نمایش فهرست محصولات

تجهیزات فرم دهی رک (9-محصول)


داکت 2 یونیت
موجود نیست

داکت 1 یونیت
موجود نیست

داکت 44 یونیت
موجود نیست

داکت 40 یونیت
موجود نیست

داکت 36 یونیت
موجود نیست

قلاب نگهدارنده کابل
موجود نیست

نگهدارنده 6 قلابه کابل
نگهدارنده کابل 1 یونیت دارای 6 عدد قلاب نگهدارنده از جنس ABS
پایا سیستم PAYA SYSTEM
موجود نیست

نگهدارنده 5 قلابه کابل
نگهدارنده کابل 1 یونیت دارای 5 عدد قلاب نگهدارنده از جنس ABS
پایا سیستم PAYA SYSTEM
موجود نیست

نگهدارنده 4 قلابه کابل
نگهدارنده کابل 1 یونیت دارای 4 عدد قلاب نگهدارنده از جنس ABS
پایا سیستم PAYA SYSTEM
موجود نیست


داکت 2 یونیت
پایا سیستم PAYA SYSTEM

داکت پلاستیکی 2 یونیت جهت عبور کابل پچ پنل ها ، سوئیچ ها و ... با قابلیت نصب در راستای عرض رک

موجود نیست
توضیحات
داکت 1 یونیت
پایا سیستم PAYA SYSTEM

داکت پلاستیکی 1 یونیت جهت عبور کابل پچ پنل ها ، سوئیچ ها و ... با قابلیت نصب در راستای عرض رک

موجود نیست
توضیحات
داکت 44 یونیت
پایا سیستم PAYA SYSTEM

داکت پلاستیکی 44 یونیت جهت عبور کابل با قابلیت نصب بصورت عمودی در انتهای رک

موجود نیست
توضیحات
داکت 40 یونیت
پایا سیستم PAYA SYSTEM

داکت پلاستیکی 40 یونیت جهت عبور کابل با قابلیت نصب بصورت عمودی در انتهای رک

موجود نیست
توضیحات
داکت 36 یونیت
پایا سیستم PAYA SYSTEM

داکت پلاستیکی 36 یونیت جهت عبور کابل با قابلیت نصب بصورت عمودی در انتهای رک

موجود نیست
توضیحات
قلاب نگهدارنده کابل
پایا سیستم PAYA SYSTEM

از جنس abs با قابلیت نصب برروی ستون های رک و یا نگهدارنده های آداپتور 

در دو رنگ مشکی و کرم

موجود نیست
توضیحات
نگهدارنده 6 قلابه کابل
پایا سیستم PAYA SYSTEM

نگهدارنده کابل 1 یونیت دارای 6 عدد قلاب نگهدارنده از جنس ABS 

قابل نصب به موازات رک

موجود نیست
توضیحات
نگهدارنده 5 قلابه کابل
پایا سیستم PAYA SYSTEM

نگهدارنده کابل 1 یونیت دارای 5 عدد قلاب نگهدارنده از جنس ABS 

با قابلیت جداسازی آسان و قابل نصب در جلو یا عقب رک

موجود نیست
توضیحات
نگهدارنده 4 قلابه کابل
پایا سیستم PAYA SYSTEM

نگهدارنده کابل 1 یونیت دارای 4 عدد قلاب نگهدارنده از جنس ABS 

قابل نصب به موازات رک

در دو رنگ مشکی و کرم

موجود نیست
توضیحات