نمایش فهرست محصولات

دوربین بولت Bullet (18-محصول)


DS-2CE16D5T-VFIT3
دوربین بولت HD هايك ويژن با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دید در شب 50متری و لنز 2.8-12میلی متر وریفوکال
هایک ویژن Hikvision
موجود نیست

DS-2CE16D5T-IT5
دوربین بولت HD هايك ويژن با چبپ تصویر 1/3" CMOS و دید در شب 80متری و لنز 3.6mm فیکس
هایک ویژن Hikvision
موجود نیست

DS-2CE16D5T-IT3
دوربین بولت HD هايك ويژن با چبپ تصویر 1/3" CMOS و دید در شب 40متری و لنزآپشنال 2.8mm 3.6mm فیکس
هایک ویژن Hikvision
موجود نیست

DS-2CE16D5T-IT1
دوربین بولت HD هايك ويژن با چبپ تصویر 1/3" CMOS و دید در شب 20متری و لنز 2.8mm فیکس
هایک ویژن Hikvision
موجود نیست

DS-2CE16D5T-IR
دوربین بولت HD هايك ويژن با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دید در شب 20متری و لنز 2.8mm فیکس
هایک ویژن Hikvision
موجود نیست

DS-2CE16D1T-VFIR3
دوربین بولت HD هايك ويژن با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دید در شب 40متری و لنز 12-2.8 میلی متری وریفوکال
هایک ویژن Hikvision
موجود نیست

DS-2CE16D1T-IT5
دوربین بولت HD هايك ويژن با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دید در شب 80متری و لنز 3.6mmفیکس
هایک ویژن Hikvision
موجود نیست

DS-2CE16D1T-IT3
دوربین بولت HD هايك ويژن با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دید در شب 40متری و لنز 3.6mmفیکس
هایک ویژن Hikvision
موجود نیست

DS-2CE16D1T-IT1
دوربین بولت HD هايك ويژن با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دید در شب 20متری و لنز 2.8mm فیکس
هایک ویژن Hikvision
موجود نیست

DS-2CE16D1T-IR
دوربین بولت HD هايك ويژن با چبپ تصویر 1/3" CMOS و دید در شب 20متری و لنز 2.8mm فیکس
هایک ویژن Hikvision
موجود نیست


DS-2CE16D5T-VFIT3
هایک ویژن Hikvision

HD1080p
1/3" CMOS
50m IR
Outdoor EXIR Vari-focal Bullet
ICR
0.01Lux/F1.2
12VDC
BLC
HSBLC
3D DNR
Defog

موجود نیست
توضیحات
DS-2CE16D5T-IT5
هایک ویژن Hikvision

HD1080p
1/3" CMOS
80m IR
ICR
0.01Lux/F1.2
12VDC
BLC
HSBLC
3D DNR
Defog

موجود نیست
توضیحات
DS-2CE16D5T-IT3
هایک ویژن Hikvision

HD1080p
1/3" CMOS
40m IR
ICR
0.01Lux/F1.2
12VDC
BLC
HSBLC
3D DNR
Defog

موجود نیست
توضیحات
DS-2CE16D5T-IT1
هایک ویژن Hikvision

HD1080p
1/3" CMOS
20m IR
ICR
0.01Lux/F1.2
12VDC
BLC
HSBLC
3D DNR
Defog

موجود نیست
توضیحات
DS-2CE16D5T-IR
هایک ویژن Hikvision

HD1080p
1/3" CMOS
20m IR
ICR
0.01Lux/F1.2
12VDC
BLC
HSBLC
3D DNR
Defog

موجود نیست
توضیحات
DS-2CE16D1T-VFIR3
هایک ویژن Hikvision


HD1080p
1/3" CMOS
40m IR
Outdoor EXIR Vari-focal Bullet
ICR
0.1Lux/F1.2
12 VDC

موجود نیست
توضیحات
DS-2CE16D1T-IT5
هایک ویژن Hikvision

HD1080p
1/3" CMOS
80m IR
ICR
0.1Lux/F1.2
12VDC
Smart IR
DNR

موجود نیست
توضیحات
DS-2CE16D1T-IT3
هایک ویژن Hikvision

HD1080p
1/3" CMOS
40m IR
ICR
0.1Lux/F1.2
12VDC
Smart IR
DNR

موجود نیست
توضیحات
DS-2CE16D1T-IT1
هایک ویژن Hikvision

HD1080p
1/3" CMOS
20m IR
ICR
0.1Lux/F1.2
12VDC
Smart IR
DNR

موجود نیست
توضیحات
DS-2CE16D1T-IR
هایک ویژن Hikvision

HD1080p
1/3" CMOS
20m IR
ICR
0.01Lux/F1.2
12VDC
DNR

موجود نیست
توضیحات