نمایش فهرست محصولات

اکسس پوینت Access Point (41-محصول)


DWL_8610AP
اکسس پوینت مدیریتی بی سیم AC 1750Mpbs همراه 2 پورت گیگابیت PoE و عملکرد دردو باندفرکانسی 2.4GHz و 5GHz همراه با 6 آنتن داخلی (قابل استفاده با DWS-4026/ DWC-1000/ DWS-3160-24TC)
دی لینک D-Link
موجود نیست

DWL_8600AP
اکسس پوینت مدیریتی بی سیم N 300Mbps همراه با 4 آنتن 10dBi و 1 پورت گیگابیت PoE و عملکرد دردو فرکانس کاری 2.4GHz و 5GHz ، (قابل استفاده با DWS-4026/DWC-1000/DWS-3160-24TC)
دی لینک D-Link
موجود نیست

DWL_8500AP
اکسس پوینت مدیریتی بی سیم 108Mbps G همراه با 2 آنتن 5dBi و 1 پورت شبکه PoE
دی لینک D-Link
موجود نیست

DWL_8200AP
اکسس پوینت مدیریتی بی سیم N 108Mbps همراه با 2 آنتن و 2 پورت گیگابیت POE و عملکرد دردو فرکانس کاری 2.4GHz و 5GHz
دی لینک D-Link
موجود نیست

DWL_6610AP
اکسس پوینت مدیریتی بی سیم AC 1167Mbps همراه با 2 آنتن داخلی و 1 پورت گیگابیت POE و عملکرد دردو فرکانس کاری 2.4GHz و 5GHz ،قابلیت تکنولوژی Green (قابل استفاده با DWS-4026/DWC-1000/2000/DWS-3160-24TC/PC)
دی لینک D-Link
موجود نیست

DWL_6600AP
اکسس پوینت مدیریتی بی سیم N 300Mbps همراه با 2 آنتن داخلی و 4 کانکتور آنتن خارجی و 1 پورت گیگابیت POE و عملکرد دردو فرکانس کاری 2.4GHz و 5GHz ،قابلیت تکنولوژی Green(قابل استفاده با DWS-4026/DWC-1000/DWS-3160-24TC)
دی لینک D-Link
موجود نیست

DWL_3600AP
اکسس پوینت مدیریتی بی سیم N 300Mbps همراه با 2 آنتن داخلی و 1 پورت گیگابیت و 1 پورت کنسول و فرکانس کاری 2.4GHz و پشتیبانی از تکنولوژی Green (قابل استفاده باDWS-4026/DWC-1000/DWS-3160-24TC or standalone)
دی لینک D-Link
موجود نیست

DWL_3500AP
اکسس پوینت مدیریتی بی سیم N 108Mbps همراه با 2 آنتن 5dbi و 1 پورت 10/100 POE ، (قابل استفاده با DWS-3024/3026)
دی لینک D-Link
موجود نیست

DWL_3260
اکسس پوینت مدیریتی بی سیم با طراحی مناسب برای نصب در سقف N 108Mbps همراه با 1 آنتن داخلی و 1 پورت10/100 با قابلیت POE
دی لینک D-Link
موجود نیست

DWL_3200AP
اکسس پوینت مدیریتی بی سیم 108Mbps همراه با 1 پورت LAN و دو آنتن 5bBi
دی لینک D-Link
موجود نیست


DWL_8610AP
دی لینک D-Link

IEEE 802.11a/b/g/n : WiFi 802.11b,g , WiFi 802.11n , WiFi 802.11ac
Interface : 2xauto-sensing 10/100/1000M Base-T
Wireless Speed : up to 1750 Mbps
AP Mode : YES
Antenna Type : high gain internal omni-directional
AP Grouping/Load balance : YES

موجود نیست
توضیحات
DWL_8600AP
دی لینک D-Link

IEEE 802.11a/b/g/n : WiFi 802.11a , WiFi 802.11b,g , WiFi 802.11n
Interface : 1x 10/100/1000
Wireless Speed : 300 Mbps
AP Mode : YES
Antenna Type : 4 Dualband detachable omnidirectional antennas with reverse SMA connectors
WEP Encryption : 64/128/152 bit

موجود نیست
توضیحات
DWL_8500AP
دی لینک D-Link

IEEE 802.11a/b/g/n : WiFi 802.11a , WiFi 802.11b,g
Interface : 1*10/100
Wireless Speed : 108 Mbps ( Turbo )
AP Mode : YES
Max Output Power : 11g : 18dbm
WEP Encryption : 64/128/152 bit

موجود نیست
توضیحات
DWL_8200AP
دی لینک D-Link

IEEE 802.11a/b/g/n : WiFi 802.11a
Interface : 2*10/100
Wireless Speed : 54/108 Mbps
AP Mode : YES
Max Output Power : 11g : 21dbm
WEP Encryption : 64/128/152 bit

موجود نیست
توضیحات
DWL_6610AP
دی لینک D-Link

IEEE 802.11a/b/g/n : WiFi 802.11n
Interface :  802.11b/g/n 2.4 GHz wireless • 802.11ac 5 GHz wireless • One 10/100/1000 LAN port • RJ45 console pot
Wireless Speed : up to 1167 Mbps (AC867 Mbps + N300 Mbps)
AP Mode : YES
Max Output Power : 6.5 dBi for 5 GHz, 5 dBi for 2.4 GHz
Antenna Type : 2 x 2 Internal omnidirectional antennas

موجود نیست
توضیحات
DWL_6600AP
دی لینک D-Link

IEEE 802.11a/b/g/n : WiFi 802.11a , WiFi 802.11b,g , WiFi 802.11n
Interface : 1*Console + 1 * 10/100/1000
Wireless Speed : 300 Mbps
AP Mode : YES
Max Output Power : 11n : 19 dbm@2.Ghz
WEP Encryption : 64/128 bit

موجود نیست
توضیحات
DWL_3600AP
دی لینک D-Link

IEEE 802.11a/b/g/n : WiFi 802.11b,g , WiFi 802.11n
Interface : 1*Console + 1 * 10/100/1000
Wireless Speed : 300 Mbps
AP Mode : YES
Max Output Power : 11n : 18.7 dbm
Antenna Type : 2*2 Mimo embeded

موجود نیست
توضیحات
DWL_3500AP
دی لینک D-Link

IEEE 802.11a/b/g/n : WiFi 802.11b,g
Interface : 1*10/100
Wireless Speed : 108 Mbps ( Turbo )
AP Mode : YES
Max Output Power : 11g : 18 dbm ( 18 Mbit )
WEP Encryption : 64/128/152 bit

موجود نیست
توضیحات
DWL_3260
دی لینک D-Link

IEEE 802.11a/b/g/n : WiFi 802.11b,g
Interface : 1*10/100
Wireless Speed : 54/108 Mbps
AP Mode : YES
Max Output Power : 11g : 11n : 18 dbm
WEP Encryption : 64/128/152 bit

موجود نیست
توضیحات
DWL_3200AP
دی لینک D-Link

IEEE 802.11a/b/g/n : WiFi 802.11b,g
Interface : 1*10/100
Wireless Speed : 54/108 Mbps
AP Mode : YES
Max Output Power : 11g : 21 dbm
WEP Encryption : 64/128/152 bit

موجود نیست
توضیحات