تسلا TESLA نمایش فهرست تولید کنندگان و برندها

تسلا TESLA (8-محصول)


چراغ ریموت
چراغ ریموت شرکت تسلا مدل RL.140
تسلا TESLA
موجود نیست

تلفن کننده اتوماتیک
تلفن کننده اتوماتیک شرکت تسلا مدل TP.6250
تسلا TESLA
موجود نیست

شستی اعلام حریق
شستی اعلام حریق شرکت تسلا مدل MCP.121
تسلا TESLA
موجود نیست

آژیر فلاشر
آژیر فلاشر شرکت تسلا مدل SB110
تسلا TESLA
موجود نیست

دتکتور گازی مدل GD 490
آشکارساز گازی شرکت تسلا
تسلا TESLA
موجود نیست

دتکتور حرارتی
دتکتور حرارتی شرکت تسلا
تسلا TESLA
موجود نیست

دتکتور دودی تسلا
آشکارساز دود شرکت تسلا
تسلا TESLA
موجود نیست

کنترل پنل سیستم اعلام حریق
مرکز کنترل سیستم اعلام حریق شرکت تسلا
تسلا TESLA
موجود نیست


چراغ ریموت
تسلا TESLA

- بیشترین ایمنی ، کمترین ریسک ، قیمت اقتصادی

موجود نیست
توضیحات
تلفن کننده اتوماتیک
تسلا TESLA

- بیشترین ایمنی ، کمترین ریسک ، قیمت اقتصادی

موجود نیست
توضیحات
شستی اعلام حریق
تسلا TESLA

- بیشترین ایمنی ، کمترین ریسک ، قیمت اقتصادی

موجود نیست
توضیحات
آژیر فلاشر
تسلا TESLA

- بیشترین ایمنی ، کمترین ریسک ، قیمت اقتصادی

موجود نیست
توضیحات
دتکتور گازی مدل GD 490
تسلا TESLA

- بیشترین ایمنی ، کمترین ریسک ، قیمت اقتصادی

موجود نیست
توضیحات
دتکتور حرارتی
تسلا TESLA

- بیشترین ایمنی ، کمترین ریسک ، قیمت اقتصادی

- امکان فرمان به چراغ ریموت 

- ولتاژ تغذیه 12-30 ولت

- مدت زمان پاسخ دهی 4 ثانیه

- تحت استاندارد Class A2S OF EN 54-5:2000

 

موجود نیست
توضیحات
دتکتور دودی تسلا
تسلا TESLA

- بیشترین ایمنی ، کمترین ریسک ، قیمت اقتصادی

- امکان فرمان به چراغ ریموت 

- ولتاژ تغذیه 12-30 ولت

- تحت استاندارد EN 54 - 7:2000

موجود نیست
توضیحات
کنترل پنل سیستم اعلام حریق
تسلا TESLA

- بیشترین ایمنی ، کمترین ریسک ، قیمت اقتصادی

- سازگار با انواع دتکتورهای دود و حرارت

- قابلیت تست یک نفره (مهندسی)

- کلید محدودکننده دسترسی به پنل 

- بدنه فلزی با رنگ کوره ای

- طراحی و ساخت مطابق با استاندارد BS5839

موجود نیست
توضیحات