نمایش فهرست محصولات

سینی رک ثابت و متحرک (5-محصول)


طبقه ثابت کشویی آلفا و بتا
طبقه ثابت کشویی آلفا و بتا-جنرال دارای 4 عدد براکت در طرفین جهت سهولت نصب در رکهای آلفا و بتا
پایا سیستم PAYA SYSTEM
موجود نیست

طبقه ثابت کشویی گاما
طبقه ثابت کشویی گاما-جنرال دارای 4 عدد براکت در طرفین جهت سهولت نصب در رکهای گاما
پایا سیستم PAYA SYSTEM
موجود نیست

طبقه متحرک 1 یونیت
موجود نیست

طبقه ثابت 2 یونیت
موجود نیست

طبقه ثابت 1 یونیت
موجود نیست


طبقه ثابت کشویی آلفا و بتا
پایا سیستم PAYA SYSTEM

دارای 4 عدد براکت در طرفین جهت سهولت نصب در رکهای آلفا و بتا

با عرض 445 میلی متر و عمق

400 میلیمتر جهت رک های با عمق 600 میلیمتر

550 میلیمتر جهت زک های با غمق 800 میلیمتر

قابل نصب برروی کلیه رک های موجود در ایران

موجود نیست
توضیحات
طبقه ثابت کشویی گاما
پایا سیستم PAYA SYSTEM

دارای 4 عدد براکت در طرفین جهت سهولت نصب در رکهای گاما

با عرض 445 میلیمتر و عمق 

770 میلیمتر جهت رک های با عمق 1000 میلیمتر

موجود نیست
توضیحات
طبقه متحرک 1 یونیت
پایا سیستم PAYA SYSTEM

طبقه متحرک 1 یونیت با ریل نگهدارنده تایوانی و استوپ نگهدارنده طبقه (جهت کلیه رکهای ایستاده )

موجود نیست
توضیحات
طبقه ثابت 2 یونیت
پایا سیستم PAYA SYSTEM

طبقه ثابت 2 یونیت با عمق 35 سانتی متر جهت رکهای ایستاده بهمراه دو عدد نگهدارنده انتهایی طبقه

در دو رنگ مشکی و کرم

موجود نیست
توضیحات
طبقه ثابت 1 یونیت
پایا سیستم PAYA SYSTEM

طبقه ثابت 1 یونیت با عمق 25 سانتی متر جهت رکهای دیواری و رکهای ایستاده

در دو رنگ مشکی و کرم

موجود نیست
توضیحات