تجهیزات دزدگیر پارادوکس PARADOX نمایش فهرست محصولات

تجهیزات دزدگیر پارادوکس PARADOX (3-محصول)


چشمی وزنی بالای 40 کیلوگرم پارادوکس DG85
ضد آب برای محیط بیرون ساخت کانادا
پارادوکس PARADOX
موجود نیست

چشمی وزنی  پارادوکس DG75 ساخت کانادا
برای فضای داخل با تکنولوژِی میکروویو
پارادوکس PARADOX
موجود نیست

چشمي باسيم پارادوكس 476 ساخت کانادا با پايه
موجود نیست


چشمی وزنی بالای 40 کیلوگرم پارادوکس DG85
پارادوکس PARADOX

Sensor type: Dual Element Infrared X 2

RFI / EMI rejection: 10V/m

Sensor geometry: Rectangular

Voltage input: 9 to 16Vdc

Current consumption: 30mA Maximum

Anti-tamper switch: 150mA/28Vdc, N.C

Lens: 2nd generation

Fresnel lens,

LODIFF®, segments

Alarm output: Form A relay

100mA28Vdc, N.C. or

optional form C relay 5A/

28Vdc, N.C./N.O.

Detection speed: 0.2m/s to 3.5m/s (0.6ft/s to 11.5ft/s) Ingress

Operating temperature:-35°C to +50°C (-31°F to +122°F)

موجود نیست
توضیحات
چشمی وزنی  پارادوکس DG75 ساخت کانادا
پارادوکس PARADOX

Pet immunity Up to 40kg (90lbs)

Sensor type Dual Element Infrared x 2

Coverage -90º (standard) 11m (35ft) X 11m (35ft)

Installation Height 2.1m to 2.7m (7ft to 9ft)

RFI / EMI rejection 10V/m rejection from 10MHz to 1GHz

Sensor geometry Rectangular

Voltage input Typically 11 to 16Vdc

Current consumption 15mA max. / 6mA min. (LED disabled)

Anti-tamper switch 150mA / 28Vdc, N.C.

Lens 2nd generation Fresnel lens, LODIFF®, segments

Alarm output* DG75 = Form A relay 100mA/28Vdc, N.C.

DG75C = Form C relay 200mA/ 28Vdc, N.C./N.O.

Detection speed 0.2m/s to 3.5m/s (0.6ft/s to 11.5ft/s) Ingress

Operating temperature -20°C to +50°C (-4°F to +122°F)

Environmental Standards Complies with EN 50131 Security Grade 2 /

Environmental Class I

موجود نیست
توضیحات
چشمي باسيم پارادوكس 476 ساخت کانادا با پايه
پارادوکس PARADOX

solid-state relay

Anti tamper switch

Dual element sensor

موجود نیست
توضیحات