نمایش فهرست محصولات

رک دیواری (10-محصول)


رک 5 یونیت عمق 35
ابعاد27*35*60 سانتي متر
پایا سیستم PAYA SYSTEM
موجود نیست

رک 6 یونیت kid rack
ابعاد 31*29*29 سانتي متر
پایا سیستم PAYA SYSTEM
موجود نیست

رک 6 یونیت عمق 45
ابعاد 35*45*60سانتي متر
پایا سیستم PAYA SYSTEM
موجود نیست

رک 7 یونیت عمق 35
ابعاد 36*35*60 سانتي متر
پایا سیستم PAYA SYSTEM
موجود نیست

رک 7 یونیت عمق 45
ابعاد 36*45*60 سانتي متر
پایا سیستم PAYA SYSTEM
موجود نیست

رک 9 یونیت پنل بغل بازشو
ابعاد 47*45*56 سانتی متر
پایا سیستم PAYA SYSTEM
موجود نیست

رک 9 یونیت double section
ابعاد 47*40*60 سانتی متر
پایا سیستم PAYA SYSTEM
موجود نیست

رک 9 یونیت عمق 35
ابعاد 45*35*60 سانتی متر
پایا سیستم PAYA SYSTEM
موجود نیست

رک 9 یونیت عمق 45
ابعاد 45*45*60 سانتی متر
پایا سیستم PAYA SYSTEM
موجود نیست

رک 9 یونیت عمق 60
ابعاد 47*60*56 سانتی متر
پایا سیستم PAYA SYSTEM
موجود نیست


رک 5 یونیت عمق 35
پایا سیستم PAYA SYSTEM

درب شیشه ای

ترمینال پاور 3 پورت

یک عدد فن

 قفل سوئیچی

موجود نیست
توضیحات
رک 6 یونیت kid rack
پایا سیستم PAYA SYSTEM

10 اینچ

دارای درب طلقی

 قابلیت نصب یک فن 8*8

موجود نیست
توضیحات
رک 6 یونیت عمق 45
پایا سیستم PAYA SYSTEM

به همراه درب شیشه ای

ترمینال پاور 3 پورت

یک عدد فن

قفل سوئیچی

دو پنل بازشو طرفین

موجود نیست
توضیحات
رک 7 یونیت عمق 35
پایا سیستم PAYA SYSTEM

به همراه درب شیشه ای

ترمینال پاور 3 پورت

یک عدد فن

 قفل سوئیچی

موجود نیست
توضیحات
رک 7 یونیت عمق 45
پایا سیستم PAYA SYSTEM

به همراه درب شیشه ای

ترمینال پاور 3 پورت

یک عدد فن

 قفل سوئیچی

موجود نیست
توضیحات
رک 9 یونیت پنل بغل بازشو
پایا سیستم PAYA SYSTEM

درب فریم دار طلقی

ترمینال پاور 3 پورت

یک عدد فن

قفل سوئیچی

قابلیت دسترسی به داخل رک توسط دو عدد پنل بازشو 

موجود نیست
توضیحات
رک 9 یونیت double section
پایا سیستم PAYA SYSTEM

درب فریم طلقی

ترمینال پاور 3 پورت

یک عدد فن

قفل سوئیچی

قابلیت چرخش 100 درجه رک

موجود نیست
توضیحات
رک 9 یونیت عمق 35
پایا سیستم PAYA SYSTEM

درب شیشه ای

ترمینال پاور 3 پورت

یک عدد فن

قفل سوئیچی

موجود نیست
توضیحات
رک 9 یونیت عمق 45
پایا سیستم PAYA SYSTEM

درب شیشه ای

ترمینال پاور 3 پورت

یک عدد فن

قفل سوئیچی

موجود نیست
توضیحات
رک 9 یونیت عمق 60
پایا سیستم PAYA SYSTEM

- درب فریم دار طلقی

- ترمینال پاور 3 پورت

- یک عدد فن

- قفل سوئیچی

- 2 پنل بازشو طرفین

موجود نیست
توضیحات