نمایش فهرست محصولات

تجهیزات برق صنعتی (3-محصول)


کنتاکتور هیوندای
کنتاکتور هیوندای با لوازم جانبی همچون : کنتاکت های کمکی ، تایمر الکترونیکی ، قفل مکانیکی ، پارازیت گیر و ...
موجود نیست

کنتاکتور خلأ هیوندای
کنتاکتور خلأ هیوندای 200 و 400 آمپر
موجود نیست

کلیداتوماتیک کمپکت غیرقابل تنظیم هیوندای
کلیداتوماتیک کمپکت غیرقابل تنظیم هیوندای با قابلیت نصب لوازم جانبی همچون: رله شانت تریپ،رله آندر ولتاژ-کنتاکت کمکی، کنتاکت خطا و دسته کمکی گردان و ...
موجود نیست

کلید نشت جریان هیوندای
کلید نشت جریان هیوندای با محافظ جان تیپHiRC-: از25تا 63 آمپر/2و4 پل
موجود نیست

کلید مینیاتوری هیوندای
کلید مینیاتوری هیوندای در دو قدرت قطع 6 و 10 کیلو آمپر
موجود نیست

کلید خشک هیوندای
کلید خشک هیوندای 16 تا 125 آمپر
موجود نیست

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای با کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم
موجود نیست

کلید اتوماتیک هوایی هیوندای
کلید اتوماتیک هوایی هیوندای با قدرت قطع اتصال کوتاه تا 100 کیلو آمپر
موجود نیست

رله حرارتی (بیمتال) هیوندای
رله حرارتی (بیمتال) هیوندای با سه حالت (H) دستی ، (A)اتوماتیک ، (TEST)تست
موجود نیست

دیژنکتورهای خلأ هیوندای
دیژنکتورهای خلأ هیوندای با قابلیت نصب لوازم جانبی همچون : موتور،رله شانت تریپ،رله آندر ولتاژ،کنتاکت کمکی و ...
موجود نیست


کنتاکتور هیوندای

کنتاکتورها
کنتاکتورهای AC: از 9تا 800 آمپرAC3 و کنتاکتورهایDC، فرمان و خازنی
-کنتاکتورها با بویین متغیر(Free Voltage)
-لوازم جانبی همچون : کنتاکت های کمکی ، تایمر الکترونیکی ، قفل مکانیکی ، پارازیت گیر و ...
و پلاتین هاAC,DC -لوازم یدکی همچون انواع بویین های

موجود نیست
توضیحات
کنتاکتور خلأ هیوندای
کنتاکتور خلأ
-6/3 و 2/7 کیلو وات
-200 و 400 آمپر
-ثابت و کشویی
(به صورت انتخابی)Fuse Holder-با قابلیت نصب
 
موجود نیست
توضیحات
کلیداتوماتیک کمپکت غیرقابل تنظیم هیوندای

کلیداتوماتیک کمپکت غیرقابل تنظیم
-3 تا 100 آمپر
-2،3و4 آمپر
-2،3و4 پل
-قابلیت نصب لوازم جانبی همچون:
رله شانت تریپ،رله آندر ولتاژ-کنتاکت کمکی، کنتاکت خطا و دسته کمکی گردان و ...

موجود نیست
توضیحات
کلید نشت جریان هیوندای

کلید نشت جریان ( محافظ جان)
محافظ جان تیپHiRC-: از25تا 63 آمپر/2و4 پل
-محافظ جان تیپHiRO: شامل حفاظت اضافه جریان/1 تا 40 آمپر/1P+N

موجود نیست
توضیحات
کلید مینیاتوری هیوندای

کلید های مینیاتوری
-1 تا 125 آمپر
-نشان دهنده وضعیت قطع و وصل
-در دو قدرت قطع 6 و 10 کیلو آمپر
B,C,C-منحنی قطع
3P+N,1P+N-1،2،3و4 پل،
با قابلیت نصب لوازم جانبی همچون:
کنتاکت کمکی و کنتاکت خطا،رله شانت تریپ و رله آندر ولتاژ

موجود نیست
توضیحات
کلید خشک هیوندای

کلید خشک (قابل قطع زیر بار)
-16 تا 125 آمپر
-1،2،3و4 پل

موجود نیست
توضیحات
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم
-15 تا 1600 آمپر
-مجهز به رله حرارتی مغناطیسی
-مجهز به رله های الکترونیکی
-400 تا 1250 آمپر
-قدرت قطع اتصال کوتاه تا 150 کیلو آمپر
-2،3و4 پل
-قابلیت نصب لوازم جانبی همچون :
(رله شانت تریپ،رله آندر ولتاژ-کنتاکت کمکی،کنتاکت خطا و دسته کمکی گردان و ...)

موجود نیست
توضیحات
کلید اتوماتیک هوایی هیوندای

UAS کلید اتوماتیک هوایی سری
630تا 3200 آمپر
قدرت قطع اتصال کوتاه تا 100 کیلو آمپر-
مجهز به رله میکروپرسسوری پیشرفته با قابلیت اتصال به شبکه و تست- رله
3 , 4 پل-
ثابت و کشویی-
اینترلاک مکانیکی-
:قابلیت نصب لوازم جانبی همچون -
(موتور،رله شانت تریپ،رله آندر ولتاژ-کنتاکت کمکی،کنتاکت خطا و ...)

موجود نیست
توضیحات
رله حرارتی (بیمتال) هیوندای

رله حرارتی (بیمتال)
12-0 تا800 آمپر
-سه حالت
(H) دستی
(A)اتوماتیک
(TEST)تست

موجود نیست
توضیحات
دیژنکتورهای خلأ هیوندای

دیژنکتورهای خلأ
-2/7 تا 36 کیلووات
-630 تا 4000 آمپر
-تا سطح اتصال کوتاه 50 آمپر
-ثابت و کشویی
-قابلیت نصب لوازم جانبی همچون:
(موتور،رله شانت تریپ،رله آندر ولتاژ،کنتاکت کمکی و ...)

موجود نیست
توضیحات