نمایش فهرست محصولات

دستگاه ضبط تصویر شبکه NVR (9-محصول)


RS-9108NVP2
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه ( NVR ) رستر دارای 8 کانال تصویر
رستر RASTER
موجود نیست

RS-9104NVP2
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه ( NVR ) رستر دارای 4 کانال تصویر
رستر RASTER
موجود نیست

RS-9108NVB1
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه ( NVR ) رستر دارای 8 کانال تصویر
رستر RASTER
موجود نیست

RS-9104NVB1
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه ( NVR ) رستر دارای 4 کانال تصویر
رستر RASTER
موجود نیست

RS-9116NVB1
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه ( NVR ) رستر دارای 16 کانال تصویر
رستر RASTER
موجود نیست

RS-9116NVP8
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه ( NVR ) رستر دارای 16 کانال تصویر
رستر RASTER
موجود نیست

RS-9316NVS3
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه ( NVR ) رستر دارای 16 کانال تصویر
رستر RASTER
موجود نیست

RS-9332NVS3
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه ( NVR ) رستر دارای 32 کانال تصویر
رستر RASTER
موجود نیست

RS-9364NVS3
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه ( NVR ) رستر دارای 64 کانال تصویر
رستر RASTER
موجود نیست


RS-9108NVP2
رستر RASTER

8 CH 1U POE Network Video Recorder

Up to 8CH IP camera

Up to 5MP Resolution recording

Max 50 Mbps Bitrate input

HDMI & VGA@(1080p), Audio I/O  1/1

Playback 8CH@720 & 6CH@1080

2SATA & 1USB 2.0 & 1USB 3.0

Alarm in/out 4/1 (optional), RJ45(1000Mbps)

8POE network port100 Mbps

ONVIF Version 2.0 conformance

موجود نیست
توضیحات
RS-9104NVP2
رستر RASTER

4 CH 1U POE Network Video Recorder

Up to 4CH IP camera

Up to 5MP Resolution recording

Max 50 Mbps Bitrate input

HDMI & VGA@(1080p), Audio I/O  1/1

Playback 8CH@720 & 6CH@1080

2SATA & 1USB 2.0 & 1USB 3.0

Alarm in/out 4/1 (optional), RJ45(1000Mbps)

4POE network port100 Mbps

ONVIF Version 2.0 conformance

موجود نیست
توضیحات
RS-9108NVB1
رستر RASTER

8 CH 1U Network Video Recorder

Up to 8CH IP camera

Up to 5MP Resolution recording

Max 50 Mbps Bitrate input

HDMI & VGA@(1080P), Audio I/O  1/1

Playback 8CH@720p & 6CH@1080

1SATA, 1USB 2.0, 1USB 3.0

Alarm in/out 4/1 (optional), RJ45 (1000Mbps)

موجود نیست
توضیحات
RS-9104NVB1
رستر RASTER

4 CH 1U Network Video Recorder

Up to 4CH IP camera

Up to 5MP Resolution recording

Max 25 Mbps Bitrate input

HDMI & VGA@(1080P), Audio I/O  1/1

Playback 4CH@1080

1SATA, 1USB 2.0, 1USB 3.0

Alarm in/out 4/1 (optional), RJ45 (1000Mbps)

ONVIF Version 2.0 conformance

موجود نیست
توضیحات
RS-9116NVB1
رستر RASTER

16 CH 1.5 U Network Video Recorder

Up to 16CH IP camera

Up to 5MP Resolution recording

Max 100Mbps Bitrate input

HDMI, VGA@(1080P), Audio I/O  1/1

Playback 16CH@4CIF, 12CH@720, 6CH@1080

2SATA, 1USB 2.0, 1USB 3.0

Alarm in/out 4/1 (optional), RJ45 (1000Mbps)

ONVIF Version 2.0 conformance

موجود نیست
توضیحات
RS-9116NVP8
رستر RASTER

16 CH 1U POE Network Video Recorder

Up to 16CH IP camera

Up to 5MP Resolution recording

Max 100 Mbps Bitrate input

HDMI & VGA@(1080p), Audio I/O  1/1

Playback 16CH@4CIF, 12CH@720, 6CH@1080

2SATA & 1USB 2.0 & 1USB 3.0

Alarm in/out 4/1 (optional), RJ45(1000Mbps)

8POE network port 100 Mbps

ONVIF Version conformance

موجود نیست
توضیحات
RS-9316NVS3
رستر RASTER

Up to 16 CH 960H IP Camera

All channel @ 960H Real time recording

Max 80 Mbps Bitrate input

HDMI  & VGA & CVBS output (1920 * 1080p)

Playback 16 CH @ 720p or 8ch @ 1080

2SATA HDD,2USB 2.0,Audio I/O 1/1

Alarm in/out 4/2

RS-232,RS-485,RJ45(1000)Mbps

Onvif Version 2.0 conformance

موجود نیست
توضیحات
RS-9332NVS3
رستر RASTER

Up to 32 CH IP camera

Up to 5MP Resolution recording

Max 160 Mbps Bitrate input

Playback 16 CH @ 720p or 8ch @1080

HDMI & VGA & CVBS output (1920 x 1080p)

4SATA,1ESATA HDD, 3USB 2.0, Audio I/O 1/1

Alarm in/out 16/4

RS-232,RS-485: keyboard

Onvif Version 2.0 conformance

موجود نیست
توضیحات
RS-9364NVS3
رستر RASTER

up to 64 CH IP camera

Up to 5MP Resolution recording

Max 160Mbps Bitrate input

Playback 16 CH @ 720p or 8ch @1080

HDMI, VGA, CVBS output (1920 x 1080p)

8 SATA, 1 ESATA & 8 number of array HDD

Alarm in/out 16/4,3USB 2/2, Audio I/O 1/1

RS-232,RS-485, keyboard, 2RJ45 (1000)Mbps

ONVIF Version 2.0 conformance

موجود نیست
توضیحات