نمایش فهرست محصولات

آداپتور و منبع تغذیه دوربین (9-محصول)


پاور سویچینگ 12 ولت و 30 آمپر
منبع تغذیه مرکزی 12v 30A صنعتی
موجود نیست

پاور سویچینگ 12 ولت و 20 آمپر
منبع تغذیه مرکزی 12v 20A صنعتی
موجود نیست

پاور سویچینگ 12 ولت و 15 آمپر
منبع تغذیه مرکزی 12v 15A صنعتی
موجود نیست

پاور سویچینگ 12 ولت و 10 آمپر
منبع تغذیه مرکزی 12v 10A صنعتی
موجود نیست

آداپتور 12 ولت و 5 آمپر
منبع تغذیه 12v و 5A
موجود نیست

آداپتور 12 ولت و 4 آمپر (2 عدد)
منبع تغذیه 12v و 4A (حداقل خرید 2 عدد)
موجود نیست

آداپتور 12 ولت و 3 آمپر (2 عدد)
منبع تغذیه 12v و 3A (حداقل خرید 2 عدد است)
موجود نیست

آداپتور 12 ولت و 2 آمپر (3 عدد)
منبع تغذیه 12v و 2A (حداقل خرید 3 عدد است)
موجود نیست

آداپتور 12 ولت و 1 آمپر (3 عدد)
منبع تغذیه 12v و 1A (حداقل خرید 3 عدد است)
موجود نیست