کنترل تردد ، حضور غیاب و درب برقی نمایش فهرست محصولات

کنترل تردد ، حضور غیاب و درب برقی (0-محصول)


دستگاه حضور و غیاب مدل HB-530
دستگاه حضور و غیاب اثرانگشت و کارت بدون تماس دارای دوربین سری HB
موجود نیست

دستگاه حضور و غیاب مدل HB-1100
دستگاه حضور و غیاب اثرانگشت و کارت بدون تماس دارای دوربین سری HB
موجود نیست

دستگاه حضور و غیاب مدل HB-730
دستگاه حضور و غیاب اثرانگشت و کارت بدون تماس دارای دوربین سری HB
موجود نیست

دستگاه حضور و غیاب مدل HB-330
دستگاه حضور و غیاب اثرانگشت و کارت بدون تماس سری HB
موجود نیست

دستگاه حضور و غیاب مدل MB-300
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره، اثرانگشت و کارت بدون تماس سری MB
موجود نیست

دستگاه حضور و غیاب مدل MP-51
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و کارت بدون تماس
موجود نیست

دستگاه حضور و غیاب مدل MB-800
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره، اثرانگشت و کارت بدون تماس سری MB
موجود نیست

دستگاه حضور و غیاب مدل MB-201
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره، اثرانگشت و کد سری MB
موجود نیست

دستگاه حضور و غیاب مدل MB-200
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره، اثرانگشت و کارت بدون تماس سری MB
موجود نیست


دستگاه حضور و غیاب مدل HB-530

اثرانگشت / کارت
مجهز به دوربین عکسبرداری داخلی
پردازشگر قوی
TCP/IP / USB / RS485 / RS232
باطری داخلی
خروجی رله و سیستم کامل کنترل تردد

قابلیتهای اختیاری : WiFi / GPRS

موجود نیست
توضیحات
دستگاه حضور و غیاب مدل HB-1100

اثرانگشت / کارت

مجهز به دوربین عکسبرداری داخلی

پردازشگر قوی

صفحه نمایش لمسی 7 اینچی

TCP/IP / USB / SD Card

باطری داخلی

قابلیتهای اختیاری : WiFi / GPRS

موجود نیست
توضیحات
دستگاه حضور و غیاب مدل HB-730

اثرانگشت / کارت

مجهز به دوربین عکسبرداری داخلی

پردازشگر قوی

TCP/IP / USB / RS485 / RS232

باطری داخلی

خروجی رله و سیستم کامل کنترل تردد

قابلیتهای اختیاری : WiFi / GPRS

موجود نیست
توضیحات
دستگاه حضور و غیاب مدل HB-330

اثرانگشت / کارت

پردازشگر قوی

TCP/IP / USB / RS485 / RS232

موجود نیست
توضیحات
دستگاه حضور و غیاب مدل MB-300

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

صفحه نمایش لمسی

TCP/IP / USB / RS485 / RS232

باطری داخلی

خروجی رله (در بازکن)

قابلیتهای اختیاری : WiFi / GPRS

موجود نیست
توضیحات
دستگاه حضور و غیاب مدل MP-51

تشخیص چهره / کارت

صفحه نمایش لمسی

TCP/IP / USB

خروجی رله (در بازکن)

قابلیت اختیاری : WiFi

موجود نیست
توضیحات
دستگاه حضور و غیاب مدل MB-800

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

صفحه نمایش لمسی

TCP/IP / USB / RS485 / RS232

باطری داخلی

خروجی رله (در بازکن)

قابلیتهای اختیاری

موجود نیست
توضیحات
دستگاه حضور و غیاب مدل MB-201

عکس برداری از کاربران به هنگام تردد

قابلیت تخصیص سطوح کاربری متفاوت

TCP/IP / USB-host

پردازندۀ قوی، سرعت تشخیص بالا

قابلیتهای اختیاری : WiFi / GPRS

 

موجود نیست
توضیحات
دستگاه حضور و غیاب مدل MB-200

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

صفحه نمایش لمسی

TCP/IP / USB / RS485 / RS232

باطری داخلی

خروجی رله (در بازکن)

قابلیتهای اختیاری : WiFi / GPRS

موجود نیست
توضیحات