نمایش فهرست محصولات

رک باطری (3-محصول)


رک باطری 8 تایی
ارتفاع 4 طبقه، هر طبقه 2 عدد
پایا سیستم PAYA SYSTEM
موجود نیست

رک باطری 6 تایی
ارتفاع 3 طبقه، هر طبقه 2 عدد
پایا سیستم PAYA SYSTEM
موجود نیست

رک باطری 4 تایی
ابعاد 69/5 * 55 * 39 سانتی متر
پایا سیستم PAYA SYSTEM
موجود نیست


رک باطری 8 تایی
پایا سیستم PAYA SYSTEM

جهت حد اکثر 80 باطری تا 120 آمپر

پایه ثابت

موجود نیست
توضیحات
رک باطری 6 تایی
پایا سیستم PAYA SYSTEM

جهت حداکثر 6 باطری تا 120 آمپر

پایه ثابت

موجود نیست
توضیحات
رک باطری 4 تایی
پایا سیستم PAYA SYSTEM

جهت حداکثر 4 باطری تا 120 آمپر

پایه ثابت

موجود نیست
توضیحات