نمایش فهرست محصولات

تجهیزات شیمی (18-محصول)


کدورت سنج لوترون مدل TU-2016
کدورت سنج لوترون مدل TU-2016 با قابلیت اندازه گیری: کدورت : 0.00 to 50,00 NTU/50 to 1,000 NTU **** منبع نور : LED,525 nm **** حجم نمونه : 10 mL
لوترون Lutron
موجود نیست

کلر سنج  لوترون مدل CL-2006
کلر سنج لوترون مدل CL-2006 با دقت اندازه گیری : 0.01 ppm(mg/L)
لوترون Lutron
موجود نیست

نشت یاب گاز لوترون مدل GS-5800
نشت یاب گاز لوترون مدل GS-5800 با قابلیت اندازه گیری: قابلیت تشخیص نشتی گاز یا هوا از داخل محفظه / کاربرد : تشخیص نشتی هوای ماشین ، خانه و محیط های ایزوله،آزمایشگاهها / قابلیت تشخیص به وسیله امواج آلترا سونیک
لوترون Lutron
موجود نیست

آنالایزر هوا لوترون مدل AQ-9901SD
آنالایزر هوا لوترون مدل AQ-9901SD با قابلیت اندازه گیری: رطوبت: 10 – 95 %RH **** دما: 0 -50.0°C, °C/°F *** نقطه شبنم: 25.3- – 48.9°C, °C/°F
لوترون Lutron
موجود نیست

COسنج  قلمي لوترون مدل GCO-2008
CO سنج قلمي لوترون مدل GCO-2008 با قابلیت اندازه گیری: 0 ̴ 1000 ppm:مونوکسید کربن 0 ̴ +50°C:دما
لوترون Lutron
موجود نیست

کنداکتیویتی متر لوترون مدل YK-2001CT
کنداکتیویتی متر لوترون مدل YK-2001CT با قابلیت اندازه گیری: رسانایی : 0~ ̴2ms/20ms اسید سنج : PH ̴14~0 دما : ̴ 60~0درجه
لوترون Lutron
موجود نیست

کنداکتیویتی متر لوترون مدل PCD-431
کنداکتیویتی متر لوترون مدل PCD-431 با قابلیت اندازه گیری : رسانایی : 2000μs/20ms 2000ppm/20,000ppm دما : 0 ̴+60°C
لوترون Lutron
موجود نیست

کنداکتیویتی متر لوترون مدل CD-4306
کنداکتیویتی متر لوترون مدل CD-4306 با قابلیت اندازه گیری : 0 ̴ 200μs/2ms/20ms/200ms
لوترون Lutron
موجود نیست

کنداکتیویتی متر لوترون مدل CD-4303
کنداکتیویتی متر لوترون مدل CD-4303 با قابلیت اندازه گیری : رسانایی : 0-200μs / 2ms /20 ms *** دما :C/°F °0 ̴ +60°C
لوترون Lutron
موجود نیست

اکسیژن متر لوترون مدل DO-5510
اکسیژن متر لوترون مدل DO-5510 با قابلیت اندازه گیری: mg/L 0 ̴ 20
لوترون Lutron
موجود نیست


کدورت سنج لوترون مدل TU-2016
لوترون Lutron

ابعاد:    62 * 76 * 155 mm
قابلیت اندازه گیری:    کدورت : 0.00 to 50,00 NTU/50 to 1,000 NTU **** منبع نور : LED,525 nm **** حجم نمونه : 10 mL
دقت اندازه گیری:    0.01 NTU / 1 NTU

موجود نیست
توضیحات
کلر سنج  لوترون مدل CL-2006
لوترون Lutron

قابلیت اندازه گیری:  
کلر آزاد : 0.00 to 3.50 ppm
کلر محلول : 0.00 to 3.50 ppm(mg/L)
دقت اندازه گیری : 0.01 ppm(mg/L)
منبع نور : LED , 525 nm
حجم نمونه : 10 mL
ابعاد:    62 * 76 * 155 mm

موجود نیست
توضیحات
نشت یاب گاز لوترون مدل GS-5800
لوترون Lutron

ابعاد:    mm 255×70×28
قابلیت اندازه گیری:    قابلیت تشخیص نشتی گاز یا هوا از داخل محفظه / کاربرد : تشخیص نشتی هوای ماشین ، خانه و محیط های ایزوله،آزمایشگاهها / قابلیت تشخیص به وسیله امواج آلترا سونیک
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
آنالایزر هوا لوترون مدل AQ-9901SD
لوترون Lutron

ابعاد:    45 * 68 * 177 mm
قابلیت اندازه گیری:    رطوبت: 10 – 95 %RH **** دما: 0 -50.0°C, °C/°F *** نقطه شبنم: 25.3- – 48.9°C, °C/°F
سایر مشخصات:    قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل USB,RS-232 / قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه(SD Card 2 ~ 16G)

موجود نیست
توضیحات
COسنج  قلمي لوترون مدل GCO-2008
لوترون Lutron

ابعاد:    42 * 68 * 210 mm
قابلیت اندازه گیری:    0 ̴ 1000 ppm:مونوکسید کربن 0 ̴ +50°C:دما
سایر مشخصات:    / دارای حافظه مینیمم – ماکزیمم قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
کنداکتیویتی متر لوترون مدل YK-2001CT
لوترون Lutron

ابعاد:    30 * 68 * 195 mm
قابلیت اندازه گیری:    رسانایی : 0~ ̴2ms/20ms اسید سنج : PH ̴14~0 دما : ̴ 60~0درجه
سایر مشخصات:    قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
کنداکتیویتی متر لوترون مدل PCD-431
لوترون Lutron

ابعاد:    40 * 40 * 190 mm
قابلیت اندازه گیری:    رسانایی : 2000μs/20ms 2000ppm/20,000ppm دما : 0 ̴+60°C
سایر مشخصات:    دارای IP67 (ضد آب و گرد و غبار)

موجود نیست
توضیحات
کنداکتیویتی متر لوترون مدل CD-4306
لوترون Lutron

ابعاد:    30 * 68 * 200 mm
قابلیت اندازه گیری:    0 ̴ 200μs/2ms/20ms/200ms
سایر مشخصات:    قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
کنداکتیویتی متر لوترون مدل CD-4303
لوترون Lutron

ابعاد:    mm 180×72×32
قابلیت اندازه گیری:    رسانایی : 0-200μs / 2ms /20 ms *** دما :C/°F °0 ̴ +60°C
سایر مشخصات:    قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
اکسیژن متر لوترون مدل DO-5510
لوترون Lutron

ابعاد:    180×72×32 mm
قابلیت اندازه گیری:    mg/L 0 ̴ 20
سایر مشخصات:    اندازه گیری اکسیژن محیط ،اکسیژن محلول،تنظیم خودکار،درصد نمک / دارای حافظه – مینیمم و ماکزیمم / قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB نرم افزار مربوطه
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات