کی دی تی KDT نمایش فهرست تولید کنندگان و برندها

کی دی تی KDT (25-محصول)


KI-B30S13F
دوربین 1.4 مگا پیکسل تحت شبکه بولت دارای دید در شب قوی و لنز فیکس 3.6mm
کی دی تی KDT
موجود نیست

KI-B50S13V
دوربین 1.4 مگا پیکسل تحت شبکه بولت دارای دید در شب قوی و لنز وری فوکال 3.3 به 22
کی دی تی KDT
موجود نیست

KI-B70S13V
دوربین 1.4 مگا پیکسل تحت شبکه بولت دارای دید در شب قوی و لنز وری فوکال 7.1 به 22
کی دی تی KDT
موجود نیست

KI-B30S20F
دوربین 2 مگا پیکسل تحت شبکه بولت دارای دید در شب قوی و لنز فیکس 3.6mm
کی دی تی KDT
موجود نیست

KI-B50S20V
دوربین 2 مگا پیکسل تحت شبکه بولت دارای دید در شب قوی و لنز وری فوکال 3.3 به 12
کی دی تی KDT
موجود نیست

KI-B70S20V
دوربین 2 مگا پیکسل تحت شبکه بولت دارای دید در شب قوی و لنز وری فوکال 7.1 به 22
کی دی تی KDT
موجود نیست

KI-S100P20V20
دوربین 2 مگا پیکسل تحت شبکه گردان 360 درجه با 20 برابر زوم اپتیکال و دید در شب حداقل 100 متر
کی دی تی KDT
موجود نیست

KI-S00P20V20
دوربین 2 مگا پیکسل تحت شبکه گردان 360 درجه با 20 برابر زوم اپتیکال
کی دی تی KDT
موجود نیست

KI-S100P20V22
دوربین 2 مگا پیکسل تحت شبکه گردان 360 درجه با 22 برابر زوم اپتیکال و دید در شب حداقل 150 متر
کی دی تی KDT
موجود نیست

KI-D30P30V
دوربین دام 3 مگا پیکسل تحت شبکه دارای دید در شب و لنز 2.8 به 12 وری فوکال
کی دی تی KDT
موجود نیست


KI-B30S13F
کی دی تی KDT

•1.4 Mega pixel (1280*1024p) , 30fps

• Fixed lens 3.6 mm

• 20-30m IR

•PAL , AGC, ICR

•vandal proof, IP66

•POE

• WDR

• Day & Night

• audio input

• dual stream

موجود نیست
توضیحات
KI-B50S13V
کی دی تی KDT

•1.4 Mega pixel (1280*1024p) , 30fps

• Vari focal lens 3.3-12 mm

• 50-70m IR

•PAL , AGC, ICR

•vandal proof, IP66

•POE

• WDR

• Day & Night

• Two-way audio

• dual stream

• CVBS output

• Support On-board Storage, up to 64GB

موجود نیست
توضیحات
KI-B70S13V
کی دی تی KDT

•1.4 Mega pixel (1280*1024p) , 30fps

• Vari focal lens 7.1-22 mm

• 70-100m IR

•PAL , AGC, ICR

•vandal proof, IP66

•POE

• WDR

• Day & Night

• Two-way audio

• dual stream

• CVBS output

• Alarm output

• Support On-board Storage, up to 64GB

موجود نیست
توضیحات
KI-B30S20F
کی دی تی KDT

•2 Mega pixel (1920*1080p) , 30fps

• Fixed lens 3.6 mm

• 20-30m IR

•PAL , AGC, ICR

•vandal proof, IP66

•POE

• WDR

• Day & Night

• audio input

• dual stream

• CVBS output

موجود نیست
توضیحات
KI-B50S20V
کی دی تی KDT

•2 Mega pixel (1920*1080p) , 30fps

• Vari focal lens 3.3-12 mm

• 50-70m IR

•PAL , AGC, ICR

•vandal proof, IP66

•POE

• WDR

• Day & Night

• Two-way audio

• dual stream

• Alarm output

• CVBS output

موجود نیست
توضیحات
KI-B70S20V
کی دی تی KDT

•2 Mega pixel (1920*1080p) , 30fps

• Vari focal lens 7.1-22 mm

• 70-100m IR

•PAL , AGC, ICR

•vandal proof, IP66

•POE

• WDR

• Day & Night

• Two-way audio

• dual stream

• Alarm output

• CVBS output

موجود نیست
توضیحات
KI-S100P20V20
کی دی تی KDT

•2 Mega pixel (1920*1080p) , 30fps

• 20X optical zoom

•100-150m IR

•255 preset

•GUI Menu

•24V AC

•ICR , PAL , AGC

• vandal proof, IP66

•WDR , Day &Night

موجود نیست
توضیحات
KI-S00P20V20
کی دی تی KDT

•2 Mega pixel (1920*1080p) , 30fps

• 20X optical zoom

•255 preset

•GUI Menu

•24V AC

•ICR , PAL , AGC

• vandal proof, IP66

•WDR , Day &Night

• Two-way audio

•Support On-board Storage, up to 64GB

•dual stream

موجود نیست
توضیحات
KI-S100P20V22
کی دی تی KDT

•2 Mega pixel (1920*1080p) , 30fps

• 22X optical zoom

•150-300m IR

•255 preset

•GUI Menu

•24V AC

•ICR , PAL , AGC

• vandal proof, IP66

•WDR , Day &Night

• Two-way audio

•Support On-board Storage, up to 64GB

•dual stream

• Two-way audio

•Support On-board Storage, up to 64GB

موجود نیست
توضیحات
KI-D30P30V
کی دی تی KDT

•3Mega pixel (2048*1536) , 30fps

• Vari focal lens 2.8-12 mm

•20-30m IR

• ICR

•vandal proof, IP66

•POE

• WDR

• Day & Night

• Two-way audio

• CVBS output

• dual stream

•Support On-board Storage, up to 64GB

موجود نیست
توضیحات