نمایش فهرست محصولات

کابل شبکه و پچ کورد (36-محصول)


حلقه 305 متری کابل شبکه Cat6 ضد حریق
کابل شبکه CAT6 بدون شیلد، با روکش ضد حریق در حلقه 305 متری
دی لینک D-Link
موجود نیست

حلقه 305 متری کابل شبکه Cat6
کابل شبکه CAT6 بدون شیلد، با روکش پی وی سی در حلقه 305 متری
دی لینک D-Link
موجود نیست

حلقه 100 متری کابل شبکه Cat6
کابل شبکه CAT6 بدون شیلد، با روکش پی وی سی در حلقه 100 متری
دی لینک D-Link
موجود نیست

حلقه 305 متری کابل شبکه Cat5E
کابل شبکه Cat5E نوع STP با روکش پی وی سی در حلقه 305 متری
دی لینک D-Link
موجود نیست

حلقه 305 متری کابل شبکه CAT5
کابل شبکه CAT5 بدون شیلد، با روکش پی وی سی در حلقه 305 متری
دی لینک D-Link
موجود نیست

حلقه 100 متری کابل شبکه CAT5
کابل شبکه CAT5 بدون شیلد، با روکش پی وی سی در حلقه 100 متری
دی لینک D-Link
موجود نیست

پچ کورد 15 متری دی لینک
پچ کورد 15 متری خاکستری CAT5E با روکش پی وی سی
دی لینک D-Link
موجود نیست

پچ کورد 10 متری دی لینک
پچ کورد 10 متری خاکستری CAT5E با روکش پی وی سی
دی لینک D-Link
موجود نیست

پچ کورد 5 متری دی لینک
پچ کورد 5 متری خاکستری CAT5E با روکش پی وی سی
دی لینک D-Link
موجود نیست

پچ کورد 10 متری دی لینک
پچ کورد 10 متری سفید فلت CAT6 با روکش پی وی سی بدون شیلد
دی لینک D-Link
موجود نیست