نمایش فهرست محصولات

دوربین صنعتی Box (5-محصول)


SNC-EB600
دوربين باكس صنعتي تحت شبكه 1.37 مگاپيكسل سوني
سونی Sony
موجود نیست

SNC-EB630
دوربين باكس صنعتي تحت شبكه 2.14 مگاپيكسل سوني
سونی Sony
موجود نیست

SNC-VB600
دوربين باكس صنعتي تحت شبكه 1.37 مگاپيكسل سوني
سونی Sony
موجود نیست

SNC-VB630
دوربين باكس صنعتي تحت شبكه 2.14 مگاپيكسل سوني
سونی Sony
موجود نیست

SNC-VB635
دوربين باكس صنعتي تحت شبكه 2.38 مگاپيكسل سوني
سونی Sony
موجود نیست


SNC-EB600
سونی Sony

Network 720p/30fps HD Fixed Camera - E Series - Powered by IPELA ENGINE EX (Wide D, High Sensitivity, True Day/Night, ABF, PoE)

 

موجود نیست
توضیحات
SNC-EB630
سونی Sony

Network 1080p/30fps Full HD Fixed camera powered by IPELA ENGINE EX (Wide D, High Sensitivity, True Day/Night, ABF, PoE)

 

موجود نیست
توضیحات
SNC-VB600
سونی Sony

Network 720p/60fps HD Fixed Camera - V Series - Powered by IPELA ENGINE (Wide D, High Sensitivity, True Day/Night, ABF, SD Card, 2-way Audio, Alarm I/O, AC/DC/PoE)

موجود نیست
توضیحات
SNC-VB630
سونی Sony

Network 1080p/60 fps Full HD Fixed Camera - V Series - Powered by IPELA ENGINE Technology (Wide D, High Sensitivity, True Day/Night, ABF, SD Card, 2-way Audio, Alarm I/O, AC/DC/PoE)

موجود نیست
توضیحات
SNC-VB635
سونی Sony

Network 1080p/60 fps Full HD 1/2-inch Sensor Fixed Camera - V Series - Powered by IPELA ENGINE Technology (Wide D, Extremely High Sensitivity, True Day/Night, ABF, SD Card, 2-way Audio, Alarm I/O, RS-485, AC/DC/PoE)

موجود نیست
توضیحات