون Lutron

ابعاد:    42 * 68 * 173 ءء
قابلیت اندازه گیری:    رطوبت:10 ~ ̴ 95% RH **** نقطه شبنم : -25,3 ̴ +48,9°C *** دما : 0 ̴ +50°C
دقت اندازه گیری:    1 PPM
سایر مشخصات:    / دارای حافظه مینیمم - ماکزیمم قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه همراه با دو پراب CO_2در رطوبت
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
رطوبت سنج پراب سرخود لوترون مدل LM-81HT
لوترون Lutron

ابعاد:    33*60*156 mm
قابلیت اندازه گیری : رطوبت :95-10%RH - دما : 50-0 سانتی گراد / فارنهایت
سایر مشخصات :  دارای قاب کوچک - قاب مقاوم - دارای حافظه مینیمم و ماکزیمم
اقلام همراه :  همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
رطوبت سنج لوترون مدل YK-90HT
لوترون Lutron

ابعاد:    30*68*200 mm
قابلیت اندازه گیری : رطوبت : 10 ̴95% RH دما : 0 ̴+50° C °C/°F -25.3 ̴ +48.9°C : Dew Point
سایر مشخصات : دارای حافظه تا ثبت 1000 مقدار به تاریخ و ساعت ، مینیمم وماکزیمم - قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه -
اقلام همراه : همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
رطوبت سنج لوترون مدل YK-2005RH
لوترون Lutron

ابعاد :  38 * 76 * 203 mm
قابلیت اندازه گیری : رطوبت : 5 ̴95% RH -- دما : 0 ̴50°C -- دما با پراب K/J : از 1300 تا 100- سانتی گراد -- نقطه شبنم : از 48.9+ تا 25.3-
دقت اندازه گیری :  0.01RH
سایر مشخصات : قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه - قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه
اقلام همراه :  همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
رطوبت سنج لوترون مدل PHB-318
لوترون Lutron

ابعاد:  40 * 40 *210 mm
قابلیت اندازه گیری : رطوبت : %95 - 10 RH - دما : 50+ - 0 و DEW POINT : از 25.3- تا 48.9 - فشار : 1100+ - 10 HPA,IN HG , MM Hg
اقلام همراه : همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
رطوبت سنج لوترون مدل MS-7000HA
لوترون Lutron

ابعاد:    32 * 72 * 180 mm
قابلیت اندازه گیری :  از %30 تا 9 RH
سایر مشخصات : دارای حافظه – مینیمم و ماکزیمم / پراب مجزا/ کاربرد آسان / تنظیم خودکار
اقلام همراه : همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
رطوبت سنج لوترون مدل HT-3027SD
لوترون Lutron

ابعاد:  45 * 68 * 177 mm
قابلیت اندازه گیری : رطوبت : 5 ̴95% RH --دما با پراب K/J : از 1300 تا 100- سانتی گراد -- نقطه شبنم : از 48.9+ تا 25.3- , دمای شرجی از 50+ تا 21.6-
سایر مشخصات : قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه - قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه (SD CARD 1̴16G) - دارای حافظه مینیمم و ماکزیمم
اقلام همراه : همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
رطوبت سنج لوترون مدل HT-3007SD
لوترون Lutron

ابعاد:  45*68*117 mm
قابلیت اندازه گیری : رطوبت : 5 ̴95% RH - دما : 0 ̴50°C - دما با پراب K , J : از 1300+ تا 50- و دمای شرجی از 50 تا 21.6-
سایر مشخصات : قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه - قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه (SD CARD 1̴16G)
اقلام همراه : همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
رطوبت سنج لوترون مدل HD-3008
لوترون Lutron

ابعاد:   30*68*195 mm
قابلیت اندازه گیری : رطوبت : 10 ̴95% RH / دما بدون پراب : 0 ̴+50°C / دما با پراب : °C/°F -100 ̴+1300°C - نقطه شبنم : 48.9+ تا 25.3-
سایر مشخصات : دارای حافظه مینیمم و ماکزیمم - قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
اقلام همراه : همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
رطوبت سنج جامدات لوترون مدل MS-7012SD
لوترون Lutron

ابعاد:  47.5 * 73 * 182 mm
قابلیت اندازه گیری : رطوبت:5 ~ 95% RH / دما: 0 ~ 50 °C / دما با پراب K,J از -100C ~ 1300 °C / نقطه شبنم از 48.9+ تا 25.3-سانتی گراد / دمای شرجی از 50+ تا 21.6- درجه سانتی گراد
سایر مشخصات : / دارای حافظه ماکزیمم و مینیموم / قابلیت اتصال به PC توسط کابل USB/RS-232 و نرم افزار مربوطه / قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه (SD CARD 1~16GB)

موجود نیست
توضیحات