نمایش فهرست محصولات

دوربین تحت شبکه دام IP Dome (48-محصول)


SNC-XM631
دوربين ميني دام تحت شبكه 2.1 مگاپيكسل سوني با لنز ثابت 2.8
سونی Sony
موجود نیست

SNC-XM637
دوربين ميني دام تحت شبكه 2.1 مگاپيكسل سوني با لنز ثابت 2.8
سونی Sony
موجود نیست

SNC-XM636
دوربين ميني دام تحت شبكه 2.1 مگاپيكسل سوني با لنز ثابت 3.8
سونی Sony
موجود نیست

SNC-XM632
دوربين ميني دام تحت شبكه 2.1 مگاپيكسل سوني با لنز ثابت 2.8
سونی Sony
موجود نیست

SNC-EM600
دوربين دام تحت شبكه 1.37 مگاپيكسل سوني با لنز وري فوكال 3-9
سونی Sony
موجود نیست

SNC-EM630
دوربين دام تحت شبكه 2.1 مگاپيكسل سوني با لنز وري فوكال 3-9
سونی Sony
موجود نیست

SNC-EM601
دوربين دام تحت شبكه 1.37 مگاپيكسل سوني با لنز وري فوكال 3-9
سونی Sony
موجود نیست

SNC-EM631
دوربين دام تحت شبكه 2.1 مگاپيكسل سوني با لنز وري فوكال 3-9
سونی Sony
موجود نیست

SNC-EM602RC
دوربين دام تحت شبكه 1.3 مگاپيكسل سوني با لنز وري فوكال 3-9 با قابليت ديد در شب 30 متري
سونی Sony
موجود نیست

SNC-EM632RC
دوربين دام تحت شبكه 2.1 مگاپيكسل سوني با لنز وري فوكال 3-9 با قابليت ديد در شب 30 متري
سونی Sony
موجود نیست


SNC-XM631
سونی Sony

Network 1080p/30fps Full HD Indoor Compact Mini Dome Camera - X Series - Powered by IPELA ENGINE EX™ (Wide D, High Sensitivity, SD Card, PoE, RJ45 Connector)

موجود نیست
توضیحات
SNC-XM637
سونی Sony

Network 1080p/30fps Full HD Outdoor/In-vehicle Ruggedized Compact Mini Dome Camera - X Series - Powered by IPELA ENGINE EX™ (Wide D, High Sensitivity, SD Card, Built in MIC, PoE, M12 Connector)

موجود نیست
توضیحات
SNC-XM636
سونی Sony

Network 1080p/30fps Full HD Outdoor/In-vehicle Ruggedized Compact Mini Dome Camera - X Series - Powered by IPELA ENGINE EX™ (Wide D, High Sensitivity, SD Card, Built in MIC, PoE, M12 Connector)

موجود نیست
توضیحات
SNC-XM632
سونی Sony

Network 1080p/30fps Full HD Outdoor/In-vehicle Ruggedized Compact Mini Dome Camera - X Series - Powered by IPELA ENGINE EX™ (Wide D, High Sensitivity, SD Card, Built in MIC, PoE, RJ45 Connector)

موجود نیست
توضیحات
SNC-EM600
سونی Sony

Network 720p/30fps HD Mini Dome Camera - E Series - Powered by IPELA ENGINE EX (Wide D, High Sensitivity, True Day/Night, ABF, PoE)

موجود نیست
توضیحات
SNC-EM630
سونی Sony

Network 1080p/30fps Full HD Mini Dome Camera - E Series - Powered by IPELA ENGINE EX (Wide D, High Sensitivity, True Day/Night, ABF, PoE)

موجود نیست
توضیحات
SNC-EM601
سونی Sony

Network 720p/30fps HD Vandal Resistant Mini Dome Camera - E Series - Powered by IPELA ENGINE EX (Wide D, High Sensitivity, True Day/Night, ABF, PoE)

موجود نیست
توضیحات
SNC-EM631
سونی Sony

Network 1080p/30fps Full HD Vandal Resistant Mini Dome Camera - E Series - Powered by IPELA ENGINE EX (Wide D, High Sensitivity, True Day/Night, ABF, PoE)

موجود نیست
توضیحات
SNC-EM602RC
سونی Sony

Network 720p/30fps HD Outdoor IR Ruggedized Mini Dome Camera - E Series - Powered by IPELA ENGINE EX™ (Wide D, High Sensitivity, True Day/Night, ABF, IP66, IK10)

موجود نیست
توضیحات
SNC-EM632RC
سونی Sony

Network 1080p/30fps Full HD Outdoor IR Ruggedized Mini Dome Camera - E Series - Powered by IPELA ENGINE EX™ (Wide D, High Sensitivity, True Day/Night, ABF, IP66, IK10)

موجود نیست
توضیحات